ONURLU VE GÜVENCELİ BİR MESLEK HAYATI İSTİYORUZ!-TALEPLERİMİZLE İLGİLİ KURUMLARA YAZILAN YAZILAR

?Onurlu ve Güvenli Bir Meslek Hayatı İstiyoruz!? kampanyası kapsamında Şubemiz ve bağlı temsilciliklerimiz tarafından ilgili kurumlara taleplerimizle ilgili yazılar yazıldı

Eklenme Tarihi: 25/08/2020

 

Mesleğimize sahip çıkmak, yapım sürecinde ara eleman değil karar verici olabilmek, işsizliği ve güvencesiz çalışma koşullarını ortadan kaldırmak için 16 Temmuz 2020 tarihince başlatılan "Onurlu ve Güvenli Bir Meslek Hayatı İstiyoruz!" kampanyası kapsamında Şubemiz ve bağlı temsilciliklerimiz tarafından ilgili kurumlara taleplerimizle ilgili yazılar yazıldı ve yazılan taleplerimizin takibi devam etmektedir.

Yapı denetim çalışanlarının özlük haklarının korunması talebimizle ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerine ve Belediyelere yazılan yazıda yapı denetim firmalarında çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarının güvence altına alınmasını sağlayacak herhangi bir çalışma yapılmadığı belirtilerek, TMMOB`nin belirlediği asgari ücret protokolüne uyulmayarak meslektaşlarımızın tam gün çalışmasına rağmen ayda 2-3 gün sigortalı gösterildiği vurgulandı. Meslektaşlarımızın özlük haklarının güvence altına alınması hususunda gereğinin yapılması istendi.

Ülkemizde, yapı üretim süreçlerine inşaat mühendislerinin dâhil edilmesi ve mühendislik bilgi ve birikiminin kullanılması, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça kısıtlı olduğu belirtilerek Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerine, Belediyelere, Serbest Bölge Müdürlüklerine, Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerine, Karayolları Bölge Müdürlüklerine, DSİ Bölge Müdürlükleri ve Şube Müdürlüklerine, İller Bankası A. Ş. Bölge Müdürlüklerine, Devlet Hava Meydanları İşletmelerine ve TCDD BölgeMüdürlüklerine kamu ihalelerinde istihdam talebimizle ilgili kurumlara yazı gönderildi. Ülkemizdeki yapılaşmanın güvenliği ve kamu yararı, genç inşaat mühendislerinin istihdam edilebilmesi açısından önemli olduğu belirtildi.

Kamu istihdamın artırılması talebimizle ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerine, Belediyelere, Karayolları Bölge Müdürlüklerine, DSİ Bölge Müdürlükleri ve Şube Müdürlüklerine, İller Bankası A. Ş. Bölge Müdürlüklerine, Devlet Hava Meydanları İşletmelerine ve TCDD Bölge Müdürlüklerine yazı gönderildi. Uygulanacak projelerin kapasitesine ve özelliklerine bağlı olarak ihalelerin şartnamelerinde çeşitli yetkinlik seviyelerinde istenilen inşaat mühendisi sayısının arttırılması, genç ve yeni mezun mühendislerin istihdamını sağlamak adına istenilen teknik personellerin bir kısmının çalışma yılı şartı aranmaksızın şartnamelere eklenmesi hususunda gereğinin yapılması istendi.

Birçok inşaatın, kâğıt üzerinde gösterilen, fiilen olmayan şantiye şefleri ile tamamlandığı, bu kadar hayati öneme sahip olan bu görevin hakkıyla yerine getirilmesi, kâğıt üzerinde şantiye şefliğinin son bulması için kamu denetiminin arttırılmasının gerekli ve zorunlu olduğu gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine yazı gönderildi. Yazıda bin bir hesap, araştırma ve emekle projelendirilen yapıların uygun, güvenli yapılar olarak inşa edilmesinin şantiye şeflerinin sorumluluğunda olduğu belirtildi.

İnşaat mühendislerinin itibarı olmayan, çalışma saatleri belirsiz, sağlıksız şantiye ortamlarında düşük ücretle, her türlü mobbinge uğrayarak insanlık onuruna yakışmayacak koşullarda çalışmak zorunda olduğu çalışma koşullarının denetlenmesi talebimizle ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine, belediyelere, Serbest Bölge Müdürlüklerine, Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerine, Karayolları Bölge Müdürlüklerine, DSİ Bölge Müdürlükleri ve Şube Müdürlüklerine, İller Bankası A. Ş. Bölge Müdürlüklerine, Devlet Hava Meydanları İşletmelerine ve TCDD Bölge Müdürlüklerine yazı gönderildi. Yazıda, yetkili kamu kurumları, meslek odaları ile bu konuda işbirliği yapma gerekliliği üstünde duruldu.

31 Temmuz 2012`de T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği arasında mühendislerin sosyal haklarının korunması için bir işbirliği protokolü imzalandı, 9 Haziran 2017 tarihinde kurumunuz tarafından tek taraflı olarak feshedilene kadar başarıyla uygulandı. SGK İl Müdürlüklerine TMMOB`nin belirlediği asgari mühendis ücretinin uygulanması talebimizle ilgili yazı gönderildi. Söz konusu yazıda, "Teknolojinin de etkisiyle üretim koşullarının hızla değiştiği, işsizliğin arttığı, ortalama insan ömrünün giderek uzadığı günümüz Kurumlardan TMMOB`nin belirlediği ücretin uygulanması, inşaat mühendislerinin meslek kodlarının ve sigorta prim beyanlarının gerçeğe uygunluğunun denetlenmesi, meslektaşlarımızın bugün veya gelecekte uğrayacakları hak kayıplarının giderilmesi konularında gerekli tedbirlerin alınması talep edildi.

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası