Ankara İçmesuyu Durumu Raporu

(31 Temmuz 2016 günü itibariyle)

Eklenme Tarihi: 01/08/2016

 

ÖNEMLİ NOT:Ankara su durumuna ilişkin ayrıntılı bilgiler "ankara.imo.org.tr" adresindeki siteden izlenebilir.

 

 

HAVADAN SUDAN HABERLER 

 

Genel

 

Haziran ayından başlayarak günümüze kadar sulamaya verilen sular, baraj gölleri yüzeyinden buharlaşma ve içmesuyu için geçmiş aylara göre çok daha fazla çekilen sular nedeniyle, barajlarımızın toplam doluluk oranını 01 Haziran`da %36,33 düzeyinde iken20 Haziran`da %35,11, 30 Haziran`da %33,90ve 31Temmuz günü ise %30,12seviyesine kadar düşmüş bulunmaktadır. 

 

Anadolu halklarının yüzyıllardır gözlediği, belleklerine kaydedip süzdüğü ve nesiller boyu aktardığı doğa olaylarından Ağustos ayına ilişkin bilgileri aşağıda paylaşıyoruz.

 

 

Ağustos Ayı Güncesi

 

01-Fırtına

 

05-Fırtına (3 gün)

 

07-Eyyamı Bahur (sıcak günler) sonu

 

12-Fırtına

 

13-Pamuk devşirme zamanı

 

16-Yemişlerin kemale ermesi

 

17-Safer başlangıcı

 

18-Fırtına

 

21-Yaprakların sararması

 

24-Sam rüzgârlarının sonu

 

28-Leyleklerin gitmesi 

 

"15 TEMMUZ" SONRASINA İLİŞKİN ASKİ AÇIKLAMASI


Sosyal medyada Ankara şebeke suyu kalitesiyle ilgili söylentilere ilişkin ASKİ Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamayı aşağıda özetleyerek aktarıyoruz;  

 

"Yapılan darbe girişimi sırasında Ankara`nın su kaynaklarına ve içmesuyu arıtma tesislerine de saldırı yapıldığı, su kalitesini bozacak tarzda girişimlerde bulunulduğu iddiaları hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. 

 

Su kaynaklarımız ve arıtma tesislerimiz 24 saat sıkı bir şekilde korunmakta olup, su kalitemizde de insan sağlığını tehdit edecek hiçbir madde bulunmamaktadır. Ankara şebeke suyumuzun kalitesi her zaman olduğu gibi içilebilir ve kullanılabilir özelliktedir. Vatandaşlarımızın asılsız söylentilere itibar etmemelerini ve gönül rahatlığıyla şebeke suyumuzu tüketebileceklerini kamuoyuna saygıyla duyururuz" 

 

 

YAKLAŞIK 15 AYDIR KIZILIRMAK`TAN ANKARA`YA SU İLETİLMEMEKTEDİR

 

02 Nisan 2015 gününden buyana yaklaşık 15 aydırKızılırmak suyuKesikköprü Barajından Ankara`ya iletilmemektedir(pompalanmamaktadır / terfi edilmemektedir).Dolayısı ile Kızılırmak suyunun paçallanması ya da belirli oranlarda harmanlanması sonucu konutlarımızın musluklarından akan içmesuyu şebeke suyunda Kızılırmak suyununkoku, renk, tat vb. olumsuzlukların bulunmamasının yanı sıra, sülfat, klor, sertlik ve bir takım ağır metalderişimlerinin de standartların çok altında olması beklenmektedir.

 

Eğer ki, İvedikarıtma tesisi ile konutunuz arasındaki ana besleme hatlarında, ara depolarda, pompa istasyonlarında, ev bağlantınızda, su tesisatınızda ve binanızın deposunda herhangi bir kayıp/kaçak vb kirlenme riski taşıyan dış unsurlar bulunmuyorsa, musluklarınızdan akan Ankara şebeke suyunu dilediğiniz biçimde tüketebilirsiniz. 

 

ANKARA`YA SAĞLANAN SU

 

31 Temmuz 2016Pazar günüsonu itibariyle (günlük);

 

Kurtboğazı Barajına Akyar`dan 210 bin, Eğrekkaya`dan460 bin veKavşakkaya`dan ise 900 bin metreküp olmak üzere toplam 1 milyon 570 bin metreküp hamsu aktarılmıştır. 

 

İvedik Arıtma Tesisi`neKurtboğazı Barajından 817 210, Çamlıdere Barajından da 465000 metreküp hamsu iletilmiştir.

 

Çubuk-II barajından Pursaklar Arıtma Tesisi`ne ise 70 632metreküp hamsu isale edilmiştir. 

 

31 Temmuzgünübütününde İvedik ve Pursaklar Arıtma Tesisilerinden toplam brüt 1 milyon 352bin 842metreküp içilebilir su Ankara içmesuyu şebekesine verilmiş bulunmaktadır.

 

 

REKOR KIRILDI

 

Ankara içmesuyu şebekesine verilen tüm zamanların en yüksek miktardaki suyu,

 

24 Haziran Cuma günü 1 milyon 388 bin 77 metreküp ile gerçekleşmiş olup, kayıtlarımıza rekor olarak işlenmiştir. 

 

Daha önceki raporlarımızda "Ankara`ya günde sağlanan tüm zamanların en yüksek miktardaki su 31 Temmuz 2015 günü 1 359 400 metreküp ile rekor bir düzeye ulaşmıştır" şeklinde aktardığımız bilgi notu, artık yerini yeni rekora bırakmış bulunmaktadır.

 

Bu yıl, aynı gün bu miktar 1 352 842 metreküp olarak gerçekleşmiştir. 

 

2016 yılında Ankara`ya sağlanan en düşük içmesuyu ise 02 Nisan günü 823 bin 47 metreküp olarak gerçekleşmiştir. 

 

BARAJ DOLULUK ORANLARI 

 

01 Ağustos 2016saat 10.00 itibariyle

 

Ankara`ya İçmesuyu Sağlayan Barajlardaki Doluluk OranlarıYüzde (%)

 

 

 

Baraj Adı

Bize göre

ASKİ`ye göre

Kurtboğazı

85,61

86,81

Çamlıdere

18,78

28,72

Eğrekkaya

86,82

90,68

Akyar

71,76

76,38

Kavşakkaya

23,14

26,36

Çubuk-II

77,37

77,85

TOPLAM

30,12

38,83

 

 

Görülebileceği gibi, 01 Ağustos2016Pazartesi günü saat 10.00 itibariyle tüm barajlardaki doluluk oranları ortalaması bizce %30,12iken, ASKİ`nin web sitesinde yer alan oran %38,83mertebesinde bulunmaktadır. 

 

Bu farkınnedeni, Çamlıdere Barajı doluluk oranındaki hesaplamadan kaynaklanmaktadır. Şöyle ki, anılan barajın ölü hacmi, dolayısıyla aktif, kullanılabilir hacmi ASKİ tarafından farklı olarakdeğerlendirilmektedir. Oysa gerek ‘Ankara İçmesuyu Master Planı`nda, gerekse Çamlıdere Barajı planlaması ve projesinde gerçek değerler yer almaktadır. Anılan İdarenin minimum su alma kotunun altında kabul ettiği ve baraj ölü hacminden pompaj ile çektiğibir seviyeyi dikkate alarak buna göre hesaplamalar yaptığı tahmin edilmektedir. 

 

2016 yılı içerisindeAnkara`ya su sağlayan tüm içmesuyu barajlarında toplam ortalama doluluk oranı07 Ocak Perşembe günü %25,18 ile en düşük seviyeyi görmüş, 16 Mart Pazar günü ise %37,94 ile en yüksek düzeye kadar yükselmiştir. Ankara içmesuyu barajlarının 2016 yılı içerisindeki toplamda en düşük doluluk oranı ise, işbu rapor tarihi olan 31 Temmuz günü sonu itibariyle %30,12olarak gerçekleşmiştir. 

 

ANKARA İÇMESUYU BARAJLARI İŞLETMESİNE İLİŞKİN EK BİLGİ 

 

İçmesuyu Amacıyla Çekilen Sular

 

Mart ayının ikinci yarısı ile Nisan ayının ilk haftasına kadar, Ankara`ya içmesuyu sağlayan barajlardan Eğrekkaya ve Akyar barajları tam dolu olarak çalışmıştır. Bir başka anlatımla, doluluk oranları %100 dolaylarında gerçekleşmiştir. 

 

Yılbaşından buyanaEğrekkaya barajından Kurtboğazı barajına aktarılan hamsu21 Temmuz`dan günümüze günde 460 bin metreküp gibi en yüksek miktara ulaşmış,aynı şekilde, Akyar Barajından Ankara içmesuyu sistemine aktarılan su miktarı da 02 – 05 Mart günleri arasında rekor bir düzeye ulaşmış ve günde 232 bin metreküpe kadar çıkmıştır. Öte yandan, 22 Haziran`a kadar 200 bin metreküpün altında su alınan Kavşakkaya barajından 26 Haziran ile 06 Temmuz tarihleri arasında ve 21 Temmuz`dan günümüze kadar günde 900 bin metreküp gibi çok büyük miktarda su çekilmiştir. 

 

Dolusavaklardan Tahliye Edilen Sular

 

Akyar Barajından yüksek miktarda su çekilmesine karşın, havzasından baraj gölüne ulaşan sular (yüzeysel akış ve yeraltısuyu beslemesi) çok daha fazla olduğundan 06 Mart Pazar gününden 05 Nisan`atoplam 2 milyon 660 bin metreküp su barajın akışaşağısınadolusavaktan(deşarj / tahliye edilmiştir) salıverilmiştir.  

 

Eğrekkaya barajından 15 Mart Salı gününden 15 Nisan`a kadar toplam 4 milyon 625 bin metreküp, Çubuk-II Barajından da 27 ve 28 Mayıs günleri toplam 71 bin 335 metreküp su adı geçen barajların dolusavağından dere yatağına tahliye edilmiştir.  

 

Sulamaya Verilen Sular

 

Ayrıca, 03 Mayıs gününden başlayarak bugünekadar Eğrekkaya barajından her gün 4 bin 320 metreküp olmak üzere toplam 280 bin 800, Çamlıdere Barajından 18 Mayıs`tan buyana her gün 8 bin 640metreküp olmak üzere toplam 648bin, 06 Haziran`dan itibaren de Akyar Barajındantoplam 479 bin 520, Çubuk-II barajından ise toplam 271 bin 920 metreküp su, sulama amacıyla çekilmiş bulunmaktadır.Kurtboğazı barajından sulama suyu olarak su çekimine 20 Haziran gününden itibaren başlanmış ve bugüne kadar toplam 5 milyon 855 bin metreküp su çekilmiştir. 

 

Ankara içmesuyu barajlarından sulama amacıyla 2016 yılı içerisinde, 01 Ağustos`a kadar toplam 7 milyon 535 bin 240 metreküp su aktarılmış bulunmaktadır. 

 

Baraj Göllerinden Buharlaşma

 

Havaların ısınmasıyla birlikte baraj göl yüzeylerinden buharlaşma nedeniyle su kayıpları da yaşanmaya başlamıştır. 27 Mayıs gününden buyana Ankara içmesuyu barajlarında buharlaşma nedeniyle eksilen su miktarlarına ilişkin bilgi aşağıda verilmektedir.

 

 

Çubuk-II Barajından:         367409 m3

 

Kurtboğazı Barajından:    1 864 094m3

 

Çamlıdere Barajından:     7 141 308m3

 

Eğrekkaya Barajından:      1 139 893m3

 

Akyar Barajından:              704 144m3

 

Kavşakkaya Barajından:    943 306m3

 

 

 

Tüm barajlardan Toplam: 10 milyon 200 bin 714 metreküp su buharlaşmıştır.

 

 

İMO Ankara Şubesi, Ankara Su Çalışma Grubu adına

 

Hasan Akyar

 

01 Ağustos 2016

 

 

ELALTI BİLGİLERİ:

 

 

 

SON AYLARDA ANKARA`DA SUYA YAPILAN ARDIŞIK ZAMLAR

 

Ankara`daki konutların kullandığı su birim fiyatı Eylül ayında metreküp başına 2 lira 98,5 kuruş iken, Ekim ayı faturalarına yansıyan birim fiyat 3 lira 3,3 kuruşa yükseltilmiştir. Kasım Ayı faturalarında ise söz konusu birim fiyat 3,033 TL`den 3,04 TL`ye yükseltilmiştir. Aralık Ayı`nda da 3,15 TL`ye çıkmıştır.

 

SON BİR YILDA (Aralık 2014 / Aralık 2015) İçmesuyu Birim Fiyatındaki ARTIŞ:

 

Aralık 2014`te Su Birim Fiyatı: 2,8075 TL / m3

 

Aralık 2015`te Su Birim Fiyatı: 3,1500 TL / m3

 

Bir yıldaki artış oranı: % 12,20

 

 

2016 YILINDA UYGULANACAK ZAMLAR

 

15 Aralık Salı günü Büyükşehir Belediye Meclisinde ASKİ`nin 2016 yılı bütçe görüşmelerinde Ankara şebeke suyunun birim fiyatı oyçokluğu ile 5,02 TL olarak belirlenmiştir. (Ancak bu birim fiyatın içinde atıksu bedeli de bulunmaktadır. Ankara`da atıksu birim fiyatı su birim fiyatının %50`sidir. Bu oran İstanbul`da %100`dür).

 

Yani; Ankara`da net su birim fiyatı: 3,347 TL / metreküp`tür. 

 

Söz konusu Meclis Kararının alındığı Kasım Ayı su birim fiyatının 3,04 TL/metreküp olduğu dikkate alındığında2016 yılındasuya yapılacak zammın %10,1 olduğu görülecektir. 

 

GERÇEKLEŞEN 2016 YILI ZAMLARI

 

Ocak Ayı su birim fiyatı 3,35 TL / metreküp olarak uygulanmaya başlanmış bulunmaktadır. (bir ay içerisindeki artış oranı yaklaşık %6,35`tir)

 

Şubat Ayı faturalarında ise su birim fiyatı 3,37 TL / m3olmuştur.

 

Mart ayı içerisinde, bir önceki aya göre zam yapılmamıştır.

 

Nisan ayında su birim fiyatı 3,378 TL/m3

 

Mayıs ayında 3,398 TL/m3

 

Haziran ayında 3,443 TL/m3

 

Temmuz ayında ise 3,458 TL/m3 dolaylarına çıkarılmıştır 

 

Aralık 2015`te 3,15 TL/m3 olan su birim fiyatı, 2016 yılının ilk yedi ayındayaklaşık %9,8 civarında artırılmış bulunmaktadır.

 

 

2016 YILI SU BİRİM FİYATLARI DÖKÜMÜ ve ANALİZİ

 

 

 

Tarih

Birim Fiyat

(TL/m3)

Net Fark

(TL)

Ardışık Artış Oranı(%)

Yıl Başına göre

Artış Oranı (%)

Aralık 2014

2,807

 

 

 

Aralık 2015

3,150

(0,343)

 

(12,20)

Ocak 2016

3,350

0,200

6,35

6,35

Şubat 2016

3,370

0,020

0,60

6,98

Mart 2016

3,370

0,000

-

6,98

Nisan 2016

3,378

0,008

0,22

7,24

Mayıs 2016

3,398

0,020

0,59

7,87

Haziran 2016

3,443

0,045

1,33

9,30

Temmuz 2016

3,458

0,015

1,345

9,78

 

  

 

ANKARA`DA İÇMESUYU FİYATLANDIRMASI

 

 

Ankara`da ASKİ abonelerinin faturalarına yansıyan su bedelleri toplamı 5 farklı bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; su bedeli, atıksu bedeli, Şube yolu payı, KDV ile Çevre Vergisidir. Su birim fiyatındaki artış, ‘şube yolu payı` ve ‘Çevre Vergisi` hariç diğer kalemlere de yansımaktadır.  

 

2015 yılı içinde ‘şube yolu payı` aylık maktu 4,89 TL olup, ‘Çevre Vergisi` ise ayda tüketilen beher metreküp içmesuyu karşılığında 26 kuruştur.Atıksu bedeli su bedelinin %50`si olarak eklenmekte, ayrıca toplam tutar üzerinden %8 oranında KDV eklenmektedir. Ancak, faturalarınızdaki kalemleri dikkatli bir biçimde incelediğinizde söz konusu KDV oranının % 10`un üzerinde tahakkuk ettirildiği görülebilecektir.

 

Öte yandan, Mayıs ayından buyana, KDV kapsamında her bir faturada 90 kuruşluk bir meblağın da tahsil edildiği görülmektedir!  

 

2016 yılı başında ‘şube yolu payı` aylık maktu 4,89 dan 5,00 TL`ye artırılmış olup, ‘Çevre Vergisi` ise ayda tüketilen beher metreküp içmesuyu karşılığında 26 Kuruş`tan 27 Kuruş`a yükselmiştir.  

 

YİNELEDİĞİMİZ TEMEL BİLGİ

 

Ankara`ya içme, kullanma ve endüstri suyu sağlayan (Kesikköprü Barajı dışında) tüm yüzeysel su kaynakları depoladıkları suları cazibeyle (pompajsız) Ankara`nın yine Kuzey`inde yer alan arıtma tesislerine aktarmaktadır. 

 

Bunlardan Akyar barajı sularını Eğrekkaya barajına, Eğrekkaya ve Kavşakkaya barajları da Kurtboğazı barajına depoladıkları suları aktarmaktadır. Kurtboğazı ve Çamlıdere barajlarından da hamsuİvedikİçmesuyu Arıtma Tesisine iletilmektedir. Çubuk-II Barajında depolanan sular ise Pursaklarİçmesuyu Arıtma Tesisine verilmektedir.Halen yapımı sürdürülen Gerede Sistemi`nin hizmete alınması ile Filyos yukarı havzasından bulunan Ulusu Çayı suları ise Çamlıdere barajına iletilmiş olacaktır. 

 

Kızılırmak üzerindeki Kesikköprü Barajı da yaklaşık 130 kilometrelik birbirine paralel 3 isale hattı ile (pompajla - yaklaşık 720 metre terfi yüksekliği ile) yine İvedik Arıtma Tesisine bağlanmaktadır. Ancak, 02 Nisan Perşembe gününden buyana, yaklaşık14,5 aydır Ankara`yaKızılırmak hamsuyu iletilmemiştir.2015 yılı başından buyana geçen yaklaşık 400 gün içerisinde sadece 85 gün Kesikköprü Barajından Kızılırmak hamsuyu Ankara`ya pompalanmıştır. Söz konusu 85 günde bu miktar toplam (brüt olarak)21 milyon 35 bin metreküp olmuştu.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası