EMEĞİN YOK SAYILMASINA, DEMOKRASİNİN GASPEDİLMESİNE KARŞI 1 MAYISTA ALANLARDAYIZ!

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Türk-İş Ankara İl Temsilciliği 5 Nisan 2018 tarihinde Mülkiyeliler Birliği`nde bir basın toplantısı düzenleyerek 1 Mayıs 2018 Ankara programını açıkladılar

Eklenme Tarihi: 05/04/2018

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Türk-İş Ankara İl Temsilciliği 5 Nisan 2018 tarihinde Mülkiyeliler Birliği`nde bir basın toplantısı düzenleyerek 1 Mayıs 2018 Ankara programını açıkladılar.

Basın açıklamasını Tertip Komitesi adına KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Sultan Saygılı okudu. Açıklama şöyle:

Değerli basın emekçileri,

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs`a bir aydan az bir zaman kaldı.

Hükümetin patron yanlısı icraatları, yoksul ve dar gelirlilerin, hayatını, her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Savaşın faturası, halka kesilirken, patronlara, yeni "müjdeler" geliyor. Grevler ve her tür hak arayışı, OHAL bahane edilerek yasaklanıyor. Gerçek ücretler sürekli düşerken, enflasyon çift haneli rakamlarla ifade ediliyor. Günde 4-5 işçinin iş cinayetlerine kurban gitmesi, iş güvenliği ve işçi sağlığı yasasının uygulanmasının ertelenmesine engel olmuyor.

Devlet hastaneleri, özel hastanelere dönüşüyor. Gençler gelecekten umutsuz. İşsizlik rakamları hızla büyüyor. İşsizliğin; faturası kadınlara yıkılarak ve kadın sömürüsü artırılarak aşılmak istenmektedir. Genç işsizlik oranı, her geçen gün artmaktadır. Hükümetin gençliğe vaadi "şehitlik", "gazilik" ve "Kanıyla, toprağı sulayıp, bayrağı renklendirmek "ten ibarettir!

Ortalama işçi ücreti ile asgari ücret neredeyse aynileşmiş durumda. İş güvencesine son darbe için, Hükümet; bir yandan "kıdem tazminatı"nı fona bağlayarak, öte yandan kamu emekçilerinin iş güvencesini kaldırmak için son hazırlıkları tamamlamaktadır.

İşçilerin taleplerini dinlemeyen hükümet, memurların da haklarını her gün daha fazla budayarak, düşük zam, iş güvencesini kaldırma girişimleri ile güvencesiz ve düşük ücretle çalışmayı dayatıyor.

Ekonomi 2017 yılında yüzde 7,4 büyürken işsizlik ve yoksullukta büyümüş, cari açık büyümüş, Dolar ve Avro tavan yapmış durumda.

Kadın cinayetleri, tecavüz ve çocuk istismarları, her geçen gün artıyor. Vatandaşı, facebook hesaplarına kadar inceleyip, ceza yağdıranlar,kadınları ve çocukları korumaktan uzaklar.

AKP hükümeti, iktidarını sağlamlaştırsın, seçimlerde biraz daha oy toplasın ve AKP`li patronlar Suriye`de enerji ve inşaat işlerinden pay kapsın diye, hükümetin içerde ve dışarda yürüttüğü savaş, halkın yoksullaşmasına, gençlerin ölmesine yol açıyor.

Ülkede yasal grevler bile, Hükümet tarafından yasaklanmakta, OHAL sürekli bir düzen olarak korunmak istenmektedir. Bütün bunların üstünde "tek adam rejimi" inşa edilmesi için hayli yol alınmış bulunmaktadır. Ülkenin her önemli sorunu, içeride ve dışarıda savaş politikaları devreye sokularak çözülmek istenmektedir. Irk, din-mezhep ve siyasi ayrımlar körüklenerek, işçiler, emekçiler bölünmeye ve kışkırtılmaya çalışılmaktadır.

1 Mayıs, işçi sınıfının "birlik, dayanışma ve mücadele günü" işte bu şartlarda yaklaşıyor. İzleyerek, hükümetten çare bekleyerek varılacak yer, daha fazla yoksulluk, daha fazla işçi kanı, daha fazla kadın ve çocuk istismarı, daha fazla genç ölümüdür. Bu gidişe dur diyecek işçilerin, memurların, kadınların, gençlerin birleşik mücadelesi olacaktır.

Bizler, TÜRK İŞ Ankara İl Temsilciliği, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TTB Ankara Tabip Odası, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler Odası olarak, Ankara da diğer kurumlarla da bir araya gelerek; patronlar ve hükümetlerinin, bir yandan işçi sınıfının ve emekçilerin "Kazanılmış haklarına yönelik saldırılarına" öte yanda da "Ülkenin OHAL (ve KHK`ler) ve ?fiili savaş hali` ile yönetilmesine" karşı, 1 Mayıs`ta alanlarda olacağımızı açıklıyoruz.

Yukarıdaki açıkladığımız kurumlar ile nisan ayı buyunca kamuoyuna yönelik "Stant açarak," "Çeşitli toplantılar ve Etkinlikler düzenleyerek", 1 Mayıs`ı, taleplerimizi alanlara taşıdığımız bir gün olarak, tüm emek ve demokrasi güçlerinin katılımıyla, kitlesel bir biçimde, kutlama kararını aldık.

1 Mayıs`ta; işçi sınıfının kazanılmış haklarının savunulması, çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi, özgürlüklerin ve demokratik kazanımların, korunup geliştirilmesi,

Hükümetlerin savaş politikalarına ve bu politikaların işçi sınıfına ve halklara fatura edilmesine karşı SÖMÜRÜYE, SAVAŞA, BASKILARA KARŞI 1 MAYIS`A, ALANLARA DİYOR VE ÇAĞRIMIZI KAMUOYU İLE PAYLAŞIYORUZ.

Öyleyse bütün dünyanın işçileriyle birlikte;

-İşçi sınıfını ve emekçilerin haklarının daha ileriden savunulması için,

-İş, ekmek ve özgürlük için,

-Savaşa, savaş politikalarının faturasına, hayır demek için,

-Sömürüye, emperyalist-kapitalist çözüm ve kurtuluş planlarına, hayır demek için 1 MAYIS`ta, alanlardayız!

TÜRK İŞ-Ankara İl Temsilciliği, DİSK-Ankara Bölge Temsilciği, KESK-Ankara Şubeler Platformu, TTB-Ankara Tabip Odası, TMMOB-Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler Odası

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası