İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

20 EKİM 2021, ÇARŞAMBA   

32

ANKARA SU DURUM RAPORU

    Yayına Giriş Tarihi: 29.12.2018 00:00   Güncellenme Zamanı: 18.01.2019 14:04:08  Yayınlayan Birim: ANKARA ŞUBE  
 

(09 OCAK 2019 Çarşamba sabahı itibariyle)

Kara övgü düzmenin safyürekliliği, hamalın bulut olduğunu

ve hünerin güneşte bulunduğunu unutturmamalı… 

 

 

İŞLETMEDE OLAN ANKARA İÇMESUYU BARAJLARI

Ankara`ya içme, kullanma ve endüstri suyu sağlayan (Kesikköprü Barajı dışında) tüm yüzeysel su kaynakları Ankara`nın kuzeyinde bulunmaktadır. Bunlardan Akyar barajı sularını Eğrekkaya barajına, Eğrekkaya ve Kavşakkaya barajları da Kurtboğazı barajına depoladıkları suları aktarmaktadır. Kurtboğazı ve Çamlıdere barajlarından da hamsu İvedik İçmesuyu Arıtma Tesisine iletilmektedir. Çubuk-II Barajında depolanan sular ise Pursaklar İçmesuyu Arıtma Tesisine verilmektedir. Tümü cazibeyle –pompajsız, enerji gidersiz-, çalışmaktadır.

 

Söz konusu içmesuyu kaynağı baraj gölleri arasında Kızılırmak üzerindeki Kesikköprü barajının adı –planlamalarda içmesuyu kaynağı olarak değerlendirilmediği için, bizce de- anılmamaktadır. Ayrıca, birkaç yıl önce hizmete alınan Elmadağ Kargalı Yeraltı barajı kapasitesi diğerleri yanında o kadar azdır ki (Akyar barajının yüzde biri, Çubuk-II barajının yaklaşık kırkta biri) hesaplamalarda ihmal edilebilecek boyuttadır. Ankara`ya sağlanan toplam içmesuyu`nun yaklaşık %95`i İvedik Arıtma Tesisinden şebekeye verilmektedir. Arta kalanın büyük bir bölümü de Çubuk-II barajından, Pursaklar Arıtma Tesisinden karşılanmaktadır.

 

VE GEREDE SİSTEMİ

Halen yapımı sürdürülen Gerede Sistemi`nin hizmete alınması ile Filyos yukarı havzasından bulunan Ulusu Çayı suları Işıklı Regülatörü ile çevrilerek yılda 226 milyon metreküp su Çamlıdere baraj gölüne iletilmiş olacaktır. Söz konusu Gerede Sistemi kapsamında ana iş kalemi olan 31,6 km uzunluğunda ve 4,5 metre çapındaki iletim tüneli inşaatına 2010 yılında başlanmış olup, sözleşmesinde iş bitim tarihi 2014 yılının Aralık ayıdır.

Öngörülenin iki katından uzun bir süredir yapımı devam eden Gerede Tüneli inşaatının ‘Keşif Artışları`yla ihale öncesi belirlenen yatırım tutarının birkaç katına mal olacağı tahmin edilmektedir.

 

2018 yılı sonu itibariyle tünel açma çalışmaları devam etmekte olup, kalan yaklaşık birkaç yüz metrelik bölümünde karşılaşılan ciddi sorunların -tünel içerisinde yeraltı dereleri (Maşruka Deresi sularının düdenle tünele boşalması (yaklaşık 600 litre/saniye)), zemin ve stabilite sorunları (montmorilonitte türü kil katmanlar), yerel fay hatları vb.)- aşılmasına çalışılmaktadır.

 

MÜJDE; Tünel Delme İşlemi Tamamlandı!

2019 yılının ilk günlerinde DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gerede Tüneli delme/açma kaba inşaatının tamamlandığı, ardından da ASKİ Genel Müdürlüğünden ‘Gerede suyu şubat sonunda musluklardan akacak` haberi ajanslara düştü.

 

Herne kadar ‘Yerel Seçimler` öncesi ‘Gerede Tüneli`nin açılışının yetiştirilebileceği beklense de (ki tünelin bir ucundan öbür ucuna rüzgâr –yel- ulaşabilir), ‘Gerede Sistemi`nin hizmete alınması ve Ulusu Çayı sularının Çamlıdere barajına sorunsuz aktarılması için daha yapılacak testlerin, birçok iş ve işlemin bulunduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Tünelin içinde su akmaya başladığında (sistem işletmeye alındığında), ne gibi teknik sorunlarla karşılaşılabileceği henüz bilinmemektedir…

 

2018 YILI BÜTÜNÜNDE ANKARA`YA SAĞLANAN TOPLAM İÇMESUYU

2018 yılı içerisinde, yani 365 günde Ankara içmesuyu şebekesine İvedik ve Pursaklar Arıtma tesislerinden yaklaşık toplam 417 milyon metreküp su verilmiştir.

 

Bu miktarın yaklaşık 20,2 milyon metreküpü, Çubuk-II baraj gölünden Pursaklar Arıtma Tesisine iletilip arıtıldıktan sonra Pursaklar ve kuzeyindeki yerleşimlerde tüketilmiştir.

 

Ankara`ya sağlanan içmesuyunun neredeyse %95`inden fazlasını karşılayan İvedik Arıtma Tesisinden şehir şebekesine verilen yaklaşık toplam 396,5 milyon metreküpün yaklaşık toplam 178,5 milyon metreküpünü Kızılırmak suyu oluşturmuştur. Bir başka anlatımla, Kızılırmak suyunun bu toplam sağlanan içmesuyu içerisindeki payı %45`in biraz üzerinde gerçekleşmiş bulunmaktadır.

 

 

KESİKKÖPRÜ BARAJI POMPA İSTASYONU 2018 YILINDA ARALIKSIZ ÇALIŞTI

2018 yılında (28 ila 31 Mart günleri dışında, Kesikköprü baraj gölünden Kızılırmak-Ankara İletim hattına aralıksız su (basılmış) pompalanmış bulunmaktadır! Ancak 2017 yılı dönemi ile 2018 yılının ilk iki ayında İvedik İçmesuyu Arıtma Tesisine yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 700 metrelik bir terfi yüksekliği gerektiren bu ana isale hattına pompalanan Kızılırmak ham suyunun tam (net) miktarı, dolayısıyle İvedik`te hangi oranda paçallandığı (harmanlandığı) konusunda kesin ve sağlıklı verilere ulaşma şansı bulunamamıştır. Bu süre içinde aralıklarla da olsa, Kesikköprü barajından günde yaklaşık 270 bin ile 550 bin metreküp arasında Kızılırmak – Ankara Ana İsale Hattı`ndan İvedik İçmesuyu Arıtma Tesisine hamsu iletildiği değerlendirilmektedir. 2018 yılı bütününde, söz konusu miktarda suyun pompalama elektrik (enerji) giderinin ayda en az iki haneli milyon TL olabileceğinin de altının çizilmesi gerektir.

 

Kızılırmak suyunun paçallanması ya da belirli oranlarda harmanlanması sonucu konutlarımızın musluklarından akan içmesuyu şebeke suyunda Kızılırmak suyunun koku, renk, tat vb. olumsuzlukların bulunmasının yanı sıra, sülfat, klor, sertlik ve bir takım ağır metal derişimlerinin de zaman zaman standartları zorladığı, hatta aştığı bilinmektedir.

 

Özellikle, Hirfanlı ve Kesikköprü baraj göllerinde ilkbahar başı ve sonbahar sonlarında beklenen doğal ‘alt-üst olma` (lake over-turn) durumunun yaşandığı haftalar ile mart sonu, nisan ve mayıs ayı başlarında oluşabilecek ‘alg patlaması` (algea bloom) dönemlerinde Kızılırmak ham suyunun tadında, kokusunda ve renginde olumsuzluklar olması kaçınılmazdır…

 

Aralık ayında neredeyse her gün, Ankara İçmesuyu şebekesine İvedik Arıtma Tesisinden verilen suyun yaklaşık en az yüzde kırk beşi (%45) Kesikköprü Barajı Gölünden pompalanan Kızılırmak Nehri`nin suyudur!

 

UYARI

İvedik Arıtma Tesisi ile konutunuz arasındaki ana besleme hatlarında, ara depolarda, pompa istasyonlarında, ev bağlantınızda, konut içi su tesisatınızda ve binanızın deposunda herhangi bir kayıp/kaçak vb kirlenme riski taşıyan dış unsurlar bulunmuyorsa, mikrobiyolojik açıdan musluklarınızdan akan Ankara şebeke suyunu, doğrudan içmek dışında kullanabilirsiniz!

 

 

 

BARAJ DOLULUK ORANLARI (15 Mayıs, 26 Ekim, 4 Aralık 2018 ve 09 Ocak 2019)

Ankara`ya İçmesuyu Sağlayan Barajlardaki Doluluk Oranları Yüzde (%)

 

Baraj Adı

Bize göre

ASKİ`ye göre

15/05

26/10

04/12

09/01

15/05

26/10

04/12

09/01

Kurtboğazı

64,40

53,66

53,53

55,07

66,69

56,64

56,52

57,96

Çamlıdere

11,39

8,10

6,97

7,92

22,28

19,40

18,41

19,24

Eğrekkaya

31,30

2,03

-0,34

2,60

44,42

22,04

20,22

22,47

Akyar

42,60

7,64

0,20

0,90

49,24

19,64

13,35

13,94

Kavşakkaya

59,18

19,91

10,92

15,13

61,55

24,56

16,09

20,06

Çubuk-II

54,40

30,46

35,20

45,74

55,51

31,79

36,48

46,94

TOPLAM

20,28

11,54

9,85

11,28

29,84

22,20

20,71

21,97

 

Baraj doluluk oranlarındaki farkın nedeni, ASKİ`nin baraj gölünde depolanan mevcut toplam suyu, bizim ise aktif hacimdeki toplam suyu esas alarak baraj doluluk oranlarını hesaplamadan kaynaklanmaktadır. Anılan İdarenin minimum işletme seviyesinin (su alma kotunun) altında kabul ettiği ve baraj ölü hacminden pompaj ile çektiği kotu dikkate alarak buna göre değerlendirmeler yaptığı da öngörülmektedir.

 

09 Ocak 2019 günü itibariyle yukarıdaki tabloda yer alan Ankara İçmesuyu Barajlarında güvenilir olarak çekilebilecek net su miktarı toplamı yaklaşık 156,6 milyon metreküptür. Söz konusu barajlara hiç su gelmese bile, baraj göllerinde depolanmış olan mevcut net su, Ankara`nın yaklaşık 125 günlük (4 ay) tüketimini karşılayabilecek düzeydedir.

 

09 Ocak 2019 günü itibariyle Ankara İçmesuyu Barajlarında depolanan toplam su miktarı ise, yaklaşık 348 milyon metreküptür. İlgili idarenin esas aldığı bu miktara karşılık gelen doluluk oranı yaklaşık %21,95 olup, Ankara`nın yaklaşık 275 günlük (9 ay) tüketimini karşılayacak düzeyde olduğu ileri sürülebilir ancak bizce geçerli bir değerlendirme değildir…

 

 

 

Son 14 yılın 09 Ocak günü itibariyle barajlarımızda depolanan toplam su miktarının en yüksek (maksimum) depolama kapasitesine olan oranları ise aşağıda sıralanmaktadır.

 

YIL

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

DOLULUK (%)

32,30

20,67

11,33

8,99

25,68

42,03

35,19

YIL

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

DOLULUK (%)

39,83

36,35

31,23

34,72

26,93

20,24

21,95

 

Görülebileceği Ankara içmesuyu barajlarında depolanan toplam su miktarına göre doluluk oranları, 2008 ve 2009 yılları 09 Ocak günleri en düşük seviyelerde gerçekleşmiştir.

 

 

2018 YILININ ‘EN`LERİ

2018 yılı bütününde, Ankara`ya bir günde sağlanan toplam en düşük ve yüksek içmesuyu miktarı ile Kesikköprü barajından bir günde iletilen en yüksek Kızılırmak hamsuyu miktarına ilişkin özet bilgi aşağıda sıralanmaktadır:

 

Bir günde sağlanan en düşük içmesuyu miktarı:

-13 Nisan 2018;       1 009 940 m3

-07 Mart 2018;          1 063 200 m3

-25 Ocak 2018;        1 091 700 m3

 

 

Bir günde sağlanan en fazla içmesuyu miktarı:

-27 Ağustos 2018;   1 525 026 m3

-06 Eylül 2018;        1 492 800 m3

 

Bir günde iletilen en yüksek miktardaki Kızılırmak ham suyu:

-16 Temmuz ve 15 Ağustos 2018;           546 000 m3

-29 Mayıs, 04 ve 07 Temmuz 2018;         545 000 m3

 

 

 

2018 YILINDA EN YÜKSEK ve EN DÜŞÜK DOLULUK ORANLARI

2018 yılı bütününde, Ankara`ya içmesuyu sağlayan tüm barajlardaki doluluk oranı 02 Haziran günü en yüksek düzeye ulaşmış ve 11 Aralık günü ise en düşük seviyeye inmiş bulunmaktadır.

Söz konusu içmesuyu kaynağı baraj gölleri arasında Kızılırmak üzerindeki Kesikköprü barajının adı anılmamaktadır. Ayrıca, birkaç yıl önce hizmete alınan Elmadağ Kargalı Yeraltı barajı kapasitesi diğerleri yanında o kadar azdır ki (Akyar barajının yüzde biri, Çubuk-II barajının yaklaşık kırkta biri) hesaplamalarda ihmal edilebilecek boyuttadır.

 

Ankara İçmesuyu Barajlarında En yüksek, En Düşük Doluluk Oranları (2018)

 

 

02 Haziran

En Yüksek (%)

11 Aralık

En Düşük (%)

Kurtboğazı

71,80

52,22

Çamlıdere

11,76

6,79

Eğrekkaya

34,67

-0,10

Akyar

50,85

0,31

Kavşakkaya

58,60

10,53

Çubuk-II

53,28

36,55

Toplam doluluk (Net)

21,47

9,64

Net SU (Aktif Hacimde)

298 049 000 m3

133 885 000 m3

Toplam doluluk (Brüt)

30,87

21,47

Mevcut SU (Toplamda)

489 465 000 m3

325 447 000 m3

 

 

 

2018 YILINDA ANKARA İÇMESUYU BARAJLARINDAN SULAMAYA VERİLEN SU

Ankara`ya içmesuyu sağlayan barajlardan –ki Kesikköprü Barajı planlamalarda içmesuyu barajı değildir ve değerlendirmelerimiz dışındadır-, Kurtboğazı, Eğrekkaya ve Akyar barajlarından sulama mevsimi kayda değer miktarda sulama suyu çekilmektedir.

2018 yılı içinde 10 Haziran`dan başlayarak 29 Eylül`e kadar söz konusu barajlardan; Haziran ayında 2 125 200, Temmuz ayında 4 855 750, Ağustos ayında 3 217 800 ve Eylül ayında da 803 700 metreküp olmak üzere toplam 11 milyon 002 bin 450 metreküp su, 2018 yılı sulama mevsiminde çekilmiş bulunmaktadır.

 

2018 YILINDA ANKARA İÇMESUYU BARAJLARINDAN BUHARLAŞMA

Yaz aylarında baraj gölleri yüzeylerinden buharlaşma ile su kayıplarının yaşanması doğaldır. Ankara`ya içmesuyu sağlayan barajlardan –ki Kesikköprü Barajı planlamalarda içmesuyu barajı değildir ve değerlendirmelerimiz dışındadır-, Mayıs ayında 876 500, Haziran ayında      

3 963 500, Temmuz ayında 6 215 000, Ağustos ayında 6 091 500, Eylül ayında 4 098 500 ve Ekim ayında 3 425 500 metreküp olmak üzere toplam 24 milyon 670 bin 500 metreküp su buharlaşmıştır. Yaklaşık 6 ayda, Ankara`nın yaklaşık 3 haftalık su tüketimini karşılayabilecek miktardaki kaynak baraj gölü yüzeylerinden buharlaşma yolu ile eksilmiş bulunmaktadır…

 

 

08 Ocak 2019 Salı günü ANKARA`YA SAĞLANAN SU (En güncel veri)

Akyar barajından Eğrekkaya barajına 60 000 metreküp, Eğrekkaya barajından Kurtboğazı barajına toplam 220 000 metreküp, ayrıca Kavşakkaya barajından da Kurtboğazı barajına

90 000 metreküp su aktarılmıştır.

 

İvedik Arıtma Tesisi`ne; Kurtboğazı Barajından 310 400, Çamlıdere Barajından da 329 000 veee Kesikköprü barajından da 547 000 metreküp hamsu iletilmiştir.

Çubuk-II barajından Pursaklar Arıtma Tesisi`ne ise 56 100 metreküp hamsu aktarılmıştır.

 

09 Ocak 2019 günü bütününde İvedik ve Pursaklar Arıtma Tesislerinden toplam brüt                  

1 milyon 242 bin 500 metreküp su Ankara içmesuyu şebekesine verilmiş bulunmaktadır.

 

09 Ocak günü İvedik Arıtma Tesisine iletilen (Çubuk-II Barajından Pursaklar Arıtma Tesisine verilen 56 100 metreküp düşüldükten sonra) toplam brüt ham su miktarının yaklaşık %46,11`i Kızılırmak suyudur.

 

 

 

ANKARA`DA İÇMESUYU FİYATLANDIRMASI

Ankara`da ASKİ abonelerinin faturalarına yansıyan su bedelleri toplamı 5 farklı bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; su bedeli, atıksu bedeli, Şube yolu payı, KDV ile Çevre Vergisidir. Su birim fiyatındaki artış, ‘şube yolu payı` ve ‘Çevre Vergisi` hariç diğer kalemlere de yansımaktadır.

 

2015 yılı içinde ‘şube yolu payı` aylık maktu 4,89 TL olup, ‘Çevre Vergisi` ise ayda tüketilen beher metreküp içmesuyu karşılığında 26 kuruştur. Atıksu bedeli su bedelinin %50`si olarak eklenmekte, ayrıca toplam tutar üzerinden %8 oranında KDV eklenmektedir.

Ancak, faturalarınızdaki kalemleri dikkatli bir biçimde incelediğinizde söz konusu KDV oranının % 10`un üzerinde tahakkuk ettirildiği görülebilecektir. Öte yandan, Mayıs ayından buyana, KDV kapsamında her bir faturada 90 kuruşluk bir meblağın da tahsil edildiği görülmektedir!

 

2016 yılı başında ‘şube yolu payı` aylık maktu 4,89 dan 5,00 TL`ye artırılmış olup, ‘Çevre Vergisi` ise ayda tüketilen beher metreküp içmesuyu karşılığında 26 Kuruş`tan 27 Kuruş`a yükselmiştir.

 

2017 yılında ise ‘şube yolu payı` aylık maktu 5,00 TL olarak tahsil edilmiş olup, ‘Çevre Vergisi` ayda tüketilen beher metreküp içmesuyu karşılığında 27 Kuruş`tan 28 Kuruş`a yükselmiştir. Bunun yanı sıra, aylık toplam içmesuyu ve atıksu bedeli üzerinden %8 oranında KDV tahakkuk ettirilmiş ayrıca her bir faturaya 90 kuruşluk ek, bir tür vergi/rüsum/harç vb. maktu olarak eklenmiştir.

 

2018 yılı başında ‘şube yolu payı` aylık maktu 5,00 TL olup, ‘Çevre Vergisi` ise ayda tüketilen beher metreküp içmesuyu karşılığında 27 Kuruş`tan 32 Kuruş`a yükseltilmiştir.

 

 

 

UYGULANAN ZAMLAR

 

 

İçmesuyu Birim Fiyatındaki ZAM Özeti:

-Aralık 2014`te Su Birim Fiyatı: 2,8075 TL / m3

-Aralık 2015`te Su Birim Fiyatı: 3,1500 TL / m3  

-Aralık 2016`da Su Birim Fiyatı: 3,5666 TL / m3 

-Aralık 2017`de Su Birim Fiyatı: 4,1680 TL / m3 

-Aralık 2018`de Su Birim Fiyatı: 4,7500 TL / m3 

 

xxx

2014 – 2015 yılları arasındaki artış oranı: % 12,20

2015 – 2016 yılları arasındaki artış oranı: % 13,21

2016 – 2017 yılları arasındaki artış oranı: % 16,88

2017 – 2018 yılları arasındaki artış oranı: % 13,96

 

xxx

Son 4 yıldaki (2014 – 2018 arası) artış oranı: % 69,19

Son 3 yıldaki (2015 – 2018 arası) artış oranı: % 50,79

Son 2 yıldaki (2016 – 2018 arası) artış oranı: % 33,18

 

Son üç yıllık süre içerisinde Ankara içmesuyu birim fiyatına yapılan aylık zamlar ve seçili ölçütlere göre dönemsel fiyat artışları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

 

2016, 2017 ve 2018 YILI Aylık SU BİRİM FİYATLARI DÖKÜMÜ ve ANALİZİ

 

Tarih

Birim Fiyat

(TL / m3)

Net Fark

(TL)

Ardışık Artış Oranı (%)

Yıl Başına göre

Artış Oranı (%)

Aralık 2014

2,807

Aylık

Aylık

Toplam

Aralık 2015

3,150

0,343

 

12,20

Ocak 2016

3,350

0,200

6,350

6,35

Şubat 2016

3,370

0,020

0,600

6,98

Mart 2016

3,370

-

-

6,98

Nisan 2016

3,378

0,008

0,220

7,24

Mayıs 2016

3,398

0,020

0,590

7,87

Haziran 2016

3,443

0,045

1,330

9,30

Temmuz 2016

3,458

0,015

1,345

9,78

Ağustos 2016

3,470

0,012

0,347

10,16

Eylül 2016

3,470

-

-

10,16

Ekim 2016

3,480

0,010

0,288

10,48

Kasım 2016

3,509

0,029

0,833

11,40

Aralık 2016

3,566

0,057

1,624

13,21

Ocak 2017

3,673

0,107

3,001

3,00

Şubat 2017

3,800

0,127

3,458

6,56

Mart 2017

3,880

0,080

2,105

8,81

Nisan 2017

3,920

0,040

1,031

9,93

Mayıs 2017

3,953

0,033

0,842

10,85

Haziran 2017

3,973

0,020

0,506

11,41

Temmuz 2017

3,980

0,007

0,176

11,61

Ağustos 2017

4,002

0,022

0,553

12,23

Eylül 2017

4,030

0,028

0,700

13,01

Ekim 2017

4,048

0,018

0,447

13,52

Kasım 2017

4,100

0,052

1,285

14,97

Aralık 2017

4,168

0,068

1,659

16,88

Ocak 2018

4,238

0,070

1,679

1,68

Şubat 2018

4,272

0,034

0,802

2,50

Mart 2018

4,357

0,085

1,990

4,54

Nisan 2018

4,457

0,100

2,295

6,93

Mayıs 2018

4,568

0,111

2,490

9,60

Haziran 2018

4,695

0,127

2,780

12,64

Temmuz 2018

4,866

0,171

3,642

16,75

Ağustos 2018

4,978

0,122

2,507

19,43

Eylül 2018

4,833

-0,145

-2,913

15,95

Ekim 2018

4,620

-0,213

-4,407

10,84

Kasım 2018

4,745

0,125

2,706

13,84

Aralık 2018

4,750

0,005

0,105

13,96

ANADOLU GÜNCESİ

Anadolu Halklarının yüzyıllardır yaşadığı, deneyimlediği ve nesiller boyu süzerek öngördüğü coğrafi, iklimsel, kültürel olay ve olgular Ocak Ayı günleri için aşağıda aktarılmaya çalışılmıştır.

 

Ocak Ayı Güncesi

 

03-Fırtına (2 gün)

09-Zemheri Fırtınası

13-Fırtına (3 gün)

24-Fırtına

27-Kışın şiddetli zamanı

29-Ayandon Fırtınası

30-Zemheri`nin (kara kışın) sonu

31-Hamsin`in başlangıcı (50 günlük kış dönemi)

 

Ocak Ayında Ayrıca Olacaklar Bitecekler:

01-Yılbaşı

07-Enerji Tasarrufu ve Beyaz Baston (görme engelliler) Haftası (07-13 Ocak)

17-Galata Tünelinin açılması (1875)

18-Yabancı Sermaye Teşvik Kanunu`nun kabulü (1954)

25-Cüzzam Haftası (25-31 Ocak)

27-Osmanlı Devleti`nin Kuruluşu (1299)

28-Misak-ı Milli`nin kabulü (1920)

29-Türkçe Ezan`ın ilk kez okunması –Fatih Camiinde- (1932)

 

 

Yinelemekte Yarar Var:

SU, KIT KAYNAKTIR

Kıt kaynaklara gösterilecek özen sadece tüketicilerden beklenemez. İlgili idarelerin bilimsel verilere dayalı, zamanında ve teknik kurallarına uygun olarak sistemdeki bileşenleri doğru bir biçimde işletmeleri önem taşır.

 

Su varken tasarruf edilir…

‘YOK`un tasarrufu mu olur?

 

 

09 Ocak 2019

İMO Ankara Şubesi ‘Ankara Su Çalışma Grubu` adına

Hasan AKYAR


 

Dosyalar

(175 KB) (10.01.2019 14:24:28)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 1314

Ankara Şube Kaynaklı Haberler »
Tüm Haberler »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.