BÜYÜK ÖLÇEKLİ SİMÜLASYONLAR YARDIMIYLA ZEMİN BÜYÜTMESİNİN MODELLENMESİ: ORTA VE KUZEY DOĞU AMERİKA VE BATI AMERİKA İÇİN UYGULAMALAR ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ (EĞİTİM NOTLARI VE VİDEO)

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından 28 Nisan 2022 Perşembe günü “Büyük Ölçekli Simülasyonlar Yardımıyla Zemin Büyütmesinin Modellenmesi: Orta ve Kuzey Doğu Amerika Ve Batı Amerika İçin Uygulamalar” çevrimiçi semineri düzenlendi

Eklenme Tarihi: 06/05/2022
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından 28 Nisan 2022 Perşembe günü “Büyük Ölçekli Simülasyonlar Yardımıyla Zemin Büyütmesinin Modellenmesi: Orta ve Kuzey Doğu Amerika Ve Batı Amerika İçin Uygulamalar” çevrimiçi semineri düzenlendi. Seminer İMO Ankara Şubesi Araştırma Görevlisi Can Dirlik’in açılış konuşmasıyla başladı.

Öğr. Gör. Dr. Okan İlhan’ın sunumuyla başlayan seminerde, “Büyük Ölçekli Tek Boyutlu (1D) Zemin Tepki Analizleri İçin Parametrik Çalışma, Metodolojisi, Modüler Tepki Spektrumu Ve Fourier Genlik Spektrumu Zemin Büyütme Modelleri, Zemin Büyütme Modellerinin USGS Ulusal Deprem Tehlike Haritalarına Uygulanması, Derin Öğrenme Yöntemiyle Zemin Büyütme Modellerinin Geliştirilmesi” konuları işlendi.

70 dakika süren çevrimiçi seminer soru-cevap bölümüyle sona erdi.

EĞİTİM NOTLARI

  • 5.jpg
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.pngTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası