Ankara Şube /    Şubemiz /    Tarihçe /    

Tarihçe

27.01.1954 yılında 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kanunu yürürlüğe girmiştir. Birliğin faaliyete geçebilmesi için hazırlanan tüzük taslağı ilk genel kurulda görüşülmüş ve kabul edilmiştir. Bu bağlamda, tüzükte adı bulunan ihtisas odalarından biri olan inşaat mühendisleri, odalarını kurma çalışmalarına başlamışlar, 19 Aralık 1954 yılında ilk kurucu genel kurulunu yaparak İnşaat Mühendisleri Odası`nın kuruluşunu tamamlamışlardır. 

1956 yılında İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi`ni kurmak üzere Zeki Torun, Ali terim, Tahsin yalçın, Sermet Birkan, Alaaddin İncesulu`dan oluşan müteşebbis heyet müracaat etmiş ve heyete İdare Heyetince gerekli yetkiler verilmiş ve heyet çalışmalarına başlamıştır. 17 Haziran 1956 yılında İMO Ankara Şubesi ilk kongresini yapmış ve ilk yönetim seçilmiştir.

1960 yılına kadar faaliyette olan Ankara Şube kapanmış, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu`nun 21.02.1977 gün ve 18 sayılı toplantısında alınan 192 sayılı karar gereğince Ankara Şubesi`nin açılmasının Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir. Karara istinaden 25 Şubat 1977 yılında yapılan İMO 23. Genel Kurulu`nda Halil Besen, Hasan Aslan, Hüseyin Budak, Ahmet Sabuncu, Eser Öğünç, Emel Sarıca, Yusuf Hasan Çebi`den oluşan girişimci yönetim kurulu oluşturulmuştur ve Ankara Şubesi Kızılay Atatürk Bulvarı`nda faaliyetlerine başlamıştır. 

Dönem İtibarıyla Ankara Şube Başkanlarımız  

1956

-

1958

Vahdet GÜN

 

1958

-

1959

Zeki TORUN

 

1977

-

1978

Halil BESEN

 

1978

-

1980

Ercan ÖZTÜRK

1 ve 2. Dönem

1980

-

1981

Erdoğan BALCIOĞLU

3. Dönem

1981

-

1982

Erdal BİNGÖL

4. Dönem

1982

-

1984

Oktay ÖĞÜNÇ

5. Dönem

1984

-

1986

TümerTuran ALTUNKAYA

6. Dönem

1986

-

1988

Mehmet Akif ÇOMOĞLU

7. Dönem

1988

-

1990

Şerafettin DOĞAN

8. Dönem

1990

-

1992

Ali Ergin AÇAN

9. Dönem

1992

-

1994

Mustafa TOKYAY

10. Dönem

1994

-

1996

Mustafa ÇOBANOĞLU

11. Dönem

1996

-

1998

Mustafa SELMANPAKOĞLU

12. Dönem

1998

-

2000

Işıkhan GÜLER

13. Dönem

2000

-

2002

Mustafa SELMANPAKOĞLU

14. Dönem

2002

-

2006

Kemal TÜRKARSLAN

15 ve 16. Dönem

2006

-

2008

Fehmi TOPTAŞ

17. Dönem

2008

-

2012

Nevzat ERSAN

18 ve 19. Dönem

2012

-

2020

Selim TULUMTAŞ

20, 21, 22 ve 23. Dönem

2020

-

2021

Selçuk ULUATA

24. Dönem (30.07.2021 tarihine kadar)

2021

-

2024

Bülent TATLI

(30.07.2021 tarihinden itibaren) 24 ve 25. Dönem

 2024 -Ahmet Onur ÖZERGENE 26. Dönem 

 

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası