2. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu
19 Kasım 1998

Yayın Bilgisi : 19 Kasım 1998

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 19.11.1998

Basım Yeri : Alaz Ofset

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
 
  Denizaltı Boru Hatlarının Yapısal Tasarımı Sayfa : 17 - 141
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Dalga Etkisinde Denizaltı Boru Hatları ile Taban Etkileşimi ve Manavgat Deniz Deşarjları - (Esin ÇEVİK, Yalçın YÜKSEL, Sedat KAPDAŞLI) Sayfa : 19 - 32
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Akdeniz Ülkelerinde Deniz Deşarjları ve Kıyı Projeleri: Deniz Mühendisleri Açısından Bir Değerlendirme - (Carlo AVANZINI, Ahmet Cevdet YALÇINER, Adnan AKYARLI) Sayfa : 33 - 39
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Deşarj Mühendisliği: Tasarım ve Uygulamadaki Problemlerin Yeni Özel Malzemelerle Çözümleri ve Türkiye'deki Örnekler - (Carlo AVANZINI, Giancarlo MARCHETTI, Ahmet Cevdet YALÇINER, Adnan AKYARLI) Sayfa : 40 - 52
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Mühendisliğinde Fiziksel ve Matematiksel Modellerin Karşılaştırılması - (Kazuo MURAKAMI) Sayfa : 53 - 74
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kazıklı İskelelerde Silindirik Düşey Kazık Grubuna Etki Eden Dalga Kuvvetinin İncelenmesi - (Emel İRTEM, Nuray GEDİK) Sayfa : 75 - 90
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Düzenli Dalgaların Düzensiz Topografya Üzerinde Sapmasının Hesabı - Murat İhsan KÖMÜRCÜ, - (Ömer YÜKSEK, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Hikmet KAPLAN) Sayfa : 91 - 108
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Dalgakıran Arasındaki Dalgaların Kırınım Katsayısının Sayısal Modelleme ile Hesaplanması - (Hikmet KAPLAN, Ömer YÜKSEK, Murat İhsan KÖMÜRCÜ) Sayfa : 109 - 124
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  JonswapSpektrum, Pik Değerini Artırma Faktörü y'nın Dalgakıran Stabilitesine Etkisi - (Bergüzar ÖZBAHÇECİ, Gülsen KİZİROĞLU, Engin BİLYAY Sayfa : 125 - 142
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Mühendisliğinde Çevresel ve Yasal Boyut Sayfa : 143 - 192
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yapay Kumsallandırma ile Kıyı Koruma - (M. Özgür BALABAN) Sayfa : 145 - 160
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Mersin Şehrinin Kentsel Gelişim Sürecinde Akdeniz Kıyı Bandının Etkileri - (S. Nilgün YÜCEER) Sayfa : 161 - 168
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yapımına Yeni Başlanan Rize Limanının Kıyı ve Çevre Etkileşimi - (Veli SÜME, M. Ufuk TURAN) Sayfa : 169 - 178
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Altınova Bölgesi Örneğinde Kıyı Erozyonu Etüdü - (Gündüz GÜRHAN, Sezgi (ÖĞÜT) ADALIOĞLU) Sayfa : 179 - 192
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Koruma Uygulamaları I Sayfa : 195 - 232
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Yapılarında Proje Uygulama İlişkisi - (Metin SONUVAR) Sayfa : 197 - 210
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Haliç Islah Projesi - (Mustafa TUNCER) Sayfa : 211 - 224
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Manavgat Irmak Ağzı Kıyı Koruma Projesi - (Ayşen ERGİN, Ahmet Cevdet YALÇINER, Işıkhan GÜLER) Sayfa : 225 - 226
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Mühendisliğinde Özgün Yaklaşımlar - (Ülker YETGİN) Sayfa : 227 - 232
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Koruma Uygulamaları II Sayfa : 233 - 284
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Koruma Tabakasında Antifer ve Küp Bloklar Kullanılan Dalgakıranların Denge Durumlarının 3 Boyutlu Model Deneyleri ile Araştırılması - (Ayşen ERGİN, Ahmet Cevdet YALÇINER, Bergüzar ÖZTUNALI, Aslı NUMANOĞLU, Cenk ARMAĞAN, Çağlar KAHYAOĞLU, Hakan YÜNCÜ) Sayfa : 235 - 248
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ülkemizdeki Kazıklı Kıyı Yapılarında Kazık Başlıklarının Rijitlik Bakımından Değerlendirilmesi - (Veli AKÇAOĞLU) Sayfa : 249 - 262
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Doğu Karadeniz Kıyılarında Mahmuzların Etkisi ve Sayısal Model Yaklaşımı - (Servet KARASU, İsmail HakkıÖZÖLÇER, Ali Remzi BİRBEN, Hızır ÖNSOY, Mehmet Selçuk GÜNER) Sayfa : 263 - 280
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Samsun Çekek Yeri İnşaatında Batardo Uygulaması - (Yasemin ÖZGEN, Metin SONUVAR, Orhan EROL) Sayfa : 281 - 282
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ege ve Akdeniz'deki Tarihsel Tsunamilenn Kıyılardaki İzlerinin Araştırılması - (Ahmet Cevdet YALÇINER, Uğur KURAN, Özcan DURMUŞOĞLU, Fumihiko IMAMURA,Koji MINOURA) Sayfa : 283 - 284
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Mühendisliği Uygulamaları I Sayfa : 285 - 332
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Mühendisliğinde İnteraktif Olanaklar - (İbrahim ÖZKASAP, Gündüz GÜRHAN) Sayfa : 287 - 296
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Liman İnşaatlarında STFA Arşivi - (Ali Rıza GÜNBAK, Murat EGE) Sayfa : 297 - 298
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Karaçi Limanı ve 5-10 Numaralı Doçu Rıhtımlarının Yeniden İnşaatı - (Ali IRVALI, Osman BÖREKÇİ) Sayfa : 299 - 318
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İskenderun Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) Terminali Modelleme ve Ayan Proje Çalışmaları - (Merih ÖZCAN, İpek BAĞA, Tunç GÖKÇE) Sayfa : 319 - 332
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kıyı Mühendisliği Uygulamaları II Sayfa : 333 - 431
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ormara Liman İnşaatı - (Ali Rıza GÜNBAK, Hasan TAŞAN, Ali IRVALI, Balamir YASA, Kadir OKÇU) Sayfa : 335 - 352
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Doğu Karadeniz'de Kıyı Erozyonu ve Deneysel Yaklaşım - (Ali Remzi BİRBEN, ismail Hakkı ÖZÖLÇER, Hızır ÖNSOY, İbrahim YÜKSEL) Sayfa : 353 - 370
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Düz Mahmuz Parametrelerinin Biriktirme Miktanna Etkileri Konusunda Sayısal Model Yaklaşımı - (İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Ali Remzi BİRBEN, Hızır ÖNSOY) Sayfa : 371 - 388
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Çevresel Açılardan Duyarlı Bölgelerde Yatırım Planlamasında Nümerik Modelleme Kullanımı: Göçek Örneği - (Tunç GÖKÇE, İpek BAĞA, Merih ÖZCAN) Sayfa : 389 - 404
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İzmir Körfezi Atıksu Arıtma Projesi - (Fehmi ÇAKMAK) Sayfa : 405 - 431
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Limanlar ve Yat Limanları Sayfa : 433 - 500
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Limanlarda Konteyner Sahalarının Planlamasında Yeni Bir Yaklaşım - (Nesrin (CİLASIN) BAYKAN, N. Orhan BAYKAN) Sayfa : 435 - 452
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Antik Dönemde Liman Yapım Teknikleri ve Sedimentle Dolmuş Limanların Bugünkü Durumu - (Zübeyde KURTULUŞ) Sayfa : 453 - 470
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Haydarpaşa Limanı İçin Bir Öneri - (Haluk ibrahim ÖZMEN) Sayfa : 471 - 490
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türkiye'de Yatçılık ve Yat Limanları - (Yalçın YÜKSEL, Yeşim ÇELİKOĞLU, Esin ÇEVİK, Serbülent GÜRER) Sayfa : 491 - 500
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası