MESLEKTE 25, 40, 50, 60. YIL PLAKET TÖRENİ VE YEMEĞİ DÜZENLENDİ

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından 20 Aralık 2019 Cuma günü İnşaat Mühendisleri Odası Kongre ve Kültür Merkezi?nde meslekte 25, 40, 50 ve 60. yılını dolduranlara belgelerini ve plaketlerini verildi

Eklenme Tarihi: 23/12/2019

 

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından 20 Aralık 2019 Cuma günü İnşaat Mühendisleri Odası Kongre ve Kültür Merkezi`nde meslekte 25, 40, 50 ve 60. yılını dolduranlara belgelerini ve plaketlerini verildi. Plaket töreninin ardından Hilton Garden Inn Oteli`nde yemek düzenlendi.

Plaket töreni İMO Ankara Şube Başkanı Selim Tulumtaş`ın açılış konuşmasıyla başladı. İnşaat mühendisliğinin medeniyet mühendisliği olduğunu belirten Tulumtaş, "Ortaya çıkardığımız her ürün birebir toplumla, insanla ilgilidir ve yaşamın her alanında insana dokunur. Bu anlamda İnşaat Mühendisliği salt teknik bir mühendislik alanı değildir" dedi.

Selim Tulumtaş`ın konuşmasının tamamı:

Meslekte 25, 40, 50 ve 60 yıl onurunu yaşayan değerli meslektaşlarım,

Değerli Birlik ve Oda Başkanım,

Birliğimizin ve Odamızın değerli yöneticileri,

Değerli Konuklar;

Sizleri İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygı ile selamlıyor Odamızın kuruluşunun 65. Yıl dönümü ve 19 Aralık İnşaat Mühendisleri Günü etkinlikleri kapsamında, meslekte 25, 40, 50 ve 60 yılını doldurmuş meslektaşlarımız onuruna düzenlediğimiz plaket törenimize hepiniz hoş geldiniz diyorum.

TMMOB ve Odamız 1954 yılında kuruldu. Odamız Anayasa`da tanımlandığı gibi kamu kurumu niteliğinde bir meslek odasıdır ve Ülkemizde İnşaat Mühendislerinin tek örgütlü gücüdür. Bu yıl Odamızın ve TMMOB`nin kuruluşlarının 65. Yıldönümünü yaşıyoruz. Odamız Genel Kurulunun 1959 yılında aldığı kararla Odamızın kuruluş günü olan 19 Aralık İnşaat Mühendisleri Günü olarak kabul edilmiştir. 1960 yılından bugüne kesintisiz olarak 19 Aralık etkinlikleri Odamızca tertip edilmektedir.

Değerli meslektaşlarım,

İnşaat mühendisliği medeniyet mühendisliğidir. Ortaya çıkardığımız her ürün birebir toplumla, insanla ilgilidir ve yaşamın her alanında insana dokunur. Bu anlamda İnşaat Mühendisliği salt teknik bir mühendislik alanı değildir.

 Sizler de meslek hayatınız boyunca ortaya koyduğunuz çalışmalarla topluma, insana dokundunuz. Meslek hayatınız boyunca yaptığınız üretimlerden duyduğunuz gurur Odamızın da gururudur. Çünkü biliyoruz ki hepimizin ortak amacı, sahip olduğumuz teknik bilgimizi topluma en yararlı olacak şekilde sunmaktır.

Bununla birlikte, hayatın genel akışı içerisinde doğaya ve yaşam alanlarına kast eden, kamu kaynaklarını heba eden onaylamadığımız ya da etik anlayışımızla bağdaşmayan projeler içerisinde de inşaat mühendisi olarak yer almak durumunda kaldık. 

Ancak biliyorum ki bu durumlarda dahi projenin bilim ve tekniğe uygun olarak gerçekleşmesi yönünde elimizdeki imkânlarla tüm bilgi birikimimizi kullandık. 

Ancak şunu da biliyoruz ki mühendisleri, uygulanan politikaların meşrulaştırma aracına dönüştüren bir sistemde salt teknik ve bilimsel gerekliliklerin yerine getirilmesi kendi başına yeterli değildir.

İşte tam da bu noktada, sahip olduğumuz bilgiyi ve birikimi toplumun hizmetine ve yararına kullanabilmek amacıyla mesleğimizin sorunlarını içinde yaşadığımız ülkenin ve toplumun sorunlarından ayrı tutmayan bir bakış açısı ile bireysel çabalardan çok ortak bir çabaya ve vicdana ihtiyacımız var.

Bu anlamda bir arada bulunduğumuz, örgütlendiğimiz meslek odamız İMO ve birliğimiz TMMOB`nin böylesi bir ortak çabanın yani kolektif vicdanın oluştuğu ve eylem ve etkinliklerini de bu kolektif vicdanın yönlendirdiği yerler olduğunu bir kere daha inançla hatırlatmak isterim.

Bu gün Ülkemizde mesleğimizin itibarsızlaştırılması yönündeki olumsuzluklar da en yoğun şekilde devam etmektedir. Eğitimin niteliksizleştirilmesinden, meslektaşlarımızın hak gasplarına, denetimin yozlaştırılmasından meslektaşlarımızın çalışma koşullarının kötüleşmesine,  plansız, programsız, projesiz çalışmalar içerisinde meslektaşlarımızın ve mesleğimizin bir meşrulaştırma aracına dönüşmesine kadar olan mesleğimize ilişkin birçok olumsuz gelişmeye karşı bu alanın asıl emektarı ve sahibi olan biz inşaat mühendislerinin bir arada olmasına ve tüm bu olumsuzluklara karşı birlikte mücadele etmesine ihtiyaç vardır.

Değerli meslektaşlarım,

İnşaat Mühendisi olarak sizler çalışma hayatlarınızdan emekli olabilirsiniz. Ancak hiçbir zaman İnşaat Mühendisliğinden emekli olmayacaksınız. Bu sizlerin bu Ülkeye, bu topluma olan sorumluluğunuzun da bir gereğidir. Bilginizi, görgünüzü, tecrübelerinizi paylaşacağınız en önemli mecralardan biri hiç kuşkusuz Odanız, İnşaat mühendisleri Odasıdır. Hep birlikte buradayız, bundan sonra da bir arada olacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Meslekte 25, 40, 50 ve 60. yıl onurunu yaşayan üyelerimizi ve ailelerini kutluyor, sağlık ve mutluluk içerisinde daha nice yıllar diliyorum.

Bu gün vesilesiyle bir kez daha Teoman Öztürk`ün sözleriyle, Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inanç ve kararlılığımızı ifade ediyor,

Bilim ve tekniği rehber edinen, laik, aydınlanmacı ve kamucu bir anlayışla Halkımızın ve ülkemizin mühendisleri olarak her şart ve durumda kolektif vicdan ve bu vicdanın yol gösterici çizgisinde halkımızın ve ülkemizin hizmetinde olacağımıza inancımla tekrar saygılar sunuyorum.

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası