Ankara Su Durumu Raporu (ÖZEL)

Özel (30 kasım 2019)

Eklenme Tarihi: 31/03/2020

 

Ankara Su Durumu Raporu (ÖZEL)

 

8 Mart`tan 25 Kasım`a kadar Kızılırmak`tan Ankara`ya su iletilmemişti?

262 gün boyunca Ankara`nın içme ve kullanma suyu mevcut barajlardan sağlanmıştır.

 

 

Güncel Gelişmeler

25 Kasım günü bütününde Ankara`ya mevcut içmesuyu barajlarından toplam

1 milyon 283 bin metreküp hamsu iletilmiştir. Bu miktarın 543 bin metreküpü Çamlıdere barajından sağlanmıştır.

Daha sonraki günlerde Çamlıdere barajından çekilen su miktarları;

26 Kasım`da 420 bin, 

27 Kasım`da 247 bin,

28 Kasım`da da 96 bin metreküp olmuştur.

 

Söz konusu günlerde Ankara`ya mevcut içmesuyu barajlarımızdan sırasıyla 1120, 970 ve 910 bin metreküp su iletilmiştir...

 

Son aylarda Ankara`ya günde yaklaşık 550 bin metreküp su veren Çamlıdere barajından hafta sonundan itibaren su iletimi durmuştur. Açığın Kesikköprü Barajından Kızılırmak hamsuyu ile karşılanması gündeme gelmiştir.

 

İvedik Arıtma Tesisine yaklaşık 130 kilometre uzaklıktaki ve 700 metrenin üzerinde pompalama yüksekliği olan Kızılırmak`tan 26 Kasım Salı gününden itibaren su çekilmeye başlanmıştır? Buna göre;

 

26 Kasım günü 140 bin, 

27 Kasım günü 330 bin,

28 Kasım günü 380 bin metreküpü bulmuştur.

 

Çamlıdere barajı ile İvedik Arıtma Tesisi arasındaki ana iletim hattındaki arıza/sorun giderilinceye kadar Ankara içmesuyuna günde yaklaşık 500-550 bin metreküp Kızılırmak suyunun harmanlanması/paçallanması gündemdedir.

 

 

Çamlıdere Barajı ? İvedik Arıtma Tesisi Ana İletim Hattı

Çamlıdere Barajından İvedik Arıtma Tesisi arasında çapları 2500/3000 milimetre olan birbirine paralel iki iletim (isale) hattı bulunmaktadır. Bu hat boyunca T-1,    T-2 ve Kınık adları verilen ardışık üç tünel mevcuttur. Tünellerin alternatifi yoktur.

Söz konusu iki isale hattı ve tünellerin kapasitesi, Gerede sisteminden Çamlıdere Barajına aktarılacak (yılda ilave yaklaşık 230 milyon metreküp) ek suyu da iletebilecek düzeydedir.

Arızanın Çamlıdere Barajı çıkışından sonra olduğu yönündeki açıklamaları dikkate alındığında;

-Arızanın isale hatlarından birinde olması durumunda, diğer hat tam kapasite ile çalıştırılarak Çamlıdere Barajından yeterli miktarda suyun çekilmesi sürdürülebilirdi. Ayrıca, isale hattı onarımları çok daha kısa süre içerisinde yapılabilir.

-Çamlıdere Barajından iletilen suyun tümüyle kesilmesi, ya baraj sualma yapısı ve çıkış bağlantısındaki ciddi bir sorunu, ya da büyük olasılıkla adı geçen tünellerdeki arızayı/aksaklığı gündeme getirmektedir. Uzun yıllar önce Kınık tüneli çıkışında (tünel boru bağlantısı / ?pantolon yapısı`) yaşanan arıza/patlama benzeri bir durum söz konusu olabilir. Eğer böyle ise, onarımı ve yeniden işletmeye alınması 10-15 gün sürebilir?

 

 

Özetle;

-Önümüzdeki günlerde (Aralık ayının en kötü olasılıkla ortasına kadar) Kızılırmak suyunun Ankara`ya pompalanacağı, Çamlıdere Barajından çekilen suyu ikame edecek miktarda, yani günde yaklaşık yarım milyon metreküp Kızılırmak suyunun Ankara içmesuyu şebekesine İvedik Arıtma Tesisinde harmanlandıktan / paçallandıktan sonra verileceği, bunun da yaklaşık %40 oranına ulaşacağı dikkate alınmalıdır.

-Anadolu`da akarsularımızda debinin (su miktarının) en az olduğu dönemde, doğal olarak barındırdıkları mineral ve kirletici unsurların derişimi de (konsantrasyonu - yoğunluğu) yüksek olacaktır. Harmanlama oranı değerlendirilirken sadece suyun miktarı değil, asıl bu miktarın içerisindeki kirletici parametrelerin derişimleri de önem taşımaktadır.

-Kızılırmak suyunun kalitesine ilişkin yıllardır paylaştığımız raporlarda ayrıntılı bilgiler aktarmış ve uyarılarda bulunmuştuk. Burada yinelemiyor ancak özellikle suyun yüksek sertliğine, sudaki klor ve sülfat derişimlerine ayrıca renk, koku ve tadına dikkat çekmek isteriz.

-İvedik Arıtma Tesisi, konvansiyonel arıtma tesisi olarak doğru işletildiğinde, Ankara`nın mevcut içmesuyu baraj göllerinden iletilen hamsuları mükemmel bir biçimde arıtacak bileşenlere, teknolojiye ve tasarıma sahiptir. Arıtma tesisi çıkışında şebekeye verilen su mikrobiyolojik açıdan sağlıklıdır. Ancak sertlik, klor, sülfat, renk ve kokuyu gidermek ileri ve özel arıtma sistem ve teknolojilerini gerektirmektedir?  

-Planlamalarında 2 ana isale hattı öngörülen Kurtboğazı Barajı ? İvedik Arıtma Tesisi arasında geçtiğimiz yıllarda ilave olarak üçüncü bir hat daha inşa edilmişti. Acaba, Kızılırmak`tan takviye yerine Kurtboğazı isale hatları tam kapasiteye yakın çalıştırılamazlar mıydı?

 

-Anımsatmakta yarar var; yerel seçimlerden buyana -eski- ASKİ yönetimi, kilit personeli ve kadroları görevlerine devam etmektedir!

 

 

 

Kasım Sonu itibariyle Baraj Doluluk Oranları (%)

Baraj Adı

Aktif Hacme

göre

Toplam Mevcut

Suya göre

Kurtboğazı

41,26

41,46

Çamlıdere

 6,38

17,89

Eğrekkaya

36,15

47,67

Akyar

33,07

40,88

Kavşakkaya

 4,36

 9,91

Çubuk-II

50,29

51,08

TOPLAM

11,89

22,48

 

 

Barajlardaki Mevcut Toplam Su Miktarı

Kasım sonu itibariyle Ankara içmesuyu baraj göllerinde mevcut su toplamı yaklaşık 356 milyon metreküp civarında olup Ankara`nın su ihtiyacını teorik olarak yaklaşık 280 gün karşılayabilecek düzeydedir.

Kasım sonu itibariyle Ankara içmesuyu barajlarının aktif hacimlerinde bulunan toplam su miktarı ise, -bir başka anlatımla güvenilir olarak çekilebilecek su miktarı ise-, 165 milyon metreküp olup Ankara`nın su ihtiyacını yaklaşık 130 gün karşılayabilecek düzeydedir.

Bulunduğumuz dönem barajlarımızda depolanan suyun en düşük düzeylerde olduğu dikkate alındığında, baraj havzalarının alacağı kış ve bahar yağışları ile önümüzdeki yılın içmesuyu ihtiyacının rahatlıkla sağlanabileceği değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak, Gerede Sistemi önümüzdeki yıl da işletmeye/hizmete alınmasa bile ?ki 2010 yılında inşaatı ihale edilmesine ve 2014 yılı Aralık ayında bitirilmesi taahhüt edilmiş olmasına rağmen-, mevcut içmesuyu kaynakları Ankara`nın ihtiyacına yetecek düzeyde olup, Kızılırmak suyunun takviyesine gerek bulunmamaktadır?                                                                                                                                                                                               30/11/2019                                                                                                                 Hasan Akyar

 

        

ASKİ Genel Müdürlüğü`nün sitesinde hafta başında yayımlanan duyuru:

 

29 Kasım günü ASKİ`nin abonelerinin cep telefonlarına ilettiği mesaj:

"Basında ve Sosyal medya üzerinde, Ankara`nın şebeke suyunun sağlıksız olduğu, tüketilmemesi gerektiği, arıtma tesislerinde arıza meydana geldiği gibi gerçek dışı paylaşımlar yapılmaktadır. Arıtma tesislerimizde herhangi bir arıza söz konusu değildir. Tesislerimiz sorunsuz tam kapasite çalışmaktadır. Arıtma tesislerimizden şebekeye verilen su kalitesi parametreleri düzenli olarak control edilmekte, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelikte belirtilen sınır değerleri içindedir. Yapılan analizlerde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir. Sayın Halkımıza Duyurulur. B021"

 İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube
Necatibey Caddesi No: 57 Kat: 4 06440 Çankaya / Ankara
Tel: +90 312 2943066 - Faks: +90 312 2943077
e-posta: imoankara@imo.org.tr
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası