3. Ulaştırma Kongresi
5 Haziran 1995

Yayın Bilgisi : 5 Haziran 1995

Yayın Türü : Kongre Sempozyum Bildiriler Kitabı

Basım Tarihi : 05.06.1995

Basım Yeri : Maya Basın

Yazar(lar) :

Cilt :

Sayı :
 
  Ulaştırma Planlamasında Gelişmekte Olan Ülkelere Özgü Sorunlar - (Prof. Dr. Güngör EVREN) Sayfa : 11 - 24
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ulaşımda Uzun Dönemde Beklenen Gelişmeler Ve Eğilimler - (Erhan ÖNCÜ) Sayfa : 25 - 40
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul'da Toplu Taşım Ücret Ve Bilet Sistemlerinin Yeniden Yapılanması Projesi - (İnş. Y. Müh. İsmail Hakkı ACAR, Erhan ÖNCÜ) Sayfa : 41 - 68
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul Kentiçi Ulaşımında Aktarmalı Yolculukların Önemi - (Prof. Dr. Ergun GEDİZLİOĞLU) Sayfa : 69 - 80
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ulaştırma Planlamasında Talep - Sunu İlişkileri - (Prof. Dr. Aydın EREL) Sayfa : 81 - 92
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ulaştırma Problemlerinde Yöneylem Araştırması Çözüm Tekniklerinin Kullanımı - (Mustafa Sinan YARDIM, Prof. Dr. Aydın EREL) Sayfa : 93 - 106
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ülkemiz Ulaştırma Planlama Ve Yönetimi Konusundaki Veri Gereksinimi Ve Bir Öneri - (Prof. Dr. Aydın EREL, Arş. Gör. M. Sinan YARDIM, Arş. Gör. Mustafa GÜRSOY) Sayfa : 107 - 126
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Yerleşme Strüktürü, Ulaşım Politika Ve Planlaması - (Doç. Dr. Semiha ÇELİKHAN) Sayfa : 127 - 144
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Elektrikli Bir Otomobilin Modellenmesi Ve Bilgisayarda Simülasyonu - (Dr. Salman KURTULAN, Prof. Dr. Atilla BİR, Öğr. Gör. Mahmut KAYRAL) Sayfa : 145 - 154
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Dinamik Lowry Modelinin İstanbul'a Uyarlanması - (Mesture AYSAN, Vedia DÖKMECİ, Zeynep ALTAN) Sayfa : 155 - 174
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Türkiye İçinde Karayolu Uzaklıklarının Yaklaşık Hesabı - (Doç. Dr. İ. Kuban ALTINEL, Arş. Gör. M. Necati ARAS) Sayfa : 175 - 190
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Su Geçişi Amaçlı Ulaştırma Yapılarının Değerlendirilmesinde Uzman Sistem Yaklaşımı - (Arş. Gör. Y. İlker TOPÇU, Doç. Dr. Füsun ÜLENGİN, Prof. Dr. Ergun GEDİZLİOĞLU) Sayfa : 191 - 206
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Taşıt Rotalaması Ve Çizelgelenmesi Problemlerinin Yapısal Özellikleri - (İnş.Y. Müh. Rezzan EREL) Sayfa : 207 - 224
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul Kent İçi Asya - Avrupa Yolcu Ulaşımının Ve Deniz Taşımacılığı Olanaklarının Araştırılması - (Prof. Dr. Aydın EREL) Sayfa : 225 - 252
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul 'Da Denize Koşut Karayollarında Yolcu Taşımacılığının Denize Kaydırılması: Beşiktaş Eminönü Örneği - (Doç. Dr. Zerrin BAYRAKDAR) Sayfa : 253 - 266
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Deniz Ulaşımı Yolculuk İstemlerinin İstanbul Metropoliten Alanında Dağılımı - (Y. Doç. Dr. Tülay KILINÇASLAN) Sayfa : 267 - 278
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Otopark Sorunu; Elazığ Örneği - (Prof. Bekir YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Necati KULOĞLU, İnş. Yük. Müh. Öner GÜNEŞ) Sayfa : 279 - 296
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  İstanbul Kent İçi Karayolu Ulaşımında Eşdüzey Kesişmeler Üzerine Değerlendirme - (Doç. Dr. Mustafa ILICALI, İnş. Müh. Edip DEMİR) Sayfa : 297 - 308
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ulaşım Ve Trafik Sorunlarına Çözüm Arayışlarında Gözden Kaçan 'Yönetim' Ve 'İşletmecilik'boyutu - (Öğr. Gör. İsmail Hakkı ACAR) Sayfa : 309 - 328
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Ulusal Ulaştırma Sorunları Türkiye Otoyol Ağı Araştırması - (Saffettin SİLE) Sayfa : 329 - 350
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Otoyol Para Ödeme Gişelerinde Kuyruklama: Çamlıca Gişeleri Örneği - (Prof. Dr. Ergun GEDİZLİOĞLU, Araş. Gör. Şafak HENGIRMEN) Sayfa : 351 - 362
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Havaalanı Beton Kaplama Kalınlık Hesaplarında Uçakların Gecis/Örtme Oranlarının Tayini - (Y. Doç. Dr. EminGÜÇBİLMEZ) Sayfa : 363 - 370
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Esnek Yol Üstyapı Bakım Çalışmalarında Uzman Sistemler - (Y Doç Dr Mustafa KARAŞAHIN, Araş Gör Mesut TIĞDEMİR) Sayfa : 371 - 382
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Kentıçi Karayollarında Yapılmakta Olan Asfalt Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma - (Genel Müd Mıhmaıl MANGAN, Doç Dr Mustafa ILICALI, Araş Gör Hallt ÖZEN) Sayfa : 383 - 392
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Doğu Karadeniz Bölgesi?ndeki Karayolu Heyelanları Ve Önleme Metotları - (Prof Dr Osman BIÇAKÇI, İriş Muh Oner ÖZGÜR) Sayfa : 393 - 406
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
  Uygun Bir Geotekstil Kullanımı İle Yol İnşaatında Maliyetlerin Düşürülmesi Üzerine Bir Uygulama - (Yrd Doç Dr H Recep YILMAZ) Sayfa : 407 - 417
Detaylar İçin Tıklayınız »
 
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası