İMO Ankara Broşürleri: ‘Sınıf Yapısı ve Politik İdeoloji’, ‘Bilim İnsanları Proleterleşiyor Mu?’

Proleterleştirme tartışmalarını ele aldığımız “Kırılmalar: Yakalar ve Renkleri” broşürlerimizin ikincisi ve üçüncüsü: Roli Varma’nın “Bilim İnsanları Proleterleştiriyor mu?” ve Val Bullis’in “Sınıf Yapısı ve Politik İdeolojileri”makalelerinin Türkçe çevrileri.

Eklenme Tarihi: 04/03/2022


Son yıllarda üretim ve emek süreci içerisinde emekçilerin sermayeye bağımlılığını doğrudan ve dolaylı yollardan arttıran istihdam biçimleri yaygınlaşmış; çalışma yaşamı yeniden düzenlenerek; emekçiler için daha esnek, daha kuralsız, daha korunmasız ve güvencesiz çalışma biçimlerini getirmiştir. Bu durumun istihdam üzerindeki en belirleyici etkisi, istikrarsız, kırılgan, geçici nitelikler taşıyan, güvencesiz istihdam uygulamalarının hızla artması ve yaygınlaşmasıdır.

İstihdamın esnekleşmesi ve güvencesizliğin artması, profesyoneller olarak adlandırdığımız mühendis, doktor, avukat, akademisyen gibi öncenin "makbul mesleklerini" de içine alarak yeni bir işçileştirme süreci başlatmıştır.

Şubemiz, inşaat mühendisleri olarak kendi sorunlarını deklare etmek ve duyurmak, sorunlarını açığa çıkarmak ve ileride yaşanacak sonuçlara çözüm üretebilmek amacıyla başlattığı "Güvenceli İş Güvenli Gelecek" kampanyası dahilinde bir yandan sokağa adım atarken bir yandan da profesyonellerin proleterleştirilmesi tartışması üzerine dosyalar hazırlıyor, bu tartışmalara dair Türkçeye ilk defa çevrilmiş makaleleri yayınlıyor.

Bu sayımızda, inşaat mühendisleriyle birlikte güvencesizleşme sürecini yaşayan doktorların, avukatların ve akademisyenlerin de sorunlarına kulak verdik. Proleterleştirme tartışmalarını ele aldığımız "Kırılmalar: Yakalar ve Renkleri" broşürlerimizin ikincisi ve üçüncüsü olarak Roli Varma`nın "Bilim İnsanları Proleterleştiriyor mu?" ve Val Bullis`in "Sınıf Yapısı ve Politik İdeolojileri" makalelerinin Türkçe çevrileri yer alıyor.

Broşürlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


imo-icon Bilim İnsanları Proleterleştiriyor mu? (310 KB)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
imo-icon Sınıf Yapısı ve Politik İdeolojileri (387 KB)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
imo-icon Profesyonelleri Yönetmek
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
imo-icon Üye Profil Çalışması
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
imo-icon İMO İSG Broşürü
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
imo-icon Mühendisler ve Çalışma Yaşamı
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
imo-icon Yapı Denetim Çalıştayı
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
imo-icon İMO Nedir?
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
imo-icon TMMOB Yerel Yönetimler Seçim Bildirgesi Yayımlandı
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
imo-icon TMMOB Seçim Bildirgesi Haziran 2018
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
imo-icon Afet Riskinden Kurtulduk mu? Kanun Uygulama
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
imo-icon Satılamayan Konutlar - Plansızlığın Sonuçları
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
imo-icon Depremin Etkilediği Betonarme ve Yığma Binalarda Hasar Tespiti (İMO MERKEZ)
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
imo-icon Yeni Orta Sınıfın Ekonomik Olarak Tanımlanması
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
imo-icon İMO Ankara Şubesi Üye Profil Çalışması 2020
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası