ŞANTİYELERDEKİ ÇALIŞMA KOŞULLARININ DENETLENMESİ TALEBİMİZLE İLGİLİ KURUMLARA YAZILAN YAZI

Şubemiz tarafından kurumlara şantiyelerdeki çalışma koşullarının denetlenmesi talebimizle ilgili yazı gönderildi

Eklenme Tarihi: 20/08/2020

 

Şubemiz tarafından kurumlara şantiyelerdeki çalışma koşullarının denetlenmesi talebimizle ilgili yazı gönderildi. Söz konusu yazıda inşaat mühendislerinin itibarı olmayan, çalışma saatleri belirsiz, sağlıksız şantiye ortamlarında düşük ücretle, her türlü mobbinge uğrayarak insanlık onuruna yakışmayacak koşullarda çalışmak zorunda kaldığına vurgu yapıldı.

Yazıda, yetkili kamu kurumları, meslek odaları ile bu konuda işbirliği yapma gerekliliği üstünde duruldu. Kurumlardan inşaat mühendislerinin yürürlükteki mevzuatlara göre sağlıklı, uygun çalışma koşullarında, her türlü cinsiyet eşitsizliğine karşı, TMMOB tarafından belirlenen ücretler üzerinden tam yetkili olarak işini fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmaları sağlanması, mesleki kontrol ve denetimleri ile özlük hakları güvence altına alınması ve mühendislerin şahsında toplumun geleceği daha güvenli hale getirilmesi istendi.TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası