OHAL’E DE ‘İYİ HALE’E DE HAYIR!

İMO Ankara Şubesi Kadın Mühendisler Çalışma Grubu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı

Eklenme Tarihi: 09/01/2020


İMO Ankara Şubesi Kadın Mühendisler Çalışma Grubu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Cinsiyet ayrımcılığının normalleştiği, kadın cinayetlerinin, tacizin ve tecavüzün her geçen gün arttığı, kadın düşmanlığının sistematikleştiği buna karşı mahkemelerde ödül gibi ‘iyi hal indirimleri`nin dağıtıldığı ülkemizde erkek egemen sisteme karşı isyan haktır." denildi. 

Açıklamanın tamamı:

OHAL`e de `İyi Hal`e de Hayır!

Daha iyi çalışma koşulları ve insanca yaşam talebiyle greve giden kadınların eril devlet tarafından katledildiği tarihtir 8 Mart; kadın direnişinin sömürü düzenine başkaldırdığı; kadınların ataerkiye isyan bayrağını çektiği gündür?

Canları pahasına direnen kadınların başlattığı özgürlük ve eşitlik mücadelesi egemenlere karşı bugün de büyüyerek sürüyor. 8 Mart`ın direniş meşalesi, kadınların elinde erkek egemen sistemin karanlığına karşı yanmaya devam ediyor?

Ülkemizde son yıllarda uygulanan kadınların temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, sermaye sınıfının muhafazakâr ve cinsiyetçi karakterli politikaları ve onları tahkim etsin diye sahneye geri çağrılan militarizm ve gericilik, siyasal iktidarın kadının toplumdaki yerini sadece ev içinde değerli gören yeni bir toplumsal yaşam inşası hazırlığında olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Tek adam rejimini kendisine hedef koyan AKP`nin, biat eden toplum modelinde, evde çocuklarına bakan, itaatkâr kadın rol modeli; hem ucuz iş gücü yaratarak sermayeye hizmet edecek, hem de egemenin kadının emeği ve bedeni üzerindeki denetimini arttıracaktır. Çalışma hayatındaki var olan cinsiyet ayrımcılığı daha da pekişecek; düşük ücret, mobbing, itibarsızlaştırma gibi sorunlar derinleşecektir. Öyle görünüyor ki; sadece mühendislik gibi ?erkek mesleği` olarak görülen alanlarda değil bütün kamusal alanda kadınların artık hak mücadelesinin ötesine geçip var olma mücadelesi de vermesi gerekmektedir.

Modern köle olmayacağız!

Kimi zaman kadına tecavüzcüsüyle evlenme öğüdü veren, kimi zaman yüksek işsizlik oranını kadının çalışmasına bağlayan, kimi zaman kadının kahkaha atmasına dâhi tahammül gösteremeyen, verdiği sapkın fetvalarla ülkemizin yarayan kanası çocuk gelin sayısını arttıran gerici zihniyet, sonunda kadın-erkek eşitliğinin fıtrata aykırı olduğunu beyan ederek eteğindeki taşları dökmüş; toplumdaki kadına biçtiği ikincil sınıf rolü itiraf etmiştir. Bu ve bunun gibi iktidarın ana dili haline gelmiş cinsiyetçi söylemler toplumda kadına yönelik şiddetin artmasına yol açmakta; kadınlar bu dönemde ayrımcılığa karşı mücadelenin yanı sıra hayatta kalma mücadelesi vermektedirler. Kadınlar artık baskıya ve şiddete razı olmayıp, erkek egemenliğini reddeden bir direngenlikle hayatları pahasına da olsa karşı koymaktadırlar. 

Cinsiyet ayrımcılığının normalleştiği, kadın cinayetlerinin, tacizin ve tecavüzün hergeçen gün arttığı, kadın düşmanlığının sistematikleştiği buna karşı mahkemelerde ödül gibi iyi hal indirimleri`nin dağıtıldığı ülkemizde erkek egemen sisteme karşı isyan haktır.

Ataerkiyi reddediyoruz!

Hukuksuzluğun hukuk olduğu, OHAL`in normal hal olduğu, demokrasi ve laiklikten her geçen gün daha fazla uzaklaştığımız, kadını, doğayı ve emekgücünü kendi hizmetine sunulmuş gören sermayenin, -bazen bizatihi, bazen de vasıtalı-gerçekleştirdiği katliamlar sonucu nefesimizin kesildiği bu günlerde kadın özgürlük ve eşitlik mücadelesi ülkemizdeki demokrasi, hukuk ve özgürlük mücadelesinden bağımsız değildir. 

Evde, sokakta, işte faturası kadınlara güvencesizlik olan KHK düzenine kadınlar olarak razı değiliz; alışmayacağız!

Ohalde,

OHAL`e de `İyi hal`e de hayır!

Bütün kadın arkadaşlarımıza sesleniyoruz gelin beraberce zihin ve bedenlerimizi özgürleştirelim?


Kestim kara saçlarımı n`olacak şimdi

Bir şeycik olmadı - Deneyin lütfen - 

Aydınlığım deliyim rüzgârlıyım

Günaydın kaysıyı sallayan yele

Kurtulan dirilen kişiye günaydın... TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası