BASINA VE KAMUOYUNA

19 Şubat 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla, en riskli alanların 3 ay içinde Bakanlığa bildirilmesi gerektiğiyle ilgili 81 ile genelge gönderildiğine ilişkin haber, yazılı ve görsel medyada yer aldı

Eklenme Tarihi: 25/02/2019


19 Şubat 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla, en riskli alanların 3 ay içinde Bakanlığa bildirilmesi gerektiğiyle ilgili 81 ile genelge gönderildiğine ilişkin haber, yazılı ve görsel medyada yer aldı.

Bilindiği gibi Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki 6306 sayılı Kanun 31 Mayıs 2012 tarihinde Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Bu kanunla afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirmek, tasfiye etmek ve yenilemek amaçlanıyordu. Bu amaçla da söz konusu kanunla Bakanlık veya idare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanlar riskli alan olarak ilan edilebiliyordu.

Buradan ilgililerine sormak isteriz:

·         Bu amaçla çıkarılan ve Mayıs 2012`de yürürlüğe giren bu kanunla amaç ve gerekçesine uygun olarak yapılması gereken bu çalışmalar yerine, geçen 7 yıllık sürede ne yaptınız?

·         Ayrıca bu kanunun amaç ve gerekçesine aykırı olarak Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini unutup imar barışı adı altında neden tüm riskleri kat maliklerine yükleyerek, kontrolsüz, incelemesiz tüm ruhsatsız ve imara aykırı yapıların kullanımına izin veren yapı kayıt belgesi verdiniz?

İlgililerine ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

İMO Ankara Şubesi

Yönetim Kurulu

 

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası