DEPREMİ UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!

Bilimin, tekniğin ve insan yaşamının dikkate alındığı bir kentleşme ve yapılaşma yerine, kişi ve grupların çıkarlarına dayalı bir yapılaşma anlayışı kentlerimizi yaşanmaz bir hale getirmiştir

Eklenme Tarihi: 12/11/2019


20 yıl önce bugün Düzce 7,2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi verilerine göre 845 insanımızı yitirdiğimiz, 5 bin insanımızın yaralandığı depremde 12.939 bina, 2.450 iş yeri yıkıldı ya da ağır hasar gördü, 3.395 binanın da yeni can kayıplarına neden olmamak için acilen yıkılması gerektiği belirlendi.

Doğa olayları bin yıllardır kayıplara, ölümlere, yıkımlara sebep olmayı sürdürüyor. Yapı üretim süreçlerinin tümü doğayı sınırsız sömürme perspektifinin yansımasını içeriyor. Tüm üretimler kâr, tüm planlamalar kazanç, tüm süreçler ve bileşenler meta olarak görülüyor. Bu toplamda ise doğa olaylarının afete dönüşmesi ve yitimler kaçınılmaz oluyor.

Ülkemiz toprakları büyük ölçüde deprem tehlikesi altındadır. Nerede ise her gün ülkemizin bir yerinde bir deprem yaşanmaktadır. Buna karşın yapı üretim süreci Ülke ve halkın ihtiyaçları gözetilerek değil, konut inşasını ekonominin anahtarı olarak gören bir anlayışla, rant yaratmaya yönelik olarak işletilmektedir.

Bilim ve tekniğin yok sayıldığı bir ortamda ticari kaygı teknik kaygının önüne geçmiştir. Bilgi ve beceriye dayalı yöneticilerin yerini şirket ve cemaat ilişkileri almıştır. Üniversiteler, meslek odaları sürecin dışına itilmiştir.

Bilimin, tekniğin ve insan yaşamının dikkate alındığı bir kentleşme ve yapılaşma yerine, kişi ve grupların çıkarlarına dayalı bir yapılaşma anlayışı kentlerimizi yaşanmaz bir hale getirmiştir. Ormanlar, ağaçlar, yeşil alanlar, su havzaları, park ve bahçeler yok edilerek kentlerde boş alan bırakılmazken, güvenli yapı ve yaşanabilir bir çevrenin yaratılması Ülkenin karar vericilerinin öncelikleri arasında yer almamıştır.

Düzce Depreminin 20. yılı nedeniyle, depremde yaşamını yitiren tüm insanlarımızı saygıyla anıyor, yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz.

İnşaat Mühendisleri Odası

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası