ODTÜ?DE HUKUKSUZ YURT PROJESİ DURDURULSUN, POLİS ABLUKASI KALDIRILSIN!

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, Ankara Tabip Odası, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından yaşanan polis saldırısı ve yapılmak istenen yurdun amaçlarına ilişkin 09 Temmuz 2019 tarihinde basın toplantısı yapıldı

Eklenme Tarihi: 09/07/2019

 

ODTÜ`de hukuksuz bir biçimde başlatılan KYK Yurdu inşaatına karşı yoğun itirazlar sürerken 08 Temmuz 2019 tarihinde kampüse düzenlenen polis saldırısında birçok kişi yaralandı. ODTÜ öğrencilerinin 55 gündür sürdüğü mücadele şiddetle bastırılmaya çalışıldı. TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, Ankara Tabip Odası, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından yaşanan polis saldırısı ve yapılmak istenen yurdun amaçlarına ilişkin 09 Temmuz 2019 tarihinde basın toplantısı yapıldı. Toplantıda açıklamayı TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Özgür Topçu okudu.

Topçu açıklamada, "Bu açıklamalara ve ODTÜ bileşenlerinin tüm itirazlarına rağmen Rektörlük ve Bakanlık tarafından dayatılan KYK yurdu, ODTÜ öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılama amacına değil, siyasi iktidarın ODTÜ`nün demokratik, ilerici, devrimci, aydınlanmacı, özgürlükçü kimliğine müdahale etme amacını taşımaktadır. 1970`li yıllardan beri siyasi iktidarlar ODTÜ`yü faşist ve gerici zihniyetlerin tahakkümü altına sokmak ve ODTÜ`yü kriminalize edebilmek için bu yöntemi her fırsatta denemektedir" dedi.

Açıklamanın tam metni:

ODTÜ`DE HUKUKSUZ YURT PROJESİ DURDURULSUN, POLİS ABLUKASI KALDIRILSIN!

Siyasi iktidarın köklü yükseköğretim kurumlarımızı hedef alan saldırılarının son ayağı, öğrencisiyle, öğretim elemanlarıyla çalışanlarıyla, mezunlarıyla tüm ODTÜ bileşenlerinin yoğun itirazlarına karşın ODTÜ kampüsü içerisine Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı bir yurt yapma projesi oldu.

ODTÜ`de yapılması planlanan KYK yurduna karşı ODTÜ öğrencilerinin 55 gündür sürdürdüğü mücadele 8 Temmuz Pazartesi günü sabaha karşı polis şiddetiyle bastırılmaya çalışılmıştır. ODTÜ öğrencilerine, mezunlarına, öğretim elemanlarına ve meslek odalarının görüşlerine gözünü kulağını kapatan ODTÜ yönetimi, parselasyon planı olmadan, ruhsat olmadan, hukuksuz bir biçimde KYK yurdu inşaatını başlatabilmek adına, öğrencilerini polis ile karşı karşıya getirmiştir. Alelacele yüzlerce ağaç polis ablukası altında kesilmiştir. ODTÜ öğrencilerini ve ODTÜ yerleşkesini hedef alan bu saldırganlığı kınıyoruz.

ODTÜ`nün kendi bünyesinde işleyen bir yurt müdürlüğü olmasına rağmen KYK aracılığıyla yurt yapmaya kalkışmak, üstelik o yurdun idaresini söz konusu kuruma bırakmak üniversite özerkliğine tamamen aykırıdır. Öte yandan ODTÜ Mezunlar Konseyi daha iki gün önce yurt sorununun öğrenci, öğretim üyesi, çalışan ve mezunları ile ODTÜ`lüler tarafından çözüleceğini, öğrencilerin ihtiyacı olan yurdun da kendileri tarafından yapılacağını açıklamıştır. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi de yurt inşaatını üstlenip, yapılacak yurdu ODTÜ`ye bağışlayabileceğini kamuoyu ile paylaşmıştır.

Bu açıklamalara ve ODTÜ bileşenlerinin tüm itirazlarına rağmen Rektörlük ve Bakanlık tarafından dayatılan KYK yurdu, ODTÜ öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılama amacına değil, siyasi iktidarın ODTÜ`nün demokratik, ilerici, devrimci, aydınlanmacı, özgürlükçü kimliğine müdahale etme amacını taşımaktadır. 1970`li yıllardan beri siyasi iktidarlar ODTÜ`yü faşist ve gerici zihniyetlerin tahakkümü altına sokmak ve ODTÜ`yü kriminalize edebilmek için bu yöntemi her fırsatta denemektedir.

ODTÜ Kampüsü içerisindeki diğer yurtlar, ODTÜ İdaresi tarafından işletilirken, ODTÜ arazisinin 49 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmesiyle kurulmak istenen bu yurt, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından işletilecektir. Her ne kadar Rektörlükle, Kredi Yurtlar Kurumu arasında yapılan protokolde söz konusu yurtta ODTÜ öğrencisi dışında başkalarının barınamayacağı kayıt altına alınsa da,  öğrenci seçim kriterlerinin belirlenmesi, konaklayacak öğrencilerin seçilmesi ve yurdun yönetimi bütünüyle KYK`nın inisiyatifinde olması her türlü siyasal müdahaleye açık olduğunu göstermekle birlikte protokolde bulunan diğer maddelerin daha şimdiden ihlal edilmiş olması protokolün bağlayıcılığının olmadığını kanıtlamakta ve protokole güvenilemeyeceğini bir kez daha gözler önüne sermektedir.

ODTÜ Mezunlar Konseyi`nin de belirttiği üzere, bünyesinde çok sayıda öğrenci yurdu bulunduran ODTÜ`nün kurumsal olanakları ve ODTÜ`lülerin destekleri, öğrencilerin ihtiyacı olan her türden yurdu yapmaya yetecek kapasitededir. Buna rağmen, Cumhurbaşkanı tarafından atanan Rektör, ODTÜ`lülerin sürece katılımını engelleyerek, ODTÜ bileşenlerinin talep ve itirazlarını görmezden gelmiş, üniversitenin demokratik kültürünü ve özerkliğini ayaklar altına almıştır.

Yaşanan bu süreç sadece ODTÜ`nün akademik ve idari özerkliğini zedelemekle kalmamış, tümüyle imar mevzuatına aykırı biçimde ilerlemiştir. Yurt yapılmak istenen yerin kazı ve inşaat ruhsatı olmadığı bölgedeki yapı faaliyetlerinde sorumlu olan Çankaya Belediyesi tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Ruhsatı olmayan bir alanda şantiye kurulması ve inşaat faaliyetlerinin başlatılması İmar Kanunu`na aykırıdır. Bu hukuk dışılığın durdurulması için Ankara Valiliği`ne yapılan başvurular ne yazık ki göz ardı edilmektedir.

ODTÜ`yü hedef alan bu hukuk dışı faaliyet derhal durdurulmalıdır. Üniversitenin akademik ve idari özerkliğini hedef alan, ODTÜ`nün kampüs bütünlüğünü ortadan kaldıran Yurt Projesi`nden vazgeçilmelidir. Üniversitenin ihtiyaçları, üniversite bileşenlerinin tümünün dahil olduğu demokratik süreçler ve yapılarla çözülmelidir.

 

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği

KESK Ankara Şubeler Platformu

Ankara Tabip Odası

Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası