ASGARİ ÜCRET PROTOKOLÜ İPTALİNE TMMOB ÜYELERİNDEN FAKS EYLEMİ

TMMOB?ye bağlı Odaların binlerce mühendis, mimar, şehir plancısı üyesi, TMMOB ve SGK arasında imzalanmış ve sonrasında SGK tarafından hukuksuz bir biçimde tek taraflı fes edilmiş asgari ücret protokolü`nün yeniden uygulamaya girmesi konusunda SGK?ya faks çekiyor

Eklenme Tarihi: 29/11/2018

 

Birliğimizce mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2019 yılı asgari ücreti 4500 TL olarak belirlendi. Bilindiği üzere Ocak 2012 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Birliğimiz arasında mühendislerin asgari ücretinin yürütülmesine ilişkin Birliğimiz arasında bir protokol imzalanmıştı. Bu protokolle mühendis, mimar ve şehir plancılarının asgari ücretin altında çalıştırılmasının engellenmesi hedeflenmekteydi. Büyük oranda başarılı sonuç veren bu süreç, Temmuz 2017`de SGK`nin protokolü tek taraflı olarak feshetmesiyle sekteye uğramış oldu. Tek taraflı fesihe karşı gerek Birliğimiz, gerekse Odamızca dava, basın açıklaması, üyelere mektup vb. eylemlikler yürütüldü.

Linkler:

http://ankara.imo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=20998&tipi=2&sube=3

https://www.tmmob.org.tr/icerik/sgknin-asgari-ucret-protokolunu-tek-tarafli-iptal-etmesi-islemine-karsi-dava-actik

http://ankara.imo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=21010&tipi=2&sube=3

Ne yazık ki mevcut durum, mühendislik asgari ücretlerinin Odamızca denetiminin sadece sınırlı sayıda belgede sağlanabilmesine sebep olmuştur Protokolün tekrar yürürlük kazanması için uğraşımız devam etmektedir. Ancak bilinmesini isteriz ki meslek odaları gücünü üyelerinden ve bilimsel çalışmalarından almaktadır. Bu sebeple asgari ücret protokolünün tekrar yürürlük kazanabilmesi için üyelerimizin bu mücadelenin bir parçası olması önemlidir.

TMMOB`ye bağlı Odaların binlerce mühendis, mimar, şehir plancısı üyesi, TMMOB ve SGK arasında imzalanmış ve sonrasında SGK tarafından hukuksuz bir biçimde tek taraflı fes edilmiş asgari ücret protokolü`nün yeniden uygulamaya girmesi konusunda SGK`ya faks çekiyor.

https://www.tmmob.org.tr/icerik/asgari-ucret-protokolu-iptaline-tmmob-uyelerinden-faks-eylemi

Aşağıdaki faks numarasından paylaştığımız mektubu SGK`ya gönderebilirsiniz.

SGK`ya faks için numaralar:

Sigorta Primleri genel müdürlüğü

0312 432 48 75

Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı

0312 431 73 19

Öte yandan asgari ücret, işsizlik, işsizlik tehdidi vb. konularda çalışan ve iş bulamayan üyelerimizle bir çalışma başlatmış bulunuyoruz. Bu çalışmanın ilk ayağı olan "Bırakın İşimizi Yapalım" başlıklı forum 12 Aralık`ta Odamızda gerçekleştirilecektir. Yorumlarıyla sosyal medyada bu konuda katkıda bulunmuş siz değerli üyelerimizi de bu foruma davet etmek istiyoruz.

 

Mektup Metni:

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI`NA

TMMOB ile SGK arasında 2012 yılının Temmuz ayında "T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İLE TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ" imzalanmıştır.

Protokolün imzalanması ardından yürütülen çalışmalar sonucu mühendis, mimar ve şehir plancılarının TMMOB tarafından duyurulan ücretin altında işe başlatılması ile SGK`ya eksik prim ödenmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Yürürlüğe konduğu günden itibaren bu protokol ile mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdam edildiği çalışma alanları disipline edilmiş ve kayıt dışılığın önlenmesinde ciddi adımlar atılmıştır.

SGK, 2017 yılı Nisan ayına gelindiğinde işbirliği protokolünü tek taraflı olarak feshettiğini duyurmuştur. Protokol hükümleri gereği tek taraflı iptal işleminin mümkün olmamasına karşın SGK bu tutumunu sürdürmüştür.

Protokolün iptal edilmesi; mühendis, mimar ve şehir plancılarının hak kaybına uğraması ve SGK`nın pirim kaybına uğraması anlamına gelmektedir.

TMMOB ile kurumunuz arasında imzalanan işbirliği protokolünün acilen yeniden yürürlüğe koyulmasını sizlerden rica ediyoruz.

Saygılarımla.

 

Ad Soyad                              

Meslek           

İmza    

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası