YAPI GÜVENİRLİĞİ BELİRSİZLİK MODELLEMESİ, OLASILIK, RASSAL SÜREÇLER VE SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ-STOKTA

M. SEMİH YÜCEMEN

Yayın No   İMO/20/03
ISBN No   978-605-01-1356-3
Yayın Yeri   ANKARA
Sayfa Sayısı   278
 

Araştırmacıların ve öğrencilerin inşaat mühendisliği problemlerini olasılık, belirsizlik, rassallık, risk gibi konularda önemli bir başvuru kaynağı olarak kullanabileceğinin yayında "Giriş, Kümeler ve Olasılık Kuramına Giriş, Rassal Değişkenler, Bazı Önemli Olasılık Dağılımları, Yapı Güvenirliği, Yapı Sistemlerinin Güvenirliği, Rassal Süreçler ve Mekânsal Korelasyon, Belirsizliklerin Analizi, Uç Değer Dağılımları, Markov Modeli, Olasılıksal Sismik Tehlike Analizi, Sismik Tehlike Denklemleri, Olasılıksal Tsunami Tehlike Analizi ve Deprem Sigortası" konuları ele alınmıştır.

TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası