YENİ ORTA SINIFIN EKONOMİK OLARAK TANIMLANMASI MAKALESİ YAYIMLANDI

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi yayını olarak G. Carchedi tarafından yazılan ?Yeni Orta Sınıfın Ekonomik Olarak Tanımlanması Makalesi? Aydın Gelmez?in çevirisiyle yayımlandı

Eklenme Tarihi: 25/02/2020

 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi yayını olarak G. Carchedi tarafından yazılan "Yeni Orta Sınıfın Ekonomik Olarak Tanımlanması Makalesi" Aydın Gelmez`in çevirisiyle yayımlandı.

Ekonomide dünya ölçeğinde yaşanan hızlı dönüşümler yeni krizlere neden olurken ortadirek kavramında vücut bulan orta sınıfları da ekonomik olarak eritip proleterleştiriyor. G. Carchedi`nin görece statü sahibi mesleklerin neoliberal çağın çarkları arasındaki erimesini anlatan makalenin basılı halini Şubemizden temin edebilirsiniz.

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası