TMMOB'NİN BELİRLEDİĞİ ASGARİ MÜHENDİS ÜCRETİNİN UYGULANMASI TALEBİMİZLE İLGİLİ SGK İL MÜDÜRLÜKLERİ?NE YAZILAN YAZI

Şube ve bağlı temsilciliklerimiz tarafından SGK İl Müdürlükleri?ne TMMOB?nin belirlediği asgari mühendis ücretinin uygulanması talebimizle ilgili yazı gönderildi

Eklenme Tarihi: 24/08/2020

 

Şube ve bağlı temsilciliklerimiz tarafından SGK İl Müdürlükleri`ne TMMOB`nin belirlediği asgari mühendis ücretinin uygulanması talebimizle ilgili yazı gönderildi. Söz konusu yazıda, "Teknolojinin de etkisiyle üretim koşullarının hızla değiştiği, işsizliğin arttığı, ortalama insan ömrünün giderek uzadığı günümüz koşullarında kapsayıcı sosyal güvence ve sosyal güvenlik sistemleri toplum sağlığı ve hatta kamu güvenliği açısından önem kazanmaktadır," denildi.

31 Temmuz 2012`de T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği arasında benzer sorunların bir ölçüde önüne geçmek üzere bir işbirliği protokolü imzalandı, 9 Haziran 2017 tarihinde kurumunuz tarafından tek taraflı olarak feshedilene kadar başarıyla uygulandı. Kurumlardan TMMOB`nin belirlediği ücretin uygulanması, inşaat mühendislerinin meslek kodlarının ve sigorta prim beyanlarının gerçeğe uygunluğunun denetlenmesi, meslektaşlarımızın bugün veya gelecekte uğrayacakları hak kayıplarının giderilmesi konularında gerekli tedbirlerin alınmalısı talep edildi.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası