NETCAD TEMEL EĞİTİM

21 Mayıs 2016 tarihinde İMO Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Netcad Temel Eğitimi Anamodül & Netsurf Eğitim Programı” başladı. Toplam 24 saat devam eden kurs süresince temel harita, projeksi-yon ve veri yapıları konusunda bilgi sahibi olunması, programın temel ara yüzleri, proje süreçlerinde kullanımı ve projeksiyon tanımlanmaları, coğrafi referanslama, Netcad’in veri üretimine yönelik ge-lişmiş fonksiyonları sayesinde, CAD yapısında farklı özelliklerde veri üretimi ve editing işlemi, verilerin yönetimi; düzenleme, tabaka ve sorgu işlemleri, projelerin paftalanması ve kartografik çıktıların alınması, sayısal arazi modeli oluşturulması, raster analizler (rölyef, yükseklik, eğim, bakı haritaları), vektör analizleri (eğri geçirme, eğri ve eğim alanları oluşturma, görüş analizleri) GIS yapısı, eşyükselti ve eş dağılım eğrileri geçirilmesi ve düzenlenmesi, kesit, profil alımları, kübaj hesaplamaları, plankote nokta üretimi, şev taramaları, üretilen projelerin Google Ear

Eklenme Tarihi: 30/05/2016TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası