MİMARLAR ODASINA YÖNELİK BASKILAR PROTESTO EDİLDİ

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi?nin kullanımında bulunan Yıldız Sarayı Dış Karakol Binasının boşalttırılması ve Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Muhçu, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yöneticileri ve beraberindekilerin gözaltına alınmasını protesto etmek için 31 Mayıs 2016 Salı günü Ankara?da da eylem düzenlendi.

Eklenme Tarihi: 01/06/2016

 

 

Mimarlar Odasına Yönelik Baskılar Protesto Edildi

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi`nin kullanımında bulunan Yıldız Sarayı Dış Karakol Binasının boşalttırılması ve Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Muhçu, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yöneticileri ve beraberindekilerin gözaltına alınmasını protesto etmek için 31 Mayıs 2016 Salı günü Ankara`da da eylem düzenlendi.

Akşam saatlerinde TMMOB önünde buluşan yüzlerce TMMOB üyesi Sakarya Caddesi`ne yürüdü ve burada bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasını TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Özgür Topçu yaptı:

 

Zorbalığa Diz Çökmeyeceğiz! 

TMMOB Mimarlar Odası`nın Beşiktaş`ta bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığından kiraladığı Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası`nın boşaltılması için 30 Mayıs akşamı saat 17.50`de 31 Mayıs saat 10.00 da binayı boşaltmaları için tahliye tebligatında bulunulmuş, bugün saat 10.00`da ise kolluk kuvvetleri eşliğinde binanın tahliyesi için Mimarlar Odası Binası ablukaya alınmıştır. Yöneticilerimizin binaya girmesine izin verilmemiş, sokağa girmek isteyen arkadaşlarımız gözaltına alınmak istenmiştir. Bugün öğle saatlerinde ise binamız basılarak Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Muhçu, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yöneticileri ve üyelerimizin de içinde bulunduğu 15 arkadaşımız gözaltına alınmıştır. 

Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası asma ve bodrum katları, 22    Ekim 2002 tarihinde yenilenen protokol uyarınca binanın tahsis süresi; imza tarihinden itibaren kırk dokuz yıl olarak belirlenmiş ve 2051 yılına kadar kullanımı Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi`ne verilmiştir. Yıldız Sarayı Kompleksi`nin Cumhurbaşkanlığı`na tahsis edilmesinin ardından; 7 Aralık 2015 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü gönderdiği 227976 sayılı yazı ile Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ile imzalanan protokolün tek taraflı olarak iptal edildiğini bildirmiştir.

İstanbul Valiliği Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından 30 Mayıs 2016 Pazartesi günü saat 17:50`de; Beşiktaş İlçesi Yıldız Mahallesi`nde bulunan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi`nin hizmet verdiği Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası Asma ve Bodrum katlarının 31 Mayıs 2016 Salı günü saat 10:00`a kadar boşaltılması ve teslim edilmesi için tebligat yapılmıştır. Ayrıca; Kaymakamlıkça emniyete iletilen yazıda; "tahliye işleminin söz konusu saatte yapılıp yapılmadığının her türlü güvenlik önlemi alınarak izlenmesi, tahliyenin yapılmaması durumunda zorla tahliye için çilingir, depo, yediemin vs. temin edilmesi, yer teslimi almak için görevlendirilen personelin tahliye gününde hazır bulundurulması" istenmiştir. 

Yaşanan süreç tam bir komedidir, fiyaskodur. Yargı sürecinde olan ve kesinleşmeyen bir karar tebliğ edilmiş, tebliğin üzerinden 24 saat dahi geçmeden zorla boşaltma kararı alınarak binanın kapıları kırılmış Mimarlar Odası yöneticileri hukuksuzca gözaltına alınmıştır.

Bizler biliyoruz ki bugün yaşananlar ideolojik bir saldırıdır ve arakasında kimlerin olduğu bellidir. Gezi Direnişi`nin yıldönümünde ülkemizin emek ve demokrasi mücadelesinin temel taşlarından olan TMMOB örgütlülüğünü hedef almanın siyasal iktidarın rövanş duygularından başka bir anlamı yoktur. Hukuk tanımaz bir despotlukla yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor bu baskı ve şiddet uygulamalarına teslim olmayacağımızı bir kez daha hatırlatıyoruz. 

Bu gün 31 Mayıs ve Gezi Direnişi`nin 3. yılı. AKP iktidarı tarafından Gezi direnişinin yıldönümünde örgütümüze yapılan bu saldırı tesadüf değildir. Halkın taleplerine, bilime ve aydınlığa karşı tutumu bugün kullanmakta olduğumuz bina basılarak TMMOB`den intikam almaya çalışılarak devam etmektedir. TMMOB, doğamızın, kentlerimizin ve kamusal varlıklarımızın yağmasına, talanına karşı mücadelesini sürdürecektir; faşizme, diktatörlüğe ve baskılara asla teslim olmayacaktır.

 

TMMOB Ankara İl Koordinasyon KuruluTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası