YAPI DENETİM ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARININ KORUNMASI TALEBİMİZLE İLGİLİ KURUMLARA YAZILAN YAZI

Yapı denetimde çalışan İnşaat Mühendislerinin ücret ve çalışma şartları iyileştirilmelidir

Eklenme Tarihi: 12/08/2020

 

Yapı denetimde çalışan inşaat mühendislerinin ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik Şubemiz tarafından ilgili kurumları yazı gönderildi. Söz konusu yazıda yapı denetim firmalarında çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarının güvence altına alınmasını sağlayacak herhangi bir çalışma yapılmadığı belirtilerek, TMMOB`nin belirlediği asgari ücret protokolüne uyulmayarak meslektaşlarımızın tam gün çalışmasına rağmen ayda 2-3 gün sigortalı gösterildiği vurgulandı.

Yapılan uygulamaların kanunda açıkça belirtilen maddelere aykırı olduğu gerekçesiyle ilgili kurumlara yapı denetim firmalarının yanı sıra aynı anda yine inşaat iş kolunda görev yapan personelin tespitinin yapılması adına SGK hizmet dökümlerinin incelenmesi, yapı denetim sektöründe tam zamanlı olarak faaliyet gösteren meslektaşlarımızın sigorta primlerinin yine tam zamanlı olarak yatırılmasının sağlanması ve özlük haklarının güvence altına alınması hususunda gereğinin yapılması istendi.

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası