KAYGILIYIZ!

Bizler genç-İMO`lular olarak; öğrencilerin temel ihtiyaçlarının sağlanması için daha fazla imkan istiyoruz. YÖK`ün üniversiteleri baskı altına almak yerine Türkiye`deki inşaat mühendisi ihtiyacını araştırıp bunun doğrultusunda kontenjanları belirlemesini istiyoruz. Türkiye`deki üniversite ve üniversitelerdeki öğrenci sayısıyla övünen değil, onların kalitesini arttırmaya çalışan bir sistem istiyoruz. Daha fazla arkadaşımız ölmesin istiyoruz?

Eklenme Tarihi: 23/02/2019

 

genç-İMO 11. Dönem Öğrenci Konseyi inşaat mühendisliği ve gençlerin gelecek kaygısına dair bir basın açıklaması yayımladı.

Açıklamanın tamamı:

KAYGILIYIZ!

Türkiye`de İnşaat Mühendisliği eğitimi veren üniversitelerde 70.000 öğrenci bulunmakta ve bizler bu üniversitelerin senede 10.000 mezun veren İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencileriyiz. Artan ekonomik krizden zarar gören bütün vatandaşlar gibi bizler de yaşamakta zorlanmaktayız. Üniversitede okurken, ailemizin yanında veya başka kentlerde yaşayan biz öğrenciler, çoğu zaman sigortasız ve düşük ücretlerde çalışmak zorunda kalmaktayız. Ancak, zorlu olan bu süreç, ekonomik kriz gerekçesiyle temel ihtiyaçlara gelen zamlar ile daha da zorlaşmıştır. Bizler bugün kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için çabalarken, bölümlerimizden mezun olduğumuzda İnşaat Mühendisliği mesleğinin çalışma alanlarında yer alma fırsatı edinip edinemeyeceğimize dair kaygılıyız.

Türkiye`de içinde bulunduğumuz yıl itibariyle 100.000`den fazla inşaat mühendisi bulunmaktadır. Bu sayı hızla artış gösterirken, mühendislik eğitiminde ise nitelik, düşüş göstermektedir. 2018 YKS`de eksi fizik neti yapmış olan öğrenciler İnşaat Mühendisliği bölümüne giriş yapmışlardır. Bunların yanında, mevcut sistemde birçok öğrenci laboratuvarı olmayan, niteliksiz öğretim üyeleri ve yetersiz sosyal imkanları olan üniversitelerde öğrenimlerini sürdürmektedir. Eğitimin ticarileştirilmesi, artan üniversite sayıları ve artan inşaat mühendisliği bölüm sayısı, biz öğrencilere müşteri gözüyle bakan zihniyetin  yarattığı mağduriyettir. Bütün bunların ardından her yıl mezun olan 10.000 inşaat mühendisini oldukça önemli bir sorun beklemektedir; "iş bulmak".  Bununla beraber, bu kadar inşaat mühendisi arasından işe alımlar ise,  özel kurumlarda ve devlet kurumlarında tanıdık ve eş dost üzerinden ilerlemektedir. Üretim azalıp rekabet gittikçe artarken; liyakat ise bütün kurumlarda önemini yitirmektedir.

Bu durumun beraberinde getirdiği önemli bir soru ise Türkiye`nin kaç İnşaat Mühendisine ihtiyacı olduğu sorusudur, fakat bu soruya cevap alabileceğimiz veriler mevcut değildir. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) inşaat sektöründe iş gücü istatistiği tutmamaktadır. YÖK`te ise girdi kontrolü yapılmaya ve çıktılar kontrol edilmeye başlanmış olsa da planlamaya yönelik bir çalışma yapılmamaktadır. Bu süreçte binlerce yeni mezun inşaat mühendisi iş ararken iş arama süreci uzadıkça çevreden gelen baskılar artmakta  ve psikolojik sorunlarla karşılaşılmaktadır. Geçtiğimiz haftalarda bir meslektaşımız olan 27 yaşındaki Abdullah Kaan Özbağ işsizlik nedeniyle intihar etti. Bu olay işsizliğin ne denli sonuçlar doğurabileceğinin bir göstergesidir. İMO Ankara Şubesi`ne üye olan arkadaşımız Abdullah`ın vefatı bizleri derinden üzmüş, kaygımızı büyütmüştür.

Bizler genç-İMO`lular olarak; öğrencilerin temel ihtiyaçlarının sağlanması için daha fazla imkan istiyoruz. YÖK`ün üniversiteleri baskı altına almak yerine Türkiye`deki inşaat mühendisi ihtiyacını araştırıp bunun doğrultusunda kontenjanları belirlemesini istiyoruz. Türkiye`deki üniversite ve üniversitelerdeki öğrenci sayısıyla övünen değil, onların kalitesini arttırmaya çalışan bir sistem istiyoruz.  Daha fazla arkadaşımız ölmesin istiyoruz...

 

 İnşaat Mühendisleri Odası genç-İMO 11. Dönem Öğrenci Konseyi

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası