14.01.2018 TARİHİNDE DİKMENDE YAŞANAN GÖÇÜKLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI VE TEKNİK DEĞERLENDİRME

Eklenme Tarihi: 17/01/2018

14.01.2018 Pazar günü gece saatlerinde Dikmen Metin Akkuş Mahallesi Sinan Caddesi`nde 6202 ada 22 parsel de bulunan bir inşaat çalışmasına bağlı olarak bir toprak kayması meydana gelmiştir. Yaşanan bu toprak kaymasına bağlı olarak şebeke borularının patladığı ve komşu parselde bulunan binaların riskli duruma düşerek, bina sakinlerinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı görülmüştür.

Yaşanan bu olayda can kaybı yaşanmamış olması gönlümüzü rahatlatsa da, olayın yaşanma nedeni ve olayın meydana geldiği bölgenin yapısı göz önüne alındığında bu olayların, kentimizin yönetim politikaları ve yapı denetim sisteminin kamusal bir anlayışla yürütülmemesi ile doğrudan ilgili olduğu açıktır. Bu anlayışın sonucu olarak yaşanan bu olay inşaat çalışmalarında ki bilimi ve tekniği hiçe sayan yaklaşımları, ciddiyetsizliği, denetimsizliği ve daha önce defalarca yapılan uyarıların  göz ardı edildiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Sonuç  olarak bilim ve tekniğin yok sayıldığı, ticari kaygının teknik kaygının önüne geçtiği kentimizde, can ve mal güvenliğini olumsuz etkileyen bu sorunların bir daha yaşanmaması için buradan ilgililere bir kez daha sesleniyoruz; Bilimi ve tekniği yok sayan bir anlayışla bu sorunları çözmek mümkün değildir. Güvenli ve sağlıklı yapıların ve yaşanabilir bir çevrenin yaratılması en temel insan hakları kapsamında olup kentimizin karar vericilerinin önceliği olmalıdır. Bu bağlamda yapı üretim sisteminin sağlıklı olarak kurulup işletilmesi, bu hakkın yaşama geçirilmesinin en önemli güvencesidir. Yapı denetimi hizmeti, yapı üretim sisteminin asli süreçlerinden birini teşkil etmektedir. Denetim kamusal bir hizmettir ve hiçbir şartta piyasanın vahşi, rekabetçi ve kâr odaklı koşullarına terk edilmemelidir. İnsan yaşamının dikkate alındığı bir kentleşme ve yapılaşma yerine, kişi ve grupların çıkarlarına dayalı bir yapılaşma anlayışı kentlerimizi yaşanmaz bir hale getirmektedir. Biz İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak sorumluları tekrar, sorumluluklarına uygun hareket etmeye çağırıyoruz.

 

Yaşanan olaya ilişkin olarak Şubemiz uzmanlarınca yerinde yapılan incelemeler sonucunda teknik alanda elde edilen bulgular aşağıda belirtilmiştir.

 

METİN AKKUŞ MAHALLESİ SİNAN CADDESİNDE YIKILAN KAZI AYNASI

 

Sinan Caddesinde 6202 ada 22 parselde yapılan bir inşaatın caddeye komşu kazı aynasında toprak kayması olmuştur. Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki kazı hiçbir istinat yapısı olmadan yapılmış ve 14-15 Ocak gecesi kazı aynasında kayma olmuş ve kayma ile Sinan Caddesinin bu inşaatın önüne rastlayan bölümünde kaldırım ve yolun bir kısmı çökmüştür. Bu arada yakın günlerdeki yağışların buradaki çok bozulmuş grovak ya da nerdeyse kil niteliğinde olan zeminin zayıflamasına neden olduğu da sanılmaktadır.  Resim-1 ve Resim-2

Resim-1 Sinan Caddesinde Çöken Kaldırım ve yol bölümü

 

Resim-2 Çökmüş kaldırım ve yolda hasar. Diğer yönden görünüşü

Kot altındaki kazı ve çöken kazı aynası resim-3 ve resim-4`de verilmektedir. Kazının yanında iki taraftaki binaların durumu da Resim-3 ve Resim-4`den görülmektedir.

Resim-3 Kayan kazı aynası. Bir istinat yapısı yoktur. Yalnızca bodrum kat dış perde duvarları vardır. Sağ tarafta görünen yapının daha aşağı bir kotta olması nedeni bu taraftaki bodrum kat çevre duvarı yeterli yanal destek sağlamaktadır.

Resim-4 Kazın sol tarafındaki yapı daha üst kottadır.  Bu nedenle kazının taban kotu bu taraftaki yapının temel seviyesinden 6-8 metre kadar aşağıdır. Üst kottaki komşu yapının yanına yapılan duvar da bir istinat duvarı niteliğinde değildir. Üst kattaki yapının çevresindeki bahçe tretuvarının altındaki zeminin de kısmen boşaldığı görülmektedir.

 

Resim-3 ve Resim-4`den görüldüğü gibi derin kazı, üst kottaki yapı ve yol cephesinin güvenliği dikkate alınmadan yapılmıştır.

Burada doğru olan yaklaşım yol cephesinde ve üst kottaki yapı çevresinde ankrajlı  kazıklı istinat duvarı ya da benzer bir iksa sistemi yapıldıktan sonra inşaatın temel kazısının yapılması olacaktı. Büyük bir risk alınmış sonuçta üst kottaki komşu yapıda ve yolda tehlike yaratılmıştır.

Kazı ruhsatı verilirken bu durumun dikkate alınıp alınmadığı bilinmemektedir. 

 

Sonuç

Yola ve üst kottaki yapının güvenliği dikkate alınmadan yapılmış kazı tehlike yaratmıştır. Bu noktadan sonra Doğru işlem yol ve üst kottaki yapının çevresine ankrajlı kazıklı istinat duvarının yapılmasıdır.

 

 

 

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası