B- İŞYERİ DENETİMİ

1-İTB VERİLEN İŞYERLERİNDE YAPILACAK DENETİM GENELGESİ
2-İŞYERİ BİLGİ FORMU
3-İŞYERİ DENETİM 18.12.2008
4-İŞYERİ DENETİMİ 22.12.2008
5-İŞYERİ DENETİMİ 07.04.2009
5-A-EK-1 TUTANAK ÖRNEĞİ
5-B-EK-2 İTB DENETİM TABLOSU
6-İŞYERİ DENETİMİ 10.07.2009
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası