Ankara Su Durumu Raporu

(24 Nisan 2019 günü itibariyle)

Eklenme Tarihi: 31/03/2020

Ankara Su Durumu Raporu

(24 Nisan 2019 günü itibariyle)

 

 

Ankara içmesuyuna bahar geldi?

 

 

Beş yılı aşkın bir süredir yaklaşık 200`ü aşkın ?Ankara Su Durumu Raporu` hazırladık ve sizlerle paylaştık? Paylaştıklarımızdan aldığımız eleştiriler, yüreklendirmeler, geri dönüşler olmasaydı aynı kararlılık, titizlik ve duyarlılıkla bu çalışmalarımızı sürdüremezdik. Raporlarımızda yer alan bilgiler, aktardığımız veriler ve değerlendirmeler, ilk raporumuzdan buyana ilgili kurum, kuruluş, idare ve uzmanlar tarafından bugüne kadar herhangi bir düzeltmeye, sorgulamaya ve farklı bir yoruma yol açmadı. Bu süre içinde raporlarımız, özellikle Ankara`nın içmesuyu durumuna ilişkin anlaşılabilir dille bilgi aktaran, güvenilir, kaynak gösterilen ve yakından izlenen doküman oldu. Burada, içmesuyu konusunun tüm bileşenleri kapsamında yetişmiş liyakatli uzman meslektaşlarımızın emek ve katkılarının yanı sıra oluşturduğumuz ve sürekli güncellediğimiz veri tabanımızın payını vurgulamamız gerektir.

 

 

İŞLETMEDE OLAN ANKARA İÇMESUYU BARAJLARI

Ankara`ya içme, kullanma ve endüstri suyu sağlayan (Kesikköprü Barajı dışında) tüm yüzeysel su kaynakları Ankara`nın kuzeyinde bulunmaktadır. Bunlardan Akyar barajı sularını Eğrekkaya barajına, Eğrekkaya ve Kavşakkaya barajları da Kurtboğazı barajına depoladıkları suları aktarmaktadır. Kurtboğazı ve Çamlıdere barajlarından da hamsu İvedik İçmesuyu Arıtma Tesisine iletilmektedir. Çubuk-II Barajında depolanan sular ise Pursaklar İçmesuyu Arıtma Tesisine verilmektedir. Tümü cazibeyle ?pompajsız, enerji gidersiz-, çalışmaktadır.

 

Söz konusu içmesuyu kaynağı baraj gölleri arasında Kızılırmak üzerindeki Kesikköprü barajının adı ?planlamalarda içmesuyu kaynağı olarak değerlendirilmediği için, bizce de- anılmamaktadır. Ayrıca, birkaç yıl önce hizmete alınan Elmadağ Kargalı Yeraltı barajı kapasitesi diğerleri yanında o kadar küçüktür ki (Akyar barajının yüzde biri, Çubuk-II barajının yaklaşık kırkta biri) hesaplamalarda ihmal edilebilecek boyuttadır. Ankara`ya sağlanan toplam içmesuyu`nun yaklaşık %95`i İvedik Arıtma Tesisinden şebekeye verilmektedir. Arta kalanın büyük bir bölümü de Çubuk-II barajından (Pursaklar Arıtma Tesisinde arıtıldıktan sonra) karşılanmaktadır.

 

VE GEREDE SİSTEMİ

Halen yapımı sürdürülen Gerede Sistemi`nin hizmete alınması ile Filyos yukarı havzasından bulunan Ulusu Çayı suları Işıklı Regülatörü ile çevrilerek yılda 226 milyon metreküp su Çamlıdere baraj gölüne iletilmiş olacaktır. Söz konusu Gerede Sistemi kapsamında ana iş kalemi olan 31,6 km uzunluğunda ve 4,5 metre çapındaki iletim tüneli inşaatına 2010 yılında başlanmış olup, sözleşmesinde iş bitim tarihi 2014 yılının Aralık ayıdır. Öngörülenin iki katından uzun bir süredir yapımı devam eden Gerede Tüneli inşaatının ?Keşif Artışları`yla ihale öncesi belirlenen yatırım tutarının birkaç katına mal olacağı tahmin edilmektedir.

 

2019 yılının ilk günlerinde DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gerede Tüneli delme işleminin tamamlandığı yer aldı. Ardından da ASKİ Genel Müdürlüğünden ?Gerede suyu şubat sonunda musluklardan akacak` haberi ajanslara düştü.

 

Herne kadar ?Yerel Seçimler` öncesi ?Gerede Tüneli`nin açılışının yetiştirilebileceği beklendi ise de, böylesi bir törene cüret edilemedi? "Gerede Sistemi`nin hizmete alınması ve Ulusu Çayı sularının Çamlıdere barajına sorunsuz aktarılması için daha yapılacak çeşitli testlerin, işletmeye alma çalışmalarının, birçok iş ve işlemin bulunduğu gözden uzak tutulmaması gerektiğini bundan önceki ?Ankara Su Durumu Raporları`mızda ısrarla belirtmiş ve altını çizmiştik. Haklı çıktık bir kez daha? Şimdi, yine yineliyoruz; "tünel su aktarmaya başladığında (sistem işletmeye alındığında), ne gibi teknik sorunlarla karşılaşılabileceği henüz bilinmemektedir"?

 

Bunca yıl geciktirilmiş, gecikmiş bir projenin ?aceleye getirilmemesi` gerektir! Daha önce de sık sık dile getirdiğimiz öngörebilen sorunlar arasında;

-1980`lerden 2004 yılına kadar gerek DSİ, gerek su yapıları konusunda ülkemizin önde gelen planlama, proje ve müşavirlik hizmeti veren kuruluşları, gerekse kredi sağlayan yabancı kurumların uzmanları tarafından araştırılan, incelenen, çeşitli alternatifler geliştirilip aralarından teknik ve ekonomik olarak seçtikleri Gerede Tüneli projesi yerine, şu anda uygulanan 31,6 kilometrelik tünel inşaatı bizatihi sorunun ana kaynağıdır.

-Bu seçilen proje ile ilgili yeterince gerekli temel araştırmaların (jeolojik, sismik, jeofizik, zemin, kayaç vb.) yerine getirilmeden uygulamaya konulması, inşaatı sırasında beklenmedik sorunlarla karşılaşılmasına, dört yıl içerisinde tamamlanıp hizmete alınması beklenirken (!), neredeyse 10 yılı bulacak zorlu bir çalışmanın içine girilmesine neden olmuştur.

-Tünel çalışmaya başladığında -Ilısu Deresi (Gerede) suyunu Işıklı Regülatöründen Çamlıdere Baraj Gölüne aktarmaya başladığında-, yani işletmeye alındığında, birtakım olumsuzlukların yaşanabileceğini, geçmişte ?Kınık Tüneli`nde karşılaştığımız sorunlara benzer durumlarla karşılaşılabileceğinden endişe duymaktayız.

-Tünelin geçtiği güzergâhtaki yerel fay hatlarında olası hareketlilik, tünelin sızdırmazlık durumu, tünelin düşük kotlarındaki bölümlerde yeraltısuyunun etkileri ve en önemlisi tünelin geçtiği güzergâhtaki kayaçların ve zeminin niteliği (özellikle montmorinolitte türü kilin davranışı) önemli görülmekte ve olası olumsuzluklara karşı şimdiden tedbirli davranılması gerekli görülmektedir.

 

 

2018 YILI BÜTÜNÜNDE ANKARA`YA SAĞLANAN TOPLAM İÇMESUYU

2018 yılı içerisinde, yani 365 günde Ankara içmesuyu şebekesine İvedik ve Pursaklar Arıtma tesislerinden yaklaşık toplam 417 milyon metreküp su verilmiştir.

 

Bu miktarın yaklaşık 20,2 milyon metreküpü, Çubuk-II baraj gölünden Pursaklar Arıtma Tesisine iletilip arıtıldıktan sonra Pursaklar ve kuzeyindeki yerleşimlerde tüketilmiştir.

 

Ankara`ya sağlanan içmesuyunun neredeyse %95`inden fazlasını karşılayan İvedik Arıtma Tesisinden şehir şebekesine verilen yaklaşık toplam 396,5 milyon metreküpün yaklaşık toplam 178,5 milyon metreküpünü Kızılırmak suyu oluşturmuştur. Bir başka anlatımla, Kızılırmak suyunun 2018 yılı bütününde sağlanan toplam içmesuyu içerisindeki payı %45`in biraz üzerinde gerçekleşmiş bulunmaktadır.

 

KESİKKÖPRÜ BARAJI POMPA İSTASYONU 2018 YILINDA ARALIKSIZ ÇALIŞTI

2018 yılında (28 ila 31 Mart günleri dışında, Kesikköprü baraj gölünden Kızılırmak-Ankara İletim hattına aralıksız su (basılmış) pompalanmış bulunmaktadır! Ancak 2017 yılı dönemi ile 2018 yılının ilk iki ayında İvedik İçmesuyu Arıtma Tesisine yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 700 metrelik bir terfi yüksekliği gerektiren bu ana isale hattına pompalanan Kızılırmak ham suyunun tam (net) miktarı, dolayısıyle İvedik`te hangi oranda paçallandığı (harmanlandığı) konusunda kesin ve sağlıklı verilere ulaşma şansı bulunamamıştır.

 

Bu süre içinde aralıklarla da olsa, Kesikköprü barajından günde yaklaşık 270 bin ile 550 bin metreküp arasında Kızılırmak ? Ankara Ana İsale Hattı`ndan İvedik İçmesuyu Arıtma Tesisine hamsu iletildiği değerlendirilmektedir. 2018 yılı bütününde, söz konusu miktarda suyun pompalama elektrik (enerji) giderinin ayda en az iki haneli milyon TL olabileceğinin de altının çizilmesi gerektir.

 

Kızılırmak suyunun paçallanması ya da belirli oranlarda harmanlanması sonucu konutlarımızın musluklarından akan içmesuyu şebeke suyunda Kızılırmak suyunun koku, renk, tat vb. olumsuzlukların bulunmasının yanı sıra, sülfat, klor, sertlik ve bir takım ağır metal derişimlerinin de zaman zaman standartları zorladığı, hatta aştığı bilinmektedir.

 

Özellikle, Hirfanlı ve Kesikköprü baraj göllerinde ilkbahar başı ve sonbahar sonlarında beklenen doğal ?alt-üst olma` (lake over-turn) durumunun yaşandığı haftalar ile mart sonu, nisan ve mayıs ayı başlarında oluşabilecek ?alg patlaması` (algea bloom) dönemlerinde Kızılırmak ham suyunun tadında, kokusunda ve renginde olumsuzluklar olması kaçınılmazdır?

 

 

 

2019 YILINDA ANKARA`YA POMPALANAN KIZILIRMAK SUYU

 

Ocak ayında toplam 16 milyon 829 bin, Şubat ayında ise toplam 15 milyon 278 bin metreküp Kızılırmak ham suyu Kesikköprü barajından İvedik Arıtma Tesisine pompalanmıştır. İvedik Arıtma Tesisinden Ankara içmesuyu şebekesine verilen suyun Ocak ayında yaklaşık %50,4`ü, Şubat ayında ise yaklaşık %45,7`si Kızılırmak suyu idi!

 

Mart ayında sadece 7 gün Kızılırmak suyu aktarılmış, bu bir haftalık süre içinde pompalanan Kızılırmak suyunun toplamı ise sadece 2 milyon 476 bin metreküp düzeyinde kalmıştır?

8 Mart gününden buyana Kızılırmak`tan Ankara`ya su verilmemektedir!

 

 

UYARI

İvedik Arıtma Tesisi ile konutunuz arasındaki ana besleme hatlarında, ara depolarda, pompa istasyonlarında, ev bağlantınızda, konut içi su tesisatınızda ve binanızın deposunda herhangi bir kayıp/kaçak vb kirlenme riski taşıyan dış unsurlar bulunmuyorsa, Ankara şebeke suyunu kullanabilirsiniz!

 

 

23 Nisan 2019 Salı günü ANKARA`YA SAĞLANAN SU

İvedik Arıtma Tesisi`ne; Kurtboğazı Barajından 673 284, Çamlıdere Barajından da 454 000 metreküp olmak üzere toplam 1 milyon 127 bin 284 metreküp hamsu iletilmiştir.

Çubuk-II barajından Pursaklar Arıtma Tesisi`ne ise 65 200 metreküp hamsu aktarılmıştır.

 

23 Nisan 2019 günü bütününde İvedik ve Pursaklar Arıtma Tesislerinden toplam brüt                  

1 milyon 193 bin 484 metreküp su Ankara içmesuyu şebekesine verilmiş bulunmaktadır.Şebekede Kızılırmak suyu YOKTUR!

 

Mart ayı boyunca sadece Eğrekkaya barajından Kurtboğazı barajına günde 80`er bin metreküp olmak üzere toplam 2 milyon 480 bin metreküp, Nisan ayının ilk 23 günü ise toplam 1 milyon 890 bin metreküp su aktarılmıştır. Bunun dışında son iki aylık dönemde sadece Kavşakkaya barajından 21,22 ve 23 günleri toplam 290 bin metreküp su Kurtboğazı barajına derive edilmiş bulunmaktadır.

 

Çubuk-II Barajı havzasına düşen yağışın son aylarda yüksek olması, karların erimeye başlaması ve çekilen suyun baraj gölüne gelen akıştan çok fazla olması nedeniyle barajın dolusavağından 16 Mart ve 24 Nisan tarihleri arasında (sadece 38 günde) toplam 7 milyon 564 bin metreküp su akışaşağısına, Çubuk Çayına salınmıştır? 

 

 

BARAJ DOLULUK ORANLARI (15 Mayıs, 4 Aralık 2018 ile 18 Mart ve 24 Nisan 2019)

Ankara`ya İçmesuyu Sağlayan Barajlardaki Doluluk Oranları Yüzde (%)

 

Baraj Adı

Bize göre

ASKİ`ye göre

15/05

04/12

18/03

24/04

15/05

04/12

18/03

24/04

Kurtboğazı

64,40

53,53

71,03

67,92

66,69

56,52

72,89

69,68

Çamlıdere

11,39

6,97

15,14

16,19

22,28

18,41

25,58

26,50

Eğrekkaya

31,30

-0,34

38,52

64,68

44,42

20,22

49,95

69,96

Akyar

42,60

0,20

49,57

78,68

49,24

13,35

55,13

79,78

Kavşakkaya

59,18

10,92

48,58

84,50

61,55

16,09

51,56

85,40

Çubuk-II

54,40

35,20

99,29

99,29

55,51

36,48

100,00

100,00

TOPLAM

20,28

9,85

24,41

29,61

29,84

20,71

33,50

38,06

 

Baraj doluluk oranlarındaki fark, ASKİ`nin baraj gölünde depolanan mevcut toplam brüt suyu, bizim ise aktif hacimdeki toplam net suyu esas alarak doluluk oranlarını hesaplamaktan kaynaklanmaktadır.

 

24 Nisan 2019 günü itibariyle yukarıdaki tabloda yer alan Ankara İçmesuyu Barajlarında güvenilir olarak çekilebilecek net su miktarı toplamı yaklaşık 411 milyon metreküptür. Söz konusu barajlara hiç su gelmese bile, baraj göllerinde depolanmış olan mevcut net su, Ankara`nın yaklaşık 340 günlük (tüketimini karşılayabilecek düzeydedir.

 

24 Nisan 2019 günü itibariyle Ankara İçmesuyu Barajlarında depolanan toplam su miktarı ise, yaklaşık 602 milyon metreküptür. Bu miktara karşılık gelen doluluk oranı yaklaşık %38 olup, Ankara`nın yaklaşık 500 günlük tüketimini karşılayacak düzeyde olduğu ileri sürülebilir. Bu varsayıma dayalı kaba hesaplama, 23 Nisan günü Ankara`ya verilen yaklaşık 1,2 milyon metreküp içmesuyu miktarı üzerinden yapılmıştır.

 

Son 14 yılın 24 Nisan günü itibariyle barajlarımızda depolanan toplam su miktarının en yüksek (maksimum) depolama kapasitesine olan oranları ise aşağıda sıralanmaktadır.

 

YIL

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

DOLULUK (%)

32,85

20,04

13,87

28,75

49,40

47,60

53,97

YIL

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

DOLULUK (%)

52,70

33,78

44,96

44,97

29,57

30,56

38,00

 

 

ANKARA`DA İÇMESUYU FİYATLANDIRMASI

Ankara`da ASKİ abonelerinin faturalarına yansıyan su bedelleri toplamı 5 farklı bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; su bedeli, atıksu bedeli, Şube yolu payı, KDV ile Çevre Vergisidir. Su birim fiyatındaki artış, ?şube yolu payı` ve ?Çevre Vergisi` hariç diğer kalemlere de yansımaktadır.

 

2015 yılı içinde ?şube yolu payı` aylık maktu 4,89 TL olup, ?Çevre Vergisi` ise ayda tüketilen beher metreküp içmesuyu karşılığında 26 kuruştur. Atıksu bedeli su bedelinin %50`si olarak eklenmekte, ayrıca toplam tutar üzerinden %8 oranında KDV eklenmektedir.

Ancak, faturalarınızdaki kalemleri dikkatli bir biçimde incelediğinizde söz konusu KDV oranının % 10`un üzerinde tahakkuk ettirildiği görülebilecektir. Öte yandan, Mayıs ayından buyana, KDV kapsamında her bir faturada 90 kuruşluk bir meblağın da tahsil edildiği görülmektedir!

 

2016 yılı başında ?şube yolu payı` aylık maktu 4,89 dan 5,00 TL`ye artırılmış olup, ?Çevre Vergisi` ise ayda tüketilen beher metreküp içmesuyu karşılığında 26 Kuruş`tan 27 Kuruş`a yükselmiştir.

 

2017 yılında ise ?şube yolu payı` aylık maktu 5,00 TL olarak tahsil edilmiş olup, ?Çevre Vergisi` ayda tüketilen beher metreküp içmesuyu karşılığında 27 Kuruş`tan 28 Kuruş`a yükselmiştir. Bunun yanı sıra, aylık toplam içmesuyu ve atıksu bedeli üzerinden %8 oranında KDV tahakkuk ettirilmiş ayrıca her bir faturaya 90 kuruşluk ek, bir tür vergi/rüsum/harç vb. maktu olarak eklenmiştir.

 

2018 yılı başında ?şube yolu payı` aylık maktu 5,00 TL olup, ?Çevre Vergisi` ise ayda tüketilen beher metreküp içmesuyu karşılığında 27 Kuruş`tan 32 Kuruş`a yükseltilmiştir.

 

 

Mart ayında tahakkuk ettirilen Şubat dönemi su faturalarında yer alan konutlar için Ankara şebeke suyu birim fiyatında bir önceki döneme göre yaklaşık net %30 oranında indirime gidilmiştir?

 

Dönem

Birim Fiyat (TL / m3)

Net Fark (TL)

Ardışık Artış Oranı (%)

Yıl Başına göre Artış Oranı (%)

Aralık 2018

4,750

0,005

0,105

13,96

Ocak 2019

4,555

-0,195

-4,105

-4.105

Şubat 2019

3,330

-1,225

-26,894

-29,894

Mart 2019

3,330

0,0

0,0

-29,894

 

 

   

 

 

GEÇMİŞ YILLARDA UYGULANAN ZAMLAR

 

İçmesuyu Birim Fiyatları:

-Aralık 2014`te Su Birim Fiyatı: 2,8075 TL / m3

-Aralık 2015`te Su Birim Fiyatı: 3,1500 TL / m3  

-Aralık 2016`da Su Birim Fiyatı: 3,5666 TL / m3 

-Aralık 2017`de Su Birim Fiyatı: 4,1680 TL / m3 

-Aralık 2018`de Su Birim Fiyatı: 4,7500 TL / m3 

 

İçmesuyu Birim Fiyatlarındaki Yıllık Zam Oranları:

2014 ? 2015 yılları arasındaki artış oranı: % 12,20

2015 ? 2016 yılları arasındaki artış oranı: % 13,21

2016 ? 2017 yılları arasındaki artış oranı: % 16,88

2017 ? 2018 yılları arasındaki artış oranı: % 13,96

 

İçmesuyu Birim Fiyatlarındaki Dönemsel Zam Oranları:

Son 4 yıldaki (2014 ? 2018 arası) artış oranı: % 69,19

Son 3 yıldaki (2015 ? 2018 arası) artış oranı: % 50,79

Son 2 yıldaki (2016 ? 2018 arası) artış oranı: % 33,18

 

**--**

 

 

 

Son üç yıllık süre içerisinde Ankara içmesuyu birim fiyatına yapılan aylık zamlar ve seçili ölçütlere göre dönemsel fiyat artışları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

 

 

2016, 2017 ve 2018 YILI Aylık SU BİRİM FİYATLARI DÖKÜMÜ ve ANALİZİ

 

Tarih

Birim Fiyat

(TL / m3)

Net Fark

(TL)

Ardışık Artış Oranı (%)

Yıl Başına göre

Artış Oranı (%)

Aralık 2014

2,807

Aylık

Aylık

Toplam

Aralık 2015

3,150

0,343

 

12,20

Ocak 2016

3,350

0,200

6,350

6,35

Şubat 2016

3,370

0,020

0,600

6,98

Mart 2016

3,370

-

-

6,98

Nisan 2016

3,378

0,008

0,220

7,24

Mayıs 2016

3,398

0,020

0,590

7,87

Haziran 2016

3,443

0,045

1,330

9,30

Temmuz 2016

3,458

0,015

1,345

9,78

Ağustos 2016

3,470

0,012

0,347

10,16

Eylül 2016

3,470

-

-

10,16

Ekim 2016

3,480

0,010

0,288

10,48

Kasım 2016

3,509

0,029

0,833

11,40

Aralık 2016

3,566

0,057

1,624

13,21

Ocak 2017

3,673

0,107

3,001

3,00

Şubat 2017

3,800

0,127

3,458

6,56

Mart 2017

3,880

0,080

2,105

8,81

Nisan 2017

3,920

0,040

1,031

9,93

Mayıs 2017

3,953

0,033

0,842

10,85

Haziran 2017

3,973

0,020

0,506

11,41

Temmuz 2017

3,980

0,007

0,176

11,61

Ağustos 2017

4,002

0,022

0,553

12,23

Eylül 2017

4,030

0,028

0,700

13,01

Ekim 2017

4,048

0,018

0,447

13,52

Kasım 2017

4,100

0,052

1,285

14,97

Aralık 2017

4,168

0,068

1,659

16,88

Ocak 2018

4,238

0,070

1,679

1,68

Şubat 2018

4,272

0,034

0,802

2,50

Mart 2018

4,357

0,085

1,990

4,54

Nisan 2018

4,457

0,100

2,295

6,93

Mayıs 2018

4,568

0,111

2,490

9,60

Haziran 2018

4,695

0,127

2,780

12,64

Temmuz 2018

4,866

0,171

3,642

16,75

Ağustos 2018

4,978

0,122

2,507

19,43

Eylül 2018

4,833

-0,145

-2,913

15,95

Ekim 2018

4,620

-0,213

-4,407

10,84

Kasım 2018

4,745

0,125

2,706

13,84

Aralık 2018

4,750

0,005

0,105

13,96

NOT: 2018 yılında ASKİ "Su Tüketim Faturası"nda yer alan ?ŞBYOB` (maktu her faturada 5,00 TL) ile ?KDV Tutarı (TL) %18` kalemindeki bedel Ocak 2019 dönemi faturalarına yansıtılmamıştır (boş bırakılmış, bedelleri alınmamıştır).

Oysa ?ÇTV`ye ciddi zam yapılmıştır! 2018 yılında su birim fiyatının yaklaşık %6,74`ü oranında fatura toplam bedeline eklenen vergi, 2019 yılının ilk üç aylık döneminde %8,29 olarak tahakkuk ettirilmiştir?

 

 

ANADOLU GÜNCESİ

Anadolu Halklarının yüzyıllardır yaşadığı, deneyimlediği ve nesiller boyu süzerek öngördüğü coğrafi, iklimsel, kültürel olay ve olgular Mart ve Nisan aylarının günleri için aşağıda aktarılmaya çalışılmıştır.

Korkma martın kışından, kork abrilin beşinden

Öküzü ayırır eşinden, itleri doyurur leşinden?

 

NİSAN AYI GÜNCESİ:

02-Çiçeklerin açması

04-Feryadı andelib (bülbüllerin ötmesi)

06-Kırlangıç fırtınası

08-Nevruzu Harzem

14-Lâle mevsimi (lalelerin yeşermesi)

18-Kuğu fırtınası

18-Abril`in Beşi

18-Camuz Kıran Fırtınası (5 gün)

21-Sittei Sevir başlangıcı (fırtına 6 gün)

24-İpek böceği zamanı

26-Sittei Sevir sonu

26-Arıların oğul verme zamanı

29-Fırtına (2 gün)

30-Lâlelerin kemale ermesi

 

Nisan Ayında Ayrıca Olacak Bitecekler:

01-07-Kanserle Savaş Haftası

03-Topkapı Sarayı`nın müze haline getirilmesi

04-NATO`nun kuruluşu

06-Anadolu Ajansı`nın kuruluşu (1920)

07-Dünya Sağlık Günü

08-14-Sağlık Haftası

09-Mimar Sinan`ın vefatı

10-Polis Teşkilatının Kuruluşu (1845)

12-Uzaya ilk insanlı çıkış

14-Titanic`in batması (1912)

15-22-Turizm Haftası

23-TBMM`nin açılışı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

28-Dünya Kardeşlik Günü

 

MAYIS AYI GÜNCESİ:

04-Çiçek Fırtınası

06-Hıdırellez (Hızır Günleri)

07-Kırlangıç Fırtınası

10-Doğu Rüzgârlarının Esmesi

11-Yağmur Mevsiminin Sonu

13-Mevsimsiz Soğuklar

16-Filizkıran Fırtınası

18-Gül Yetişmesi (güllerin açması)

20-Engirkıran Rüzgârları ile kar düşmesi

23-Ülker Fırtınası

25-Suların Azalması

26-Sıcakların Başlaması

27-Koyun Kırkma Zamanı

30-Kabak Meltemi

31-Bevarih (Meltem) Rüzgârlarının Başlaması

 

Mayıs Ayında Ayrıca Olacak Bitecekler:

01-Emek Bayramı

01-TRT`nin Kuruluşu (1964)

01-07-Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası

08-İkinci Dünya Savaşının Sona Ermesi (1945)

10-16-Dünya Sakatlar Haftası

13-Dil Bayramı, Türkçe`nin Resmi Dil Olarak Kabulü (1277)

15-Havacılık Günü

18-24-Müzeler Haftası

19-Atatürk`ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

23-PTT`nin Kuruluşu (1933)

24-Uluslararası Sayıların Kabulü (1928)

27-Yirmi Yedi Mayıs Devrimi (1960)

31-Dünya Tütünsüzlük Günü

 

 

 

İçtiğimiz SU ile ilgili ELALTI BİLGİSİ

 

Suya erişim, en temel insan haklarından biridir.

Her insanın vazgeçilmez yaşam hakkıdır su.

Susuz yaşam düşünülemez?

Suyun yerini başka hiçbir içecek tutamaz; SU, sadece SU olarak içilmelidir!

İçtiğimiz suyu kısa aralıklarla, tüm güne yayarak, düzenli tüketmek doğrusudur.

 

Su, çok basit (!) bir maddedir; iki Hidrojen atomu ile bir Oksijen atomu.

Ancak suya özellik ve nitelik katan içinde barındırdığı minerallerin miktarı, dağılımı ve bileşimidir.

 

Her tükettiğimiz besinde olduğu gibi suyun da kalitelisi, iyisi; kalitesizi kötüsü vardır.

Musluklarımızdan akan suyun sağlıklı, iyi, güvenilir ve içilebilir kalitede olması esastır.

Bunu sağlamak başta yerel yönetimlerin görevi ve sorumluluğudur.

 

Paketlenmiş ya da damacana sularında, cam şişedekilerin, plastik iseler kalın ve koyu renkte olanlarının ve güneşte bekletilmemişlerin yeğlenmesi daha sağlıklı olacaktır.

 

Son yıllarda yapılan araştırma bulgularına göre, suyu yeterince tüketmenin hastalık önleyici olduğu, boşaltım sistemi kanser ve kalp krizi riskini azalttığı gözlenmiştir.

Mineral zengini ve alkali değeri yüksek suların daha yararlı olduğunun altı çizilmektedir.

 

**--**

 

 

Yinelemekte Yarar Var:

SU, KIT KAYNAKTIR

Kıt kaynaklara gösterilecek özen sadece tüketicilerden beklenemez. İlgili idarelerin bilimsel verilere dayalı, zamanında ve teknik kurallarına uygun olarak sistemdeki bileşenleri doğru bir biçimde işletmeleri önem taşır.

 

Su varken tasarruf edilir?

?YOK`un tasarrufu mu olur?

 

 

İklim değişikliği yeryüzü var olduğundan beri var.

Dün vardı, bugün var, yarın da var olacak?

Değişmeyen ne var ki, iklim de değişmesin.

 

 

 24 Nisan 2019

İMO Ankara Şubesi ?Ankara Su Çalışma Grubu` adına

Hasan AKYAR

 

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası