?ve COŞKUN AKARDI SU? Film ve Forum Etkinliği

İMO Ankara Şubesi ev sahipliğinde, İMO Ankara Şubesi Ankara Su Çalışma Grubumuz, 350Ankara.org ile birlikte ?ve COŞKUN AKARDI SU? başlığıyla etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında iki belgesel film gösterimi ve ardından forum yapıldı.

Eklenme Tarihi: 01/02/2016

"ve COŞKUN AKARDI SU" Film ve Forum Etkinliği

 

İMO Ankara Şubesi ev sahipliğinde, İMO Ankara Şubesi Ankara Su Çalışma Grubumuz, 350Ankara.org ile birlikte "ve COŞKUN AKARDI SU" başlığıyla etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında iki belgesel film gösterimi ve ardından forum yapıldı. 

 

30 Ocak 2016 Cumartesi günü İMO KKM`de düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanı Selim Tulumtaş yaptı. Tulumtaş konuşmasında Su Yapıları Sempozyumu Sonuç Bildirgesinde yer alan İnşaat Mühendisleri Odası olarak suya ilişkin kurumsal görüşleri paylaştı. İnşaat mühendislerinin su ile olan mesleki ilişkisinin su temininden enerji üretimine, sulamadan taşkın kontrolüne, çevresel düzenlemeden eğlen-dinlen alanlarının oluşturulmasına kadar uzanan ve çoğu zaman birden fazla bileşeni ve amacı bulunan yapılar ile suyun kullanım şeklini belirleyen politikaları da kapsayan teorik ve uygulama boyutunda yapılan çalışmalar çerçevesinde olduğunu belirten Tulumtaş konuşmasına "Su, bir doğal kaynaktan öte başlı başına bir varlıktır. Sadece insanların değil yeryüzündeki tüm canlı ve cansız varlıkların suya gereksinimleri vardır. Dolayısı ile su ve su yapıları, bu büyük çerçeve içinde değerlendirilmelidir. Sadece suya ilişkin doğa yasalarını bilmek, su ile ilgili formülleri geliştirmek ve uygulamak yetmez. Suyun binyıllardır çevrimini, hiç aksatmadan yinelediği döngüsünü anlayabilmek, deneyimlerden ders çıkarmak, ?suyun mülkü`ne saygı göstermek de gerektir. İnşaat Mühendisleri Odası olarak, "Su"ya bakışımız, bahsettiğimiz bu temel yaklaşımlar çerçevesinde, suyun hidrolojik çevrimi, hidromekaniği gibi teknik konuların yanı sıra, siyasal, hukuki, sosyal ve ekonomik boyutlarını da göz önünde bulundurarak şekillenmektedir. Geçmişten bu yana yaptığımız etkinliklerde "Küresel Isınma``, ?`Sınır aşan Sular``, "Suya Erişim Hakkı``, "Özelleştirme", "Su Hukuku`` gibi konuları da gündemde tutmaya çalıştık.

İnşaat Mühendisleri Odası olarak, Çevresel duyarlılıklarımızı bir kenara bırakmadan, rant odaklı olmayan, planlama tabanlı politikalar üretilmesi konusundaki ısrarımızı her platformda vurgulamaya devam edeceğiz" diye devam etti.

 

Tulumtaş`ın konuşmasının ardından İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu adına Hasan Akyar, 350 Ankara adına Önder Algedik söz aldı.

 

 

Konuşmaların ardından önce yönetmenliğini Travis Rummel ve Ben Knight`ın yaptığı "Baraj Devri" filmi, sonra yönetmenliğini Gary Marcuse`nin yaptığı "Yeşil Kaplanın Uyanışı: Çin`de Yükselen Yeşil Hareket" filmi izlendi. Etkinlik gösterimlerin ardından düzenlenen forum ile son buldu.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası