ÇIKARLAR UĞRUNA ANKARA BOĞULUYOR

25.05.2016 tarih ve 29722 sayılı Resmi Gazete`de Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin bir ihale ilanı yayınlandı. Buna göre, Çankaya Dikmen`de 180.923 metrekarelik 29211/1 nolu ada/parsel 497.538.250-TL muhammen bedel ile satışa çıkarıldı. İhale 09.06.2016 tarihinde gerçekleşecek. Söz konusu ada/parselin plan amacı konut, emsal değeri 2.00 ve H max ise serbest olarak belirtilmiş. Buna göre bu alana minimum 3.500 konut yapılabilecek,yapılacak binaların yüksekliğini ise sanıyoruz projeleri oluştuğunda görebileceğiz.

Eklenme Tarihi: 15/12/2020
Çıkarlar Uğruna Ankara Boğuluyor

25.05.2016 tarih ve 29722 sayılı Resmi Gazete`de Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin bir ihale ilanı yayınlandı. Buna göre, Çankaya Dikmen`de 180.923 metrekarelik 29211/1 nolu ada/parsel 497.538.250-TL muhammen bedel ile satışa çıkarıldı. İhale 09.06.2016 tarihinde gerçekleşecek. Söz konusu ada/parselin plan amacı konut, emsal değeri 2.00 ve H max ise serbest olarak belirtilmiş. Buna göre bu alana minimum 3.500 konut yapılabilecek, yapılacak  binaların yüksekliğini ise sanıyoruz projeleri oluştuğunda görebileceğiz.  

Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin "halkı gözeten, doğal yaşam alanlarını koruyup çoğaltan,tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan" bir uygulamasını daha izlemekteyiz diyebilmeyi çok isterdik. Fakat 22 yıllık pratiğinde olduğu gibi bizi yine yanıltmayacağını, yepyeni bir rant ve çarpık yapılaşma projesinin ön ayağı olacağını söylemek için kahin olmaya gerek olmadığı kanısındayız.

Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin ve Belediye Meclisi`nin aldığı kararlara bakarak dahi adeta bir inşaat firması ve bir emlak ofisi  gibi çalıştığını daha önce de belirtmiştik. Var olan planları bile kadük duruma getiren bir anlayışla mesaisinin % 68.75`ini imar plan değişiklikleri ve uygulamaları ile geçiren bir Belediyenin kentliye karşı bir sorumluluk bilinciyle hareket etmediğini söylemek mümkündür.Kentin geçmişinin, kentin hafızasının  bin bir türlü karartma ile gözlerden kaçırılarak yok edildiği bir dönemde,  yapılan bu uygulamalarla kentin geleceği de yok edilmektedir.

Buradan Ankara için böylesi kararları alan sorumlulara sormak istiyoruz;

-Bugün ki haliyle bile trafik açısından sorunlar yaşanan bu bölgeye yapılacak böylesi yoğun yeni bir yapılaşmanın yaratacağı trafiğin çözümlemesi yapılmış mıdır?

-Gazi Üniversitesi`ne yaptırıldığı belirtilen Ulaştırma Master Planı`n da bu ve buna benzer yapılaşmalar göz önüne alınmış mıdır,  bu tür yapılaşmalar için planın bir öngörüsü var mıdır?

-Çanak içinde yer alan Ankara`nın, en yüksek bölgelerinde H maksimumun serbest olarak tanımlanması Ankara`yı duvarlar içine alarak, boğulmasına neden olacak bir uygulama değil midir, bu olumsuzluğa ilişkin bir çözümünüz var mıdır?

- Mevcut haliyle her yağmur sonrası deniz gelen Ankara`da böylesi yoğun yapılaşmaların ihtiyaç duyacağı altyapı çalışmalarının planı var mıdır, yoksa kervan yolda dizilir mantığı ile denizin daha da kabarması mı beklenmektedir?

-Böylesine bencilleşen, rant odaklı politikalar sonucunda,  göç yollarına duvarlar ördüğünüz kuşların, bizlere ulaşmasını engellediğiniz rüzgarların, penceremize doğmasını beklediğimiz güneşin, var olmak için sizlere-bizlere  değil, sizlerin-bizlerin  onlara gereksinimimiz olduğunun farkında mısınız?

Kamuoyuna, ilgililerine ve sorumlularına duyurulur.

İMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 

 

 

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası