TMMOB ANKARA İKK`DAN VALİLİĞE BAŞVURU

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından Ankara Valiliği`ne yazı gönderilerek inşaat ruhsatı olmadığı halde yapımına başlanan ODTÜ Kredi Yurtlar Kurumu yurdunun durdurulması istendi

Eklenme Tarihi: 08/07/2019

 

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından Ankara Valiliği`ne yazı gönderilerek inşaat ruhsatı olmadığı halde yapımına başlanan ODTÜ Kredi Yurtlar Kurumu yurdunun durdurulması istendi.

T. C. ANKARA VALİLİĞİ`NE

ODTÜ arazileri içerisinde yapılmak istenen "KYK Öğrenci Yurdu"na ilişkin inşaat ruhsatı ile ilgili tüm ilgili kurumlar (ilgili belediyesi başta olmak üzere) araştırılmış ve inşaat / kazı / şantiye kurulması vb. ile ilgili herhangi bir ruhsata rastlanamamış olmasına ve ODTÜ Rektörlüğü, KYK arasında yapılan protokolde ağaçların taşınacağı ilke kararı olmasına rağmen  08.07.2019 (bu gün) tarihi ve saat 09:00`dan itibaren polis ODTÜ arazilerine barikat çekerek ağaçların yasalara ve protokole aykırı olarak kesilmesine izin vermektedir.

İnşaat ruhsatı olmayan bir alanda şantiye binasının yapılması imar yönetmeliğine göre yasal değildir. Yasalara aykırı bir şekilde başlatılan inşaatın ve ağaçların kesilmesi işleminin durdurulması gerekmektedir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampüs Alanı içerisinde yer alan 29193 ada 2 parsel ve ODTÜ Batı Spor Merkezi komşuluğunda, 156-158-159-160-161 parselasyonunda bulunan iki kavaklık alanın kadastral parsel durumundadır. Kadastral parsellerde parselasyon planları olmadan ruhsat verilmeyeceği yasal hükme bağlanmıştır. Ruhsat olmadan bir yapının inşasının başlaması yasal olarak mümkün değildir.

Başvurumuzun ivedilikle değerlendirilmesi ve ODTÜ arazilerinde gerçekleştirilen hukuksuz işlemin acilen sona erdirilmesi için gereğini bilgilerinize sunarız.

Özgür TOPÇU

TMMOB Ankara İKK Sekreteri

 

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası