12 EYLÜL KARANLIĞI HÜKÜM SÜRMEYE DEVAM EDİYOR

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 12 Eylül Askeri Darbesi`nin 37. yıl dönümü nedeniyle 12 Eylül 2017 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Eklenme Tarihi: 12/09/2017

12 EYLÜL KARANLIĞI HÜKÜM SÜRMEYE DEVAM EDİYOR

 

12 Eylül 1980 sabahı gerçekleştirilen askeri darbenin otuz yedinci yılındayız. Aradan geçen otuz yedi yıla rağmen, 12 Eylül Darbesi`yle gerçek anlamda hesaplaşılamadı. Hesaplaşmak bir yana, 12 Eylül karanlığının tüm uygulamaları, bizatihi AKP eliyle yaşatılmaya devam ediyor.

12 Eylül karanlığı, kapatılan gazete ve dergiler, susturulan basın, yargılanan gazetecilerdi. 15 yıllık AKP iktidarında kapatılan gazete ve dergilerin, yargılanan gazetecilerin sayısı 12 Eylül`ü bile geride bıraktı.

12 Eylül karanlığı, şafak baskınları, hukuksuz gözaltılar, haksız tutuklamalardı. 15 yıllık AKP iktidarı boyunca aynı baskınlar, aynı gözaltılar, aynı tutuklamalar yaşanmaya devam etti.

12 Eylül karanlığı, tutuklanan parti başkanları, yasaklanan siyasetçiler, cezaevine gönderilen milletvekilleriydi. AKP iktidarı, muhalefet partisi başkanlarını ve milletvekillerini cezaevinde adeta rehine gibi tutuyor.

12 Eylül karanlığı, toplumsal muhalefetin baskı ve zorla susturulması, örgütlü yaşamın tümüyle ortadan kaldırılmasıydı. AKP iktidarı sokağa çıkan herkesi terörist, hakkını arayan herkesi tehdit ilan ediyor.

12 Eylül karanlığı, maskeli muhbirler, asılsız suçlamalar, uzun yargılamalardı. AKP iktidarı bu yöntemlere trol hesapları, gizli tanıkları, uydurma delilleri ekleyerek zenginleştirdi.

12 Eylül karanlığı, parlamentonun tasfiyesi, anayasanın askıya alınması ve sıkıyönetim düzeniydi. AKP, Olağanüstü Hal ilanıyla, parlamentonun yetkilerini gasp etti, Anayasayı askıya aldı ve tüm hak ve hürriyetleri ortadan kaldırdı.

12 Eylül karanlığı, yasama, yargı ve yürütme gücünün cuntacı generallerin elinde toplanmasıydı. AKP iktidarı tüm gücü sarayda topladı. 12 Eylül`ün beş adam rejimi yerine, sarayın tek adam rejimi kuruldu.

12 Eylül karanlığı, eğitim sisteminin Türk-İslam Sentezi anlayışıyla şekillendirilmesiydi. 15 yıllık AKP iktidarı boyunca eğitimin her aşaması, tümüyle dinsel, muhafazakâr ve gerici ilkeler ışığında yapılandırıldı.

12 Eylül karanlığı, 1402 sayılı yasayla üniversitelerdeki ve kamu kurumlarındaki sol, sosyalist, demokrat kesimlerin tasfiyesiydi. AKP iktidarı KHK`lar aracılığıyla haksız ve hukuksuz yere binlerce öğretim üyesini ve kamu emekçisini ihraç etti.

12 Eylül karanlığı, 24 Ocak Kararları ile neoliberal düzenin inşasıydı. 15 yıllık AKP iktidarı neoliberal politikaların en radikal biçimde uygulandığı, ülkemizin bütün varlıklarını özelleştirildiği, tüm hizmetlerinin ticarileştirildiği, tüm zenginliklerinin satıldığı dönem oldu.

AKP tüm ideolojisi ve iktidar pratiğiyle 12 Eylül karanlığının ürünü ve sürdürücüsüdür. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu karanlıkla mücadele etmeye devam edeceğiz.

 

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu BaşkanıTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası