İMO ANKARA ŞUBESİ GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ YAPILDI

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 22. Olağan Genel Kurulu, 20 Şubat 2016 Cumartesi günü İnşaat Mühendisleri Odası Kongre ve Kültür Merkezi?nde yapıldı. Seçimler ise 21 Şubat 2016 Pazar günü Mimar Kemal İlköğretim Okulu?nda yapıldı.

Eklenme Tarihi: 22/02/2016

İMO Ankara Şubesi Genel Kurulu ve Seçimleri Yapıldı

 

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 22. Olağan Genel Kurulu, 20 Şubat 2016 Cumartesi günü İnşaat Mühendisleri Odası Kongre ve Kültür Merkezi`nde yapıldı. Seçimler ise 21 Şubat 2016 Pazar günü Mimar Kemal İlköğretim Okulu`nda yapıldı.

 

İMO Ankara Şubesi 21. Dönem Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Özek Akkuş`un açtığı Genel Kurul Divan üyelerinin seçilmesiyle başladı. Oy birliği ile Divan Başkanlığına Mustafa Selmanpakoğlu, Başkan Yardımcılıklarına Nilgün Aldemir ve Mustafa Baygeldi, Yazmanlıklara ise Mehmet Gökçe ve Ezgi Çimen seçildi.

 

Divan seçiminin ardından Genel Kurul Gündemi Divan Başkanı tarafından okunarak Genel Kurul`un onayına sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı`nın ardından ilk sözü İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Selim Tulumtaş aldı.

 

Selim Tulumtaş`ın Genel Kurul`da yaptığı konuşma:

 

Sayın Başkan; Divanımızın Değerli Üyeleri; Değerli Konuklar; Genel Kurulumuzun Değerli Üyeleri; Değerli Meslektaşlarım;

 

21. Dönem Yönetim Kurulumuz ve şahsım adına sizleri saygı ile selamlıyor ve 22. Dönem Olağan Genel Kurulumuza hepiniz hoş geldiniz diyorum.

 

Öncelikle; Başkentimizde 3 gün önce yaşanan terörü şiddetle lanetliyor, 10 Ekim Ankara Katliamında aramızdan alınan meslektaşlarımız Başar Sidar ÇEVİK ve Güney DOĞAN`ın şahsında, Ülkemizde son bir yıl içerisinde ivmesini arttıran terör olaylarında yaşamını yitiren tüm canlarımızın anısı önünde saygı ile eğiliyorum.

 

Değerli meslektaşlarım; Değerli konuklar;

 

Genel Kurullarımız Odamızın varlığının gerekliliğine inananların bu yönde geçmişi değerlendirmelerinin yanı sıra geleceğinin tekrar ve tekrar kurulması yönünde öneri ve görüşlerinin tartışıldığı ve tartışmaların sonucunda ulaşılan yol ve yöntemlerin bir sonraki döneme ışık tuttuğu geniş bir platform olmuştur ve inanıyorum ki olmaya devam edecektir.

 

Ben bu gün bu genel kurul konuşmasında, ülkemizde uzun yıllardır uygulanan plansız, programsız politikalarla meslek alanımızın içine düşürüldüğü durumu, inşaat mühendisliği eğitiminden başlayarak meslektaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları, hak gasplarını, mesleğimizin niteliksizleştirilmesini, denetim sisteminin içerisinde bulunduğu durumu, kayırıcı ihale sistemini,

 

Başkentimiz özelinde, uygulanan vahşi rant politikalarıyla mesleğimizi birebir ilgilendiren imar, ulaşım, altyapı konularında kentimizde yaşanan sorunları,

 

Ve bunlara karşı yürüttüğümüz çalışmaları uzun uzun anlatmak isterdim.

 

Ancak, Genel kurulumuzun siz değerli delegelerinin bu konularla ilgili yapacağınız konuşmaların zamanından da çalmamak amacıyla yaşadığımız sürece ilişkin anlayışımızı da açıklayacak şekilde bazı görüş ve düşüncelerimi kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum.

 

Değerli meslektaşlarım; Değerli konuklar;

 

Dönüşümün değil ilerlemenin değişim olarak değerlendirilmesi gerekliliğine olan inancımla bugün sizlere yepyeni mutlu ve adil bir yaşam içerisinde olduğumuzu söylemek isterdim. Ama üzgünüm…

 

Ülkemiz için üzgünüm, toplumumuz için üzgünüm…

 

 Üzgünüm çünkü çok güçlü bir akıl tutulması yaşıyoruz.

 

Üzgünüm çünkü binlerce yıldır bereketi ve bolluğu simgeleyen, farklılıkların zenginliğinde ilericiliğe ve aydınlanmaya işaret eden bu coğrafyada artık ayrılıklarımız körükleniyor.

 

Sanki gözyaşı kaderimiz olmuş…

 

Küçük bebekler silah sesleriyle uyanıyor, kentlerimizde masum insanlar bombaların hedefi haline gelmiş, sokaklarımız savaştan kaçan çaresiz komşularımızla dolmuş;

 

Bu şartlar altında hala sürekli ayar verenler, kendilerinden başka kimseyi beğenmeyenler, insan olmak, vicdanının sesini dinlemek yerine çıkarları peşinde koşanlar, yaşamın her anını, düşünme biçimimizi, tercihlerimizi ve hatta sevdalarımızı bile formatlamaya, neye sevineceğimizi, neye üzüleceğimizi, nasıl öfkelenip, nasıl seveceğimizi dayatmaya çalışıyorlar.

 

Böylesi can yakıcı olumsuzlukların olduğu Ülkemizde, biz İnşaat mühendislerinin faaliyet gösterdiği alana ilişkin olarak, tüm bir ekonomi inşaat ve ihaleler üzerine kuruluyor, üretim rezidans sayılarıyla tarifleniyor… Ortadoğu`nun, Balkanlar`ın, Avrupa`nın, dünyanın en büyük inşaatları gölgesinde, birbirine yabancı, hayata yabancı yaşamlar biçimleniyor.

 

Sularımız zehirleniyor, tarım alanlarımız AVM`lere teslim ediliyor, orman arazilerimiz imara açılıyor.

 

Değerli meslektaşlarım; Değerli konuklar;

 

Biz İnşaat Mühendislerinin faaliyet gösterdiği alan, Ülkemizde halen yürütülmekte olan tüm politikaların meşrulaştırılmasında ve bu politikaların plansız, programsız, hukuksuz, toplumsal alanda adaletsiz, baskıcı ve ayrıştırıcı niteliğini perdelemenin bir aracı olarak kullanılan en temel faaliyet alanı haline gelmiş durumdadır.

 

Toplumsal alandaki adaletsiz, baskıcı ve ayrıştırıcı genel politikanın doğal bir sonucu olarak; mesleğimiz ve meslektaşlarımızın çalışma koşulları üzerindeki olumsuzluklar da artarak devam etmektedir. Mesleğimizin itibarsızlaştırılması ve niteliksizleştirilmesi yönünde birçok uygulama hayata geçirilirken, ücretli çalışan meslektaşlarımız çalışma hayatlarında dışlanma, baskı, engellenme, güvencesiz çalışma v.b. birçok sorun yaşamakta, iş yeri sahibi meslektaşlarımız ise kayırıcı ihale koşullarında eşitsizlik sorununu her geçen gün daha derinden yaşamaktadır.

 

Bu noktadan hareketle, eşit, özgür ve adil bir Türkiye özlemimizden ve talebimizden vazgeçmeden, Odamızın mesleki ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmede etkinliğinin daha da arttırılması ve mesleki üretim denetimini toplum yararına yapan bir kuruluş olarak aynı zamanda daha etkili bir baskı odağı olması yönünde Odamızın ve üyelerimizin uzmanlıklarını öne çıkaran ve kendi alanlarımıza sahip çıkan bir anlayışla çalışmanın, bilim ve tekniği ülke ve toplum yararına kullanmayı şiar edinmiş biz inşaat mühendisleri için ülkemize ve toplumumuza sahip çıkmak olduğuna inanıyorum.

 

Dönemimiz boyunca bu anlayışla sürdürdüğümüz çalışmalarda bizlerle birlikte olan, katkı ve emeklerini koyan, görüş ve önerileriyle çalışmalarımıza yön veren herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

 

Ülkemizde bugün umutsuzluğun, korkunun, geleceğe güvensizliğin en üst noktalara ulaştığı koşullarda gerçekleştirdiğimiz Genel Kurulumuzun bu anlayış çerçevesinde yapılacak tartışmalarla önümüzdeki yıllara ışık tutacağına ve umutlarımızı daha güçlü yeşerteceğine olan inancımla sizleri tekrar saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

 

Selim Tulumtaş`ın ardından açılış konuşmalarını sırasıyla Yapıdenetim Kuruluşları Birliği Ankara Şube Başkanı Mustafa Aynur, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan, CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi yaptı.

 

Nevzat Ersan konuşmasında genel kurullar sürecinin maalesef ülkemiz ve meslek örgütümüz için kritik sayılabilecek bir zaman diliminde gerçekleştirildiğini belirtti ve Reyhanlı`da, Diyarbakır`da, Suruç`ta, 10 Ekim`de Ankara`da, Sultanahmet`te, 17 Şubat`ta Ankara`da hayatını kaybedenleri andı.

 

TMMOB`nin toplumcu, ilerici, muhalif yönünün rahatsızlık yaratmakta, kamu yararına uygun olmayan projelere karşı başlatılan hukuki girişimlerin siyasi erki tedirgin etmekte olduğunu ve dolayısıyla Birliğimizin kıskaca alınmak, etkisizleştirilmek istenmekte olduğunu söyleyen Ersan, "Şu açık ki, TMMOB`liler, toplumun refahı için, sosyal adalet ve eşitlik için, barış ve demokrasi için mücadele etmeye, özgür basın, bağımsız yargı ve demokratik bir ülke istemeye kararlıdır. Bu kararlılık, yasamızı değiştirme girişimlerinin yaşandığı dönemlerde ilan edilmiştir" diye belirtti.

 

Meslek odalarının kuruldukları günden bu yana, sadece eleştiren değil, aynı zamanda alternatif öneri oluşturan ve bunları kamuoyuyla, ilgili idare ile paylaşan kurumlar olduğunu söyleyen Ersan, hemen her konuda düzenlenen mesleki-bilimsel etkinlikler zemininde oluşturulan görüşlerin meslek alanımıza dahil sorunların çözümünü sağlayacak bilimsel içeriğe sahip olduğunu belirtti ve "Odamızca, ulaşımdan işçi sağlığı ve iş güvenliğine, deprem önlemlerinden yapı denetime, eğitimden istihdama kadar oluşturulan görüşler ne yazık ki kamu idaresi tarafından maalesef görmezden gelinmektedir" diye ekledi.

 

Genel Kurul`a gelemeyen CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, AKP Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, MHP Ankara Milletvekili Zühal Topcu, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, AKP Ankara Milletvekili Murat Alparslan, AKP Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl`ün iyi dileklerini ileten telgraflarının okunmasının ardından İMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Özer Akkuş tarafından İMO Ankara Şubesi 21. Dönem Çalışma Raporu sunuldu.

 

Çalışma Raporu ile ilgili değerlendirmeler bölümünde Hayati Karatokuş, Asil Engin, Erdoğan balcıoğlu, Nazmi Şahin, Okan Çağrı Bozkurt ve Koray Kadaş söz aldılar. 21. Dönem Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Başkanı Selim Tulumtaş`ın gelen öneri ve eleştirilere ilişkin yaptığı açıklamalar ardından Genel Kurul son buldu.

 

Seçimleri Çağdaş İnşaat Mühendisleri Kazandı

 

Seçimlere Çağdaş İnşaat Mühendisler Grubu ve Başkent Mühendisler Grubu katıldı. İnşaat Mühendislerine yakışır demokratik bir ortamda yapılan seçimlerde 4125 geçerli oy kullanılmış Çağdaş İnşaat Mühendisleri Grubu 2336, Başkent Mühendisler Grubu ise 1789 oy almış ve seçimi Çağdaş İnşaat Mühendisleri Grubu kazanmıştır.

 

Asıl ve Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri

 

Asıl                                                                              Yedek

Selim Tulumtaş                                                             Hayrettin Onur Bektaş

Özgür Toçu                                                                   Ufuk Yurtoğulları

Okan Çağrı Bozkurt                                                       Eylem Gümüş

Özlem Kaya                                                                  Cenan Özkaya

Koray Kadaş                                                                 Volkan Yılmaz

Ahmet Onur Özergene                                                  Özgür Çelik

Emrah Alp                                                                    Erkan SaçanTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası