NETCAD TEMEL EĞİTİM ANAMODÜL EĞİTİMİ PROGRAMI TAMAMLANDI

16 Eylül-24 Eylül tarihleri arasında İMO KKM Harun Karadeniz Dersliğinde NETCAD Temel Eğitim Anamodül Eğitimi Programı verildi.

Eklenme Tarihi: 25/09/2017

16 Eylül-24 Eylül tarihleri arasında İMO KKM Harun Karadeniz Dersliğinde NETCAD Temel Eğitim Anamodül Eğitimi Programı verildi.

Toplam 24 saat süren kurs süresince temel harita, projeksiyon ve veri yapıları, programın temel arayüzleri, proje süreçlerinde kullanımı ve projeksiyon tanımlanmaları, coğrafi referanslama, Netcad`in veri üretimine yönelik gelişmiş fonksiyonları sayesinde, CAD yapısında farklı özelliklerde veri üretimi ve editing işlemi, verilerin yönetimi; düzenleme, tabaka ve sorgu işlemleri, projelerin paftalanması ve kartografik çıktıların alınması, sayısal arazi modeli oluşturulması, raster analizler (rölyef, yükseklik, eğim, bakı haritaları), vektör analizleri (eğri geçirme, eğri ve eğim alanları oluşturma, görüş analizleri) GIS yapısı, eşyükselti ve eş dağılım eğrileri geçirilmesi ve düzenlenmesi kesit, profil alımları, kübaj hesaplamaları, plankote nokta üretimi, şev taramaları, üretilen projelerin Google Earth`e aktarılması konularında bilgiler verildi.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası