AKTİF SİM SAHİBİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİNE İSME ÖZEL AJANDA VE MEKTUP GÖNDERİMİ YAPILDI

Eklenme Tarihi: 04/04/2016

Aktif SİM sahibi inşaat mühendislerine isme özel ajanda ve meslektaşlarımız için çalıştıkları iş yerinde istihdam ve inşaat mühendisliği öğrencileri için staj olanaklarına dair mektup gönderimi yapıldı.

 

 

Değerli  Meslektaşımız ;

Ülkemizde son yıllarda mühendislik mesleği; nitelik yönünden önemli  bir dönüşüme maruz kalırken, istihdam biçimleri, çalışma koşulları, mesleki  kimlik ve mesleki  etik gibi alanlarda da önemli bir erozyona  uğramaktadır.

Çalışma saatlerindeki keyfilik ve mesai ücretlerinin ödenmemesi sıradan bir durum halini almıştır. Sendikasızlık ve iş güvencesinden yoksunluk, çalışma koşullarının sağlıksızlığı inşaat iş kolunun olmazsa olmaz özellikleri haline gelmiştir.  

Böyle  bir    süreçte  yapılan  22.Dönem  Olağan  Genel  Kurulu  ve  Şube  Yönetim  Kurulu  seçimleri   sonucunda   yeni  seçilen   Yönetim  Kurulumuz   yüklendiği   görevlerin  ağırlığı   ve  sorumluluğun  bilinciyle, Şubemizin tüm  faaliyetlerinde, mesleki  ve  toplumsal   ortak  çıkarlarımızı  korumak   ve  geliştirmek  amacında  olacaktır. Bu  kapsamda, görüş  ve  önerilerinizle   her zaman  yanımızda  olup, Şubemizde kurulacak  çalışma  grupları  ve  komisyonlar  içerisinde  yer alarak, Odamızın ‘bilim  ve  tekniği,halkın ve  ülkenin yararına  kullanma ‘ ilkesinin  güçlendirilmesine  katkı  sunacağınıza  olan inancımız  daimdir.

Ayrıca , halkın  ve  ülkenin  yararı, mesleğin gelişmesi, meslek mensuplarının onur, hak, yetki  ve mesleki   çıkarlarını korumak, geliştirmek amacı ile kurulan Odamız, inşaat mühendislerinin  istihdam  olanaklarının artırılması, mesleğin  etkin ve yaygın olarak kullanılmasının sağlanması noktasında ; işsiz kalan, güvencesiz çalışan, örgütsüzlüğe mahkum edilen, hak mağduriyeti  yaşayan  meslektaşlarımız ile dayanışma halindedir ve bu konularda çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Bu  çalışmalar kapsamında; Şubemiz meslektaşlarımıza istihdam  edilebilecekleri alanlar hakkında  bilgi verilmesi hizmetini  gerçekleştirmektedir. Ayrıca Odamızın inşaat mühendisliği öğrencilerinin sorunlarının inşaat mühendislerinin  yaşamakta   olduğu  sorunlardan  bağımsız  olmadığı  bilinciyle,   oluşturduğu  öğrenci  örgütlenmesi  olan  genç-İMO ile de aynı  dayanışma  içerisinde olup inşaat mühendisliği öğrencilerine staj yapabilecekleri alanlar hakkında aynı hizmeti vermektedir.

Bu bağlamda çalışmakta bulunduğunuz iş yerinde ihtiyaç duyulacak inşaat mühendisi istihdamı  ile işyerinizde inşaat mühendisliği öğrencileri için uygun olan staj olanaklarının  imoankara@imo.org.tr adresinden veya aşağıda verilen irtibat telefonundan tarafımıza iletilmesi bu dayanışma ruhunu güçlendirecektir.

Saygılarımızla,

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Adına

Yönetim Kurulu Başkanı

Selim Tulumtaş

 

Ekleri aşağıdan indirebilirsiniz.

Ek1  :   Şube  Çalışma  Grupları  ve Kurulları  Listesini indirmek için tıklayınız.

Ek 2 :   İş İlanı  Formunu indirmek için tıklayınız.

Ek3  :   Staj  İlanı  Formunu  indirmek için tıklayınız.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası