DUYURU: İŞYERİ TESCİL BELGESİ (İTB) 2020 ONAYI

İşyeri Tescil Belgesi kayıtlarının 01 Ocak 2020 tarihinde kapanmasını istemeyen İşyeri Tescil Belgesi sahibi işyerleri, 2020 yılı İşyeri Tescil Belgeleri için 01 Aralık 2019 tarihinden itibaren başvuruda bulunabileceklerdir.

Eklenme Tarihi: 05/12/2019

İşyeri Tescil Belgesi kayıtlarının 01 Ocak 2020 tarihinde kapanmasını istemeyen İşyeri Tescil Belgesi sahibi işyerleri, 2020 yılı İşyeri Tescil Belgeleri için 01 Aralık 2019 tarihinden itibaren başvuruda bulunabileceklerdir.

2020 yılı İşyeri Tescil Belgesi ücreti olarak 750.-TL İşyeri Tescil Belgesi yurtdışı belge ücreti 1500.-TL olarak tahsil edilecektir.

2019 yılı ve önceki yıllarda İTB` si geçerli olmayanlardan ayrıca geçmiş yıl onay ücreti alınmayacaktır.

2020 yılı Serbest İnşaat Mühendisi(SİM) Belgesi ücreti olarak 350.-TL tahsil edilecektir. (SİM belgesi başvuru tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir.)

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57. Maddesinin 18. Fıkrası gereğince İTB sahibi işyerlerinin tescillerini yaptırmaları ve/veya yenilemeleri gerekmektedir. (Proje müellifliği ve yapım işlerinin denetimine dair fenni mesuliyet üstlenen mimarların ve mühendislerin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırmaları gerekir.)

İşyeri Telcil Belgesi yenileme evrakları için bağlantıya tıklayınız. t.ly/gylw2TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası