2018 YILI DÜRÜSTLÜK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

İMO Ankara Şubesi, 2018 yılı dürüstlük ödüllerinin sahiplerini belirledi

Eklenme Tarihi: 07/05/2018


İMO Ankara Şubesi, 2018 yılı dürüstlük ödüllerinin sahiplerini belirledi.

Buna göre en dürüst belediye ödülüne Ankara Büyükşehir Belediyesi layık görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ödüle Performans programında,  yer alan, sosyal yardımları "sosyal patlamaları engellemek için yaptığı" itirafı ile layık görüldü.  

Yoksulluğu idare etme konusunda verdiği hizmetlerden ötürü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına teşekkür ediyoruz.

En dürüst hükümet dalında ödülü ise AKP hükümeti aldı. 

AKP hükümeti, Başbakan Sayın Binali Yıldırım`ın ağzından "seçim bahşişleri yasasında" rantiye binalarının yanı sıra risk nedeniyle yıkım kararı verilen binaları da, yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğunda olmak üzere affettiği itirafıyla ödüle hak kazandı.

İMO Ankara Şubesi ödül töreninin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacağını açıkladı. 

Konuya ilişkin İMO Ankara Şubesince yapılan açıklama aşağıda yer almaktadır. 

2018 YILI DÜRÜSTLÜK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

TÜRKİYE`NİN EN DÜRÜST BELEDİYESİ: ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Belediyelerde Stratejik Planlama ve buna bağlı olarak Performans Programı hazırlanma zorunluluğu 2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanununda yer almıştır. Buna göre Kanunda belirtilen özelliklere sahip Belediyeler Stratejik Planlarını yapmakta ve yıllık olarak da Performans Programlarını oluşturmaktadır. 

Türkiye`de belediyelerin büyük çoğunluğu incelendiğinde, Performans Programlarında, yine aynı kanunun Belediyelerin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 14. Maddesinin a) bendinde (?.. sosyal hizmet ve yardım ??yapar veya yaptırır.) hükmüne dayanarak, yoksul ailelere gıda, yakacak, giyecek vb. yardımlar için bütçe ayrıldığı görülmektedir.

Bununla birlikte, 2011 yılından günümüze Ankara Büyükşehir Belediyesinin Performans Programları incelendiğinde, sıra numarası değişmekle birlikte, bu yardımlara ilişkin stratejik amaç; "kentte sosyal patlamayı önlemek amacıyla sosyal yardım ve sosyal projeleri hayata geçirmek" olarak ifade edilmiştir.

Bu ifade, yoksulluğun yok edilmesi,  her vatandaşın insan onuruna yaraşır bir hayatı yaşayabilme seviyesine getirilmesi için çalışmak yerine "yoksulluğun yönetilmesi" gerekliliğini savunanların en veciz ifadesidir. Buna göre sosyal patlamayı önlemek için yoksulluk yönetilmeli dolayısıyla yönetenler tarafından kendilerine kader olarak dayatılan hayata herkes boyun eğmelidir!

Bu bağlamda, bu yardımların amacını Performans Programında en dürüst ve herhangi bir tartışmaya yol açmayacak şekilde itiraf eden Belediyelerin başında gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi bu özelliğiyle Türkiye`nin en dürüst belediyesi ödülüne layık görülmüştür.

TÜRKİYE TARİHİNİN EN DÜRÜST HÜKÜMETİ: AKP HÜKÜMETİ

30 Nisan 2018 tarihinde Başbakan Binali YILDIRIM imzasıyla "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

Tasarı birçok konuda af getirirken özellikle insan yaşamını ve sağlığını birebir ilgilendiren konut konusundaki aflar dikkat çekici. Buna göre 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış olan ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılara yapının kullanılmasına yönelik yapı kayıt belgesi verilecek. Yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararları da iptal edilecek.

Hükümetin bu tasarıyla bir yandan para toplamayı amaçlarken bir yandan da popülist bir yaklaşımla bu durumda olan ve "mağdur" olduğunu düşünenleri rahatlatmak istediği açık.

Bununla birlikte tasarının 16. Maddesi kapsamındaki geçici 16. Maddenin 9. Fıkrasında yer alan ifade AKP hükümetinin Türkiye tarihinin en dürüst hükümeti olmasını sağlayabilecek nitelikte. Buna göre yapının kullanılmasına yönelik yapı kayıt belgesi verilen yapılarda "yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğunda" olacak. 

Bu görevi, yetkisi ve sorumluluğu olan kişinin "Ben belediye otobüs şoförünün otobüsü alkollü olarak kullandığını biliyorum ama siz otobüse binmeye karar verir ve olası kazada ölür ya da yaralanırsanız sorumlusu sizsiniz!" demesinden farklı değil.  Bu aynı zamanda "Ben bu zamana kadar denetleyemedim, bundan sonra herkes kendi başının çaresine baksın!"ın da en dürüst ve tartışmaya yol açmayacak şekilde ifadesi...

Bu bağlamda,  bugün için sayıları milyonlarla ifade edilen yapıları içine alan ve yukarıda da belirtilen halkın sağlığını birebir ilgilendiren bir alanda beceremedik, "Harç bitti, yapı paydos" deme cesaretini dürüstlükle ifade eden AKP hükümeti Türkiye tarihinin en dürüst hükümeti ödülüne layık görülmüştür.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası