2021-11

Eklenme Tarihi: 27/11/2021  İŞYERİ TESCİL BELGESİNİN 2022 YILI YENİLEME İŞLEMLERİ 1 ARALIK’TA BAŞLIYOR
Odamızca düzenlenen İşyeri Tescil Belgesi, verildiği yılın sonuna kadar geçerli olup her yıl yeniden alınmalıdır. Bu belge ile yürütülen mesleki faaliyetlerde bir aksaklık yaşanmaması için 2022 yılında geçerli olacak İşyeri Tescil Belgesinin başvurusu; 01 Aralık 2021 tarihinden itibaren Şubemiz veya temsilciliklerimize yapılabilecektir
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İMO ANKARA TİYATRO TOPLULUĞU İMOT TARAFINDAN HEMDERT PÜRNEŞE OYUNU SAHNELENDİ
27 Kasım 2021 Cumartesi günü, İMO Kongre ve Kültür Merkezi Teoman Öztürk Salonu`nda Onur Yalçın`ın yazdığı ve Oksal Güracar’ın yönettiği `Hemdert Pürneşe` oyunu İMO Ankara Şubesi Tiyatro Topluluğu İMOT tarafından sahnelendi.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  ARALIK AYI ÇEVRİMİÇİ PERŞEMBE SEMİNERLERİ
İMO Ankara Şubesi tarafından 02, 09, 16 Aralık 2021 tarihlerinde “Çevrimiçi Perşembe Seminerleri” düzenlenecektir
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  YOL GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ DÜZENLENDİ
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından 25 Kasım 2021 Perşembe günü “Yol Güvenliği ve Denetimi” çevrimiçi semineri düzenlendi
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  `EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYOR, SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!` KAMPANYASINA İLİŞKİN MİLLETVEKİLLERİNE MEKTUP
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 25 Kasım 2021 tarihinde tüm milletvekillerine, TMMOB tarafından düzenlenen `Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!` kampanyası kapsamında meslektaşlarımızın işsizlik ve yoksulluk sorunları ile bu sorunlara dair çözüm önerilerine ilişkin bir mektup gönderdi
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İMO ANKARA TİYATRO TOPLULUĞU İMOT GURURLA SUNAR: HEMDERT PÜRNEŞE
İMO Ankara Şubesi Tiyatro Topluluğu İMOT tarafından 27 Kasım 2021 tarihinde saat: 20.30`da İMO Kongre ve Kültür Merkezi Teoman Öztürk Salonu`nda `Hemdert Pürneşe` oyunu sahnelenecektir
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  DERİN KAZILAR, İKSA SİSTEMLERİ VE DAYANMA YAPILARI HİBRİT EĞİTİMİ DÜZENLENDİ
İMO Ankara Şubesi tarafından 25 Ekim-24 Kasım 2021 tarihleri arasında hibrit eğitim modeliyle “Derin Kazılar, İksa Sistemleri ve Dayanma Yapıları Eğitimi” düzenlendi
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  EŞİT VE ÖZGÜR BİR YAŞAMI BİRLİKTE KAZANACAĞIZ, VAZGEÇMİYORUZ!
Unutulmamalıdır ki tüm eşitsizliğiyle ve ekonomik, cinsel, psikolojik ve fiziksel anlamda tüm boyutlarıyla şiddetin asıl sorumlusu erkek egemenliği ve gericilikle bezeli iktidardır. Kadınların kazanılmış haklarına savaş açan, gerici politika ve söylemleri ile kadınları kamusal alandan uzaklaştırmaya çalışan, şiddet ve cinayetlerin faillerine resmen kucak açarken kadınların yaşamlarına kast eden iktidar, her gün yaşadığımız kayıpların ve bu çok boyutlu krizin failidir
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  DİPLOMALI İŞSİZ OLMAK İSTEMİYORUZ! İŞSİZLİK SORUNA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB tarafından düzenlenen `Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!` kampanyası kapsamında meslektaşların işsizlik sorununu gündeme getiren `Diplomalı İşsiz Olmak İstemiyoruz! İşsizlik Soruna Çözüm İstiyoruz!` başlıklı basın açıklamasını 25 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirdi
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  DUYURU: GEOTEKNİK SEMİNER SERİSİNİN DÖRDÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEK
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Geoteknik Seminer Serisinin dördüncüsü, 27 Kasım 2021 Cumartesi saat 14.00 - 16.00 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  KRİZ DERİNLEŞİYOR, YOKSULLAŞIYORUZ, GEÇİNEMİYORUZ
Toplumun büyük çoğunluğu işsizlik ve asgari ücret adı altında sefalet ücretiyle geçinmeye mahkum bırakılarak yarını belirsiz karanlığa sürükleniyor. Toplumun ihtiyacı olan yatırımlar yerine kamuoyunun bir türlü idrak edemediği hasta garantili şehir hastaneleri, geçiş garantili otoyollar, yolcu garantili havaalanları ile kamu kaynakları israf ediliyor. Bu karanlıktan çıkabilmek için acilen, ülke kaynakları kamu yararına kullanılmalı ve çalışma koşullarının iyileştirildiği bir politika anlayışı benimsenmelidir
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  YAPILARIN SAĞLIK DURUMUNU BELİRLEMEDE TAHRİBATSIZ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ DÜZENLENDİ
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından 18 Kasım 2021 Perşembe günü “Yapıların Sağlık Durumunu Belirlemede Tahribatsız Teknolojilerin Kullanımı” çevrimiçi semineri düzenlendi
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  TMMOB 7. KADIN KURULTAYI 20-21 KASIM`DA...
TMMOB 7. Kadın Kurultayı 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde Ankara’da İMO KKM Teoman Öztürk Salonu`nda gerçekleştirilecektir
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  DUYURU: 2. MAKARNA KÖPRÜ YARIŞMASI
19 Aralık Mühendislik Haftası Etkinlikleri kapsamında İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından bu sene 2. kez düzenlenecek olan Makarna Köprü Yarışması Şubemiz üyesi tüm genç-İMO üyelerinin katılımına açıktır. Mühendislik-Estetik-Takım Çalışması bir arada...
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE, HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYOR SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ
TMMOB`nin örgütlü olduğu 81 ilde başlatılan `Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!` kampanyasının ilk broşürü çıktı
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  TÜRKİYE İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 18. TEKNİK KONGRE VE SERGİSİ 2. DUYURUSU
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 1962 yılından bu yana gerçekleştirilmekte olan İnşaat Mühendisliği Teknik Kongre ve Sergisi`nin on sekizincisi, Kasım 2022`de İstanbul`da düzenlenecektir
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  DUYURU: GEOTEKNİK SEMİNER SERİSİNİN ÜÇÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Geoteknik Seminer Serisinin üçüncüsü 20 Kasım 2021 Cumartesi 14.00 - 16.00 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İNŞAAT SEKTÖRÜNDE AHŞAP YAPILARIN GELECEĞİ, AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ DÜZENLENDİ
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından 11 Kasım 2021 Perşembe günü `İnşaat Sektöründe Ahşap Yapıların Geleceği, Avantaj ve Dezavantajları` çevrimiçi semineri düzenlendi
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  DÜZCE DEPREMİNİN 22. YILINDA UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ...
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Düzce depreminin 22. yılında bir video yayınladı
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  DİSK-KESK-TMMOB-TTB GEÇİNEMİYORUZ, HALKTAN VE EMEKTEN YANA BÜTÇE İÇİN OMUZ OMUZA!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 2022 Bütçesine ilişkin taleplerini 14 Kasım 2021 tarihinde Anıtparkta gerçekleştirecekleri etkinliklerle kamuoyu ile de paylaşacaklar. 14 Kasım Pazar saat 14.00`de buluşmak üzere...
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  genç-İMO KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ`NDE STANT AÇTI
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi genç-İMO öğrenci üye örgütlülüğünü arttırmak için 09 - 10 Kasım 2021 tarihlerinde Kırıkkale Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği bölümünde stant açtı
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  ŞUBEMİZDE ANKARA KENT İÇİ ULAŞIM ÇALIŞTAYI YAPILMASI İÇİN HAZIRLIK TOPLANTISI YAPILDI
Şubemizde Ankara’nın kent içi ulaşımına dair Melih Gökçek döneminden bu yana gelen sürecin değerlendirilmesi, plansız ve programsız bir şekilde kaos ortamında büyüyen şehrimizin ve bu şehirde yaşayan insanların ulaşıma dair sorunlarının belirlenmesi ve çözüm yollarının oluşturulması amacıyla ilk toplantı 11 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildi
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  SAYGIYLA ANIYORUZ...
Emperyalizme karşı verilen bağımsızlık savaşımızın lideri, Türkiye Cumhuriyetinin kurucu önderi Mustafa Kemal Atatürk`ü saygıyla anıyoruz.
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  MALATYA’DA YIKILAN BİNA HAKKINDA AÇIKLAMA
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından 9 Kasım 2021 tarihinde Malatya’da yıkılan bina hakkında yapılan açıklama
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  genç-İMO GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ`NDE STANT AÇTI
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi genç-İMO öğrenci üye örgütlülüğünü arttırmak için 03 - 04 Kasım 2021 tarihlerinde Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde stant açtı
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İLK HİBRİT KURSUMUZ BAŞLADI
Hibrit model kurslarımızda teorik kısımları senkron olarak çevrimiçi, uygulama ve örnek çözümleri yüz yüze gerçekleştirerek daha verimli bir öğrenme süreci oluşturacağımızı düşünüyoruz
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  TMMOB ANKARA İKK KADIN YEREL KURULTAYI DÜZENLENDİ
TMMOB Ankara Kadın Yerel Kurultayı 6 Kasım 2021 tarihinde İMO KKM Teoman Öztürk Salonu’nda düzenlendi
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞE İLİŞKİN ÖNERİLER ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA GÖNDERİLDİ
Odamız ile TMMOB ve bağlı Odaların katkılarıyla hazırlanan, Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte yapılması gereken değişikliklere ilişkin önerilerimizi içeren çalışma 25 Ekim 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü`ne gönderildi
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  ÜZGÜNÜZ, İMO YÖNETİM KURULU ÜYEMİZ LEVENT DARI’YI KAYBETTİK
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Levent Darı’yı dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu kaybettik
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  GEOTEKNİK SEMİNER SERİSİNİN İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Geoteknik Seminer Serisinin ikincisi, 6 Kasım 2021 Cumartesi saat 14.00- 16.00saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası