Sayı: 2017/3

İMO ANKARA ŞUBESİ BÜLTENİ 
İMO ANKARA ŞUBESİ BÜLTENİ`Nİ VE BULMACA ÇÖZÜMLERİNİ AŞAĞIDAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

2-BAŞYAZI

ŞUBE HABERLERİ

2-BAŞYAZI

ŞUBE HABERLERİ

3-Afet Müdahale Ekibi Gönüllüleri ilk Toplantısını Yaptı

3-Referans Belgesi Yönetmeliği Uygulama Tebliği Hakkında Sunumu Hazırladı

4-Depremi Unutmadık, Unutmayacağız!

9-Fikret Kemal Yıldırım`ı Uğurladık 10 Yitirdiklerimiz

12-Oğuz Atay Anısına Hayatın Koordinatları Fotoğraf ve Öykü Yarışması İMO Ankara Kent Kütüphanesi

14-Uluslararası Yapılarda Kimyasal Katkılar 5. Sempozyumu ve Sergisi Gerçekleştirildi

16-Teoman Öztürk Ölümünün 23. Yılında Anıldı

MESLEK İÇİ EĞİTİM

17-Hasar Tespit Eğitimi Yapıldı

17-Bep-Tr2 Oryantasyon Eğitimi Gerçekleştirildi

18-Mesleğe Hazırlık Kursu 2017 Tamamlandı

18-NETCAD Temel Eğitim Anamodül Eğitimi Programı Tamamlandı

19-STA4CAD Kursu Tamamlandı

19-HECRAS Kursu Tamalandı

20-"Yaklaşık Maliyet Hakediş Kursu" Tamalandı

20-"Proje Yönetimi Neidr?" Semineri Gerçekleştirildi

21-"Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yollar ve Türkiye Uygulamaları" Semineri Yapıldı

21-"Kalıp Altı Cephe iskelelerinin Standartları` Semineri Yapıldı

22"Köprü ve Geoteknik Mühendisliğinde Kullanılan Yeni Nesil Teknikler" Semineri Yapıldı

22"FIDIC Sözleşmeleri ve Türkiye`deki Uygulamalar" Semineri Yapıldı

23 "Proje Yönetimi Nedir?" Semineri Gerçekleştirildi

23"Yeni Çelik Yapılar Yönetmeliği" Semineri Düzenlendi

genç-İMO

24-ÇEKA`YA Teknik Gezi Düzenlendi

24-Kurtboğazı ve Eğrekkaya Barajlarına Teknik Gezi Düzenlendi

24-Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tanışma Kokteyli

25-genç-İMO Ankara Toplantısı Yapıldı

25-genç-İMO Üniversitelerde Stant Açtı

26-TMMOB inşaat Mühendisleri Odası genç-İMO 9. Yaz Eğitim Kampı Tamamlandı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

30-Çorum Temsilciliğimizde SAP 2000 Kursu Verildi

30-BEP-TR 2 Oryantasyon Eğitimi Gerçekleştirildi

BASINA ve KAMUOYUNA

31-Harun Karadeniz`i Aramızdan Ayrılışının 42. Yılında Saygıyla Anıyoruz

32-Haksız, Hukuksuz ihraçlar Durdurulsun

33-Bunların Derdi Yol Değil!

34-Çocuklar Sizin Projeniz Değil, Bizim Geleceğimizdir

35-Anmaya Dahi Tahammülleri Yok

TMMOB ANKARA İKK

36-15-16 Haziran 1970 Direnişinin 47. Yılında TMMOB DİSK`e Destek Verdi

36-Sivas Katliamında Hayatında Kaybedenler Anıldı

37-TMMOB SGK Protokolünün iptaline Karşı Sokağa Çıktı

40-Kimya Mühendisleri ODası Yönetim Kurulu`nun Yanındayız Darbe Hukukuna, Anayasa ihlaline ve Hukuk Dışı Kararlara Direneceğiz

43-Dersim`de Orman Yangınları Durdurulmalıdır

43-TMMOB Adalet Yürüyüşüne Katıldı

44-TMMOB-DİSK-KESK-TTB Ankara Bileşenleri: Emperyalist Saldırganlığa, Savaşa, Faşizme Karşı Barış Hemen Şimdi

46-Dünden Bugüne Aynı Kararlılık ve inançla 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Gününü Kutluyoruz 49 ODTÜ Ormanlarının Talanına Suç Duyurusunda Bulunuldu 51 TMMOB`nin Özerkliğini ve Demokratik Yapısını Savunmaya Devam Edeceğiz!

53-DİSK-KESK-TMMOB-TTB-IO Ekim Der: 10 Ekim`i Unutmayacağız, Unutturmayacağız!

56 Bulmaca

İMO ANKARA ŞUBESİ BÜLTENİ SAYI:EKİM - KASIM 2017/3.pdf

  • BULMACA ÇÖZÜMÜ (KOLAY).jpg
  • BULMACA ÇÖZÜMÜ (ORTA).jpg
  • BULMACA ÇÖZÜMÜ (ZOR).jpg


 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası