Ankara Şube /    Şubemiz /    Tarihçe /    

Tarihçe

27.01.1954 yılında 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kanunu yürürlüğe girmiştir. Birliğin faaliyete geçebilmesi için hazırlanan tüzük taslağı ilk genel kurulda görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Bu bağlamda, tüzükte adı bulunan ihtisas odalarından biri olan inşaat mühendisleri, odalarını kurma çalışmalarına başlamışlar, 19 Aralık 1954 yılında ilk kurucu genel kurulunu yaparak İnşaat Mühendisleri Odası`nın kuruluşunu tamamlamışlardır. 

1956 yılında İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi`ni kurmak üzere Zeki Torun, Ali terim, Tahsin yalçın, Sermet Birkan, Alaaddin İncesulu`dan oluşan müteşebbis heyet müracaat etmiş ve heyete İdare Heyetince gerekli yetkiler verilmiş ve heyet çalışmalarına başlamıştır. 17 Haziran 1956 yılında İMO Ankara Şubesi ilk kongresini yapmış ve ilk yönetim seçilmiştir.

1960 yılına kadar faaliyette olan Ankara Şube kapanmış, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`nun 21.02.1977 gün ve 18 sayılı toplantısında alınan 192 sayılı karar gereğince Ankara Şubesi`nin açılmasının Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. Karara istinaden 25 Şubat 1977 yılında yapılan İMO 23. Genel Kurulu`nda Halil Besen, Hasan Aslan, Hüseyin Budak, Ahmet Sabuncu, Eser Öğünç, Emel Sarıca, Yusuf Hasan Çebi`den oluşan girişimci yönetim kurulu oluşturulmuştur ve Ankara Şubesi Kızılay Atatürk Bulvarı`nda faaliyetlerine başlamıştır. 

Dönem İtibarıyla Ankara Şube Başkanlarımız 

1956-1958Vahdet GÜN
1958-1959Zeki TORUN
1977-1978Halil BESEN
1978-1980Ercan ÖZTÜRK
1980-1981Erdoğan BALCIOĞLU
1981-1982Erdal BİNGÖL
1982-1984Oktay ÖĞÜNÇ
1984-1986Turan Tümer ALTINKAYA
1986-1988Mehmet Akif ÇOMOĞLU
1988-1990Şerafettin DOĞAN
1990-1992Ali Ergin AÇAN
1992-1994Mustafa TOKYAY
1994-1996Mustafa ÇOBANOĞLU
1996- 1998Mustafa SELMANPAKOĞLU
1998-2000Işıkhan GÜLER
2000-2002Mustafa SELMANPAKOĞLU
2002-2006Kemal TÜRKASLAN
2006-2008Fehmi TOPTAŞ
2008-2012Nevzat ERSAN
2012-2020Selim TULUMTAŞ
2020-2021Selçuk ULUATA
2021-2022Bülent TATLI
2022-Bülent TATLI

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası