GÜNEY ÖZCEBE`Yİ ARAMIZDAN AYRILIŞININ 21. YILINDA SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ

12 Eylül`ün karanlık günlerinde Odamızı yalnız bırakmayan, meslektaşlarına atfedilen asılsız suçlamaları bile kendi üzerine almak için dilekçe veren, hem mühendisliğiyle, hem insanlığıyla bizleri örnek olmayı sürdüren başkanımız, ağabeyimiz Güney Özcebe`yi aramızdan ayrılışının 21. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.

Eklenme Tarihi: 11/03/2020


Güney Özcebe, 3 Eylül 1930 yılında Üsküdar`da doğmuştur. Doğumundan kısa bir süre sonra devlet memuru olan babasının tayinleri nedeniyle Türkiye`nin çeşitli illerini gezmeye başlamıştır.

1948 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi`ne giren Güney Özcebe, başarılı bir öğrencilik döneminden sonra 1954 yılında mezun olarak, Elektrik İşleri Etüt İdaresin de çalışmaya başlamıştır.

Kamuda ve özel sektörde çalıştığı süre boyunca oda faaliyetleriyle ve ülke sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir. 1962 yılında kurulan Sosyalist Kültür Derneği`nin kuruluşuna katkı vermiştir. Güney Özcebe, Odamızın tarihinde önemli bir yeri olan 16. Genel Kurulumuzda Oda Yönetimine girmiştir. 1970 ve 1971 yıllarında Oda Yönetiminde bulunan Özcebe, 12 Mart Muhtırasının ardından tutuklanarak bir süre cezaevinde kalmıştır. 1979 yılında bir kez daha Odamızın Yönetim Kuruluna seçilmiştir. Yoğun mücadele dönemlerinde yönetim kurulu üyesi olarak edindiği deneyimleri, 12 Eylül sonrasında üstlenmiş olduğu Oda Başkanlığı dönemin de başarılı biçimde kullanmıştır.

1980 yılı içinde Odamızın Ankara Şubesi Yönetim Kurulu`nda da görev alan Özcebe`nin oda başkanlığına seçildiği tarih, 12 Eylül askeri rejiminin emek ve demokrasi güçleri üzerinde akıl almaz baskı ve şiddet uyguladığı döneme rastlamaktadır. Bu karanlık dönemde sorumluluk alarak 1981 yılının Şubat ayından itibaren Oda Başkanlığını kesintisiz olarak 10 yıl sürdürmüştür.

Başkanlık görevini üstlendikten sonra bir yandan 12 Eylül Darbesinin baskı ortamında odamıza ve üyelerimize nefes aldırmaya çalışmış, diğer yandan da odanın içinde bulunduğu derin ekonomik krizle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Özcebe`nin güçlü, kararlı ve mert duruşu darbenin yarattığı moral bozukluğu ve örgütsel dağınıklık ortamında odamızın en büyük dayanağı olmuştur.

"Meslek odaları, meslekten hareket ederek politika yapmalıdır" sözüyle, yıllarca tartışma konusu yapılan odaların siyasetle ilişkisi sorununa en güzel cevaplardan birini veren Güney Özcebe, yaşamının sonuna kadar örgütlü mücadelenin öneminin altını çizmiştir.9 Mart 1999 tarihinde aramızdan ayrılmıştır. Özcebe`nin mücadele geleneği ve aydınlık dünyası, odamızın en büyük rehberlerinden biri olarak yaşatılmaktadır.

12 Eylül`ün karanlık günlerinde Odamızı yalnız bırakmayan, meslektaşlarına atfedilen asılsız suçlamaları bile kendi üzerine almak için dilekçe veren, hem mühendisliğiyle, hem insanlığıyla bizleri örnek olmayı sürdüren başkanımız, ağabeyimiz Güney Özcebe`yi aramızdan ayrılışının 21. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.

 

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

Yönetim Kurulu

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası