ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI SN. MURAT KURUM’A CEVABIMIZDIR

İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç tarafından 5 Nisan 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a cevap konulu açıklama yapıldı

Eklenme Tarihi: 05/04/2021


İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç tarafından 5 Nisan 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum`a cevap konulu açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bizler projeleri devliğine veya cüceliğine göre değil, faydasına veya zararına göre değerlendiririz. Bizler bu projelerin doğaya, topluma, kentlere ve ülkeye katkısına bakarız. Verebileceği hasarları değerlendiririz. Bizim terazimizin ibresi her zaman bilim ve ülke yararını gösterir," denildi.

Açıklamanın tamamı:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI SN. MURAT KURUM`A CEVABIMIZDIR

Bakan Kurum dün yaptığı bir açıklama ile Odaları ve Birliğimizi, kendi "dev projeleri"ne karşı çıkan "hadsiz" ve "takozcu" olarak nitelemiştir.

Bakan Kurum`un sözleri kabul edilemez ve gerçeklerden uzaktır. Biz Anayasanın 135. Maddesi ve 6235 sayılı yasanın yüklediği misyon gereği, mesleğin halk yararına ve genel menfaatlerin gözetilerek yürütülmesi sorumluluğunu almış bir Kurumuz. Toplum yararını gözetmek bizler için sadece mesleki-örgütsel değil aynı zamanda vicdani ve ahlaki bir sorumluluktur.

Bakan Kurum bizleri dev projelerine "takoz" koymakla suçluyor!

Bizler projeleri devliğine veya cüceliğine göre değil, faydasına veya zararına göre değerlendiririz. Bizler bu projelerin doğaya, topluma, kentlere ve ülkeye katkısına bakarız. Verebileceği hasarları değerlendiririz. Bizim terazimizin ibresi her zaman bilim ve ülke yararını gösterir.

Bizler haklı çıkmaktan usandık fakat iktidar sahipleri haksız ithamlarından usanmadılar.

Bizler, siyasetçilerin de doğru kararlar alması için çabalamaktayız. Gün gelip de, Sn. Cumhurbaşkanının ifade ettiği gibi "biz bu kente ihanet ettik" dememeleri için mücadele ediyoruz.

Bizler Kamu Özel İşbirliği kapsamında yapılan "dev projelerin" sonucunda, dünyada başka örneği olmayan ve havayolu ulaşımından bile pahalı otoyolları konuşuyoruz. Yine gün gelip de bundan sonra "Kamu Özel İşbirliği Projeleri için Kanun çıkaracağız" denmemesi için uyarıyoruz.

Bizler, ülkenin önündeki en büyük sorunlardan biri olan Deprem konusunda somut adımlar atılmasını, kısıtlı olan kamu kaynaklarının doğru kullanılmasını ve İstanbul için depreme odaklanılmasını talep ediyorken, Kanal İstanbul projesinin konuşuluyor olmasından mesleğimiz adına hicap duyuyoruz.

Kanal İstanbul için özetle ifade etmemiz gerekirse;

-Kanal İstanbul Projesi, gelir getirici fizibil bir proje değildir. Sadece gayrimenkul spekülatörleri kazançlı çıkacaktır.

-Kanal İstanbul bir ulaşım ve kentleşme projesi değildir. Makro bir planın parçası değildir.

-Kanal İstanbul inşa süreci dışında istihdam yaratmayacaktır.

-Başta kanalın kendi yapısı olmak üzere Kanal İstanbul kapsamındaki, karayolu, demiryolu geçiş köprüleri, demiryolu, metro, altyapı tünelleri gibi geçiş tünelleri, altyapı geçiş yapıları (atıksu, içme suyu, enerji nakil hatları, doğalgaz, telekomünikasyon hatları), kıyı-liman yapıları gibi mühendislik yapılarının tamamı mühendislik ve planlama açısından sorunludur ve büyük riskler taşımaktadır.

-Kanal İstanbul`un İstanbul depremine etkisi olumsuz yönde kat be kat fazla olacaktır.  Afet öncesi ve sonrası açısından, halihazırda hazırlıksız olan kenti tümüyle kaos içine sokacaktır.

-Marmara ve Karadeniz`in habitatını tahrip edip, doğaya geri dönülmez zararlar verecektir.

-İstanbul binlerce yıllık tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla, coğrafyasıyla ve hepsinden önemlisi içinde yaşayan insanlarıyla büyük bir değerdir. Ticari bir mal gibi "marka" olmaya ihtiyacı yoktur.

-Kanal İstanbul Projesi sadece ülkemizde değil tüm dünyada da olmaması gereken en çılgın proje olarak ilelebet anılacak bir projedir.

Bizler, Sayın Bakan Kurum`u ve ÇED Raporunu hazırladığı söylenen 200`ün üzerindeki bilim insanını kamuoyu önünde tartışmaya çağırıyoruz. Bu tür projeler hamasetle değil, bilim ve tekniğin ışığında değerlendirilebilir.

Gelin bu projeyi tüm yönleriyle tartışalım. Türkiye`nin geleceği inatlaşma meselesi olamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

5 Nisan 2021

 

 

Taner YÜZGEÇ

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası