GAYRİMENKUL DEĞERLEME BİLİRKİŞİLİK MESLEKİ MEVZUAT EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

İMO Ankara Şubesi tarafından 8-9 Şubat 2020 tarihleri arasında İMO KKM Rüştü Özal Salonu`nda `Gayrimenkul Değerleme Bilirkişilik Mesleki Mevzuat Eğitimi` düzenlendi

Eklenme Tarihi: 14/02/2020

İMO Ankara Şubesi tarafından 8-9 Şubat 2020 tarihleri arasında İMO KKM Rüştü Özal Salonu`nda `Gayrimenkul Değerleme Bilirkişilik Mesleki Mevzuat Eğitimi` düzenlendi. 13 saat süren eğitime 60 kişi katıldı.

İnş. Müh. Erdoğan Balcıoğlu`nun verdiği eğitimde, "Gayrimenkul Mevzuatı, Gayrimenkul Değerleme Esasları, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi, Arsa(İmar Parseli) Değerleme Uygulamaları, Arazi ve Arsaların Kira ve Ecrimisil Bedellerinin Tespiti ve Uygulamaları, İrtifak Hakkı Bedellerinin Analizi İle Diğer Arazi ve Arsa İşlemleri, Farklı Amaçlarla Konut, Ticari Yapılar ve Tesislerinin Değerlemesi, Konaklama Yapıları ve Tesislerinin Değerlemesi, Sağlık Yapıları ve Tesislerinin Değerlemesi, Eğitim Yapıları ve Tesislerinin Değerlemesi, Endüstri Yapıları ve Tesislerinin Değerlemesi, Tarımsal Yapılar ve Tesislerinin Değerlemesi, Muvakkat(Geçici) ve Metruk Yapıların Değerlemesi, Yapılarda Kira ve Ecri-misil Bedellerinin Tespiti ve Uygulamaları, Ayıplı İmalat ve Tazminat Hesabı, Yapı Hasarı ve İmalat Kusurlarının Analizi ve Değerleme, Enkaz ve Levazım Bedellerinin Analizi, Sınırlı Ayni Hak Tesislerinde Kullanım Bedeli, İşletme Kullanım Süresi, Hak Sahiplerinin Yükümlülüklerinin Tespiti, Ekonomik Ömür Tespiti ve Amortisman Uygulamaları, Tarihi Yapıların Tescili ve Değerleme İşlemleri, Koruma Alanlarının Değerlemesi, Tarihi Anıtlar, Yapı Yaklaşık Maliyetleri Analizi, Eksik İmalatın Tespiti ve Analizi, Şartname ve Sözleşme Hükümlerinin Karşılaştırması, Kesin Hesap İşlemleri, Kira Tespiti, Harcamalara Katılım Payı Tespiti, İş Programı ve Proje İlerleme Seviyesi Analizi ve Bina ve Tesis Yönetimi ve Uygulamalarına İlişkin Diğer Konular" başlıklarında bilgiler verildi. Eğitim sonrası sınav düzenlendi.    TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası