ULUSLARARASI YAPILARDA KİMYASAL KATKILAR V. SEMPOZYUMU VE SERGİSİ SONUÇ BİLDİRGESİ

19-20 Ekim 2017 tarihinde Ankara TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk salonunda TMMOB İnşaat Mühendisleri ve Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubeleri tarafından düzenlenen ?Uluslararası Yapılarda Kimyasal Katkılar V. Sempozyumu?nun sonuç bildirgesi

Eklenme Tarihi: 11/01/2018

ULUSLARARASI YAPILARDA KİMYASAL KATKILAR

V. SEMPOZYUMU VE SERGİSİ SONUÇ BİLDİRGESİ 

19-20 Ekim 2017 tarihinde Ankara TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk salonunda TMMOB İnşaat Mühendisleri ve Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubeleri tarafından düzenlenen "Uluslararası Yapılarda Kimyasal Katkılar V. Sempozyumu"nun amacı, betonarme yapılarda yaygın olarak kullanılan ve her geçen gün kullanımı artacağı düşünülen kimyasal katkılar ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getirerek sektördeki gelişmelerin tanıtılması, sorunların tartışıldığı bir ortam oluşturulması ve kimyasal katkıların daha bilinçli olarak kullanımına yönelik olarak bilgi paylaşımının sağlanması olarak belirlenmiştir. 

Günümüzde hazır beton malzeme olarak inşaat çalışmalarının en önemli bileşeni durumundadır. Bu durum hazır beton üretim hacminde de artışları beraberinde getirmiştir.

Hazır beton üretimin son yıllarda büyük oranda artmasının nedenleri:

· Son yıllarda inşaat sektöründe yaşanan büyüme,

· Konut talebinin artması ve hazır betonun fazla miktarda kullanıldığı büyük projelerin olması,

· Türkiye`de en çok betonarme yapıların tercih edilmesi,

· Hazır beton üretiminde kullanılan malzemelerin yerli olması,

· Hazır beton tesislerinin yaygınlaşması,

· Kentsel dönüşüm projesinden dolayı hazır betona olan ihtiyacın artması sayılabilir. 

Bu büyüme hızında, kaliteli ve hızlı inovatif çözümler için Beton Kimyasalları da önemli bir bileşeni oluşturmaktadır. 

Bu bilgiler ışığında beton ve bileşenlerinin üretiminde kaliteye daha da fazla önem verilmesi, kütle beton uygulamaları ve yüksek dayanımlı beton sınıflarının kullanılması önem kazanmaktadır. 2017 yılında beşincisini düzenlediğimiz ve kamu ve özel sektörden toplam 231 katılımcının yer aldığı Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu ve Sergisi`nde mikroyapı analizi ile çimentolu bağlayıcı sistemlerin değerlendirilmesi, farklı katkı tiplerinin bağlayıcılarla ve birbirleri ile etkileşimi, beton ve katkıların analiz ve test yöntemleri, yeni katkılar ve yenilikçi ve çevreci katkı üretim yöntemleri, beton hammaddelerinin iyileştirilmesi ve mineral katkıların olumlu etkileri konuları tartışıldı. 

Kimya ve İnşaat Mühendisleri Odaları olarak yukarıda yapmış olduğumuz tespitleri kamuoyu ile paylaşmak üzere gerekli çalışmaların ilgililerce yürütüleceği inancıyla saygılarımızı sunarız. 

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası