İMO ANA SAYFA   ŞUBE ANA SAYFA   ŞUBE İLETİŞİM   ARAMA   WEBMAIL   BELGE KONTROL   ÜYE GİRİŞİ

İMO ANA SAYFA
Üye İşlemleri Tescilli İşyerleri Kongre Sempozyum Çalıştay Programı GENÇ-İMO Sıkça Sorulan Sorular

20 EKİM 2021, ÇARŞAMBA   

25

3. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA GÜNLERİ DÜZENLENDİ

    Yayına Giriş Tarihi: 04.10.2021 00:00   Güncellenme Zamanı: 11.10.2021 17:26:15  Yayınlayan Birim: ANKARA ŞUBE  
 

Güncellenme Zamanı: 04.10.2021 15:52:11

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Günleri`nin üçüncüsü 1-2 Ekim 2021 tarihlerinde İMO Ankara ve İzmir Şubelerinin ortak organizasyonuyla çevrimiçi olarak düzenlendi.

İlki 27 Nisan 2013 tarihinde, ikincisi 18 Nisan 2015 tarihinde yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin ve tez çalışmalarının sunumlarını içeren "İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Günleri"nin üçüncüsü 1-2 Ekim 2021 tarihlerinde İMO Ankara ve İzmir Şubelerinin ortak organizasyonuyla çevrimiçi olarak düzenlendi.

Türkiye`deki üniversitelerin yüksek lisans ve doktora seviyesindeki programlarında yer alan öğrencilerin, inşaat mühendisliği alanında yürütecekleri veya yürütmekte oldukları araştırmalarını gerek akademik gerek mesleki anlamda uygulama alanından meslektaşlarıyla paylaşabilecekleri kolektif bir bilimsel etkinliğe ön ayak olma gayesiyle düzenlenen etkinlik İMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar`ın açılış konuşması ile başladı. Ayatar, "30 Ekim`de depremin birinci yılını dolduruyoruz. Bu depremde, inşaat mühendisliğinin, insanların can ve mal güvenliği ile ilgili bir meslek olduğu bir kez daha görüldü. Yine biliyoruz ki yapı üretim sürecinin doğru bir şekilde yapılması, planlanması, geliştirilmesi ve denetlenmesi noktasında asli unsur yine inşaat mühendisleridir. Bu durumda elbette bizlere de ciddi bir sorumluluk yüklüyor ve inşaat mühendislerinin de mesleki gelişimlerini hedeflemesinin de hayati bir önemi olduğunu görüyoruz. Bu da tabi hem ülkemizde hem de dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmelerin takibi ile mümkün diye düşünüyoruz ve inşaat mühendislerinin uzmanlık alanlarında yetkinliğinin de sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Lisansüstü eğitiminin bir amacı da budur. Lisansüstü eğitimin sadece akademik bir anlamı yok aynı zamanda o daldaki uzmanlaşmayı da ifade ediyor. Ve bugün inşaat mühendisliği eğitimine baktığımızda çok sayıda inşaat mühendisliği bölümünün olduğunu biliyoruz. Yeterli akademik kadro imkanlar olmadan açılan bu bölümler nedeniyle eğitim kalitesinin azaldığı bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Kontenjanların fazlalığı keza ülkemizin inşaat sektörünün içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle de meslektaşlarımız açısından da bir işsizlik durumu söz konusu Bugün beş inşaat mühendisinden biri işsiz durumda. Gençlerde oran daha da fazla. Üç genç meslektaşımızın biri işsiz pozisyonda ve bu duruma baktığımızda işsizliğin büyük çoğunluğunun yeni mezun ve belli bir dalda da uzmanlaşmamış mühendislerden olduğunu görüyoruz. Dalında uzman mühendisler aslında sektörde az sayıda gibi gözüküyor. İMO olarak da bu gelişmenin yanında ve destekçisi olduğumuzu da ifade etmek isterim," dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tatlı, son 20 yıldır yürütülen yükseköğretim politikasına değinerek, "Son 20 yıldır yürütülen yükseköğretim politikasının doğuracağı sonuçları yıllardır haykırıyorduk. Bu politikadan kaynaklı meslek alanımızda da ciddi bir meslektaş enflasyonu yaşanmakta ve yeni mezun meslektaşlarımızın bir kısmı meslek alanına ilişkin işler bulmakta da sıkıntılar çekmektedir. 20 yıldır artan inşaat mühendisliği bölüm ve kontenjan sayıları son 3 yıldır ciddi bir azalış eğilimindedir.  Şu anda kapanmakta olan, öğrencilerin tercih etmediği için kapanmak durumunda olan bölümlerin çoğunda zaten mühendislik eğitimini tamamlayacak olanaklar bulunmuyordu. Bu konudaki bütün ilişkilerimizi ortaklaştırabilmemiz ve bu eleştirilerimizi yükseltebilmemiz gerekiyor. Çünkü bu planlı bir gelişme değil. Bunun dışında yine meslek alanımıza ilişkin farklı bir yapı olarak; uzmanlık alanlarımız ayrı mühendislik birimleri olarak tanımlanıyor. Bu hem kaynaklarımızın rasyonel kullanımları hakkında hem de o formasyonu alma noktasında bazı eksiklikler taşıyor ve bu Odamız tarafından da sürekli dile getiriliyor," dedi.

Tatlı`nın ardından İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Eğitim Kurulu Üyesi Selim Tulumtaş söz aldı. Tulumtaş, " Bugün ülkemizde kaynakların akılcı kullanımına yönelik bir planlamanın olmadığını birçok örnekle göstermek mümkün. Üniversitelerde son zamanlarda yurt sorunu üzerinden yaşananlar, öğrencilerin tarikat ve cemaat yurtlarına yönlendirmeleri bir yana kaynakların ne kadar kötü kullanıldığına da bir örnek olmuştur. Cumhurbaşkanı ülkemizde devlet yurtlarının 700 bin yatak kapasitesi olduğunu bu yıl 600 bin başvuru olduğunu ve bunun da 400 bininin yerleştirildiğini açıkladı. Bu açıklama bile yaratılan 700 binlik yatak kapasitesinin yüzde 43`ünü oluşturan 300 binlik kısmının ihtiyaç olan yerler dışında olduğunu ve kaynakların kötü kullanıldığının da bir itirafıdır. İnşaat mühendisliği eğitim alanındaki durumu da bundan farklı değildir. Bugün 34`ü vakıf toplam 127 üniversitede inşaat mühendisliği eğitimi verilmektedir. İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurumumuzca hazırlanarak YÖK`e gönderilen raporda, yaratılan kapasite ve artırılan kontenjanların ne artan nüfusla ne de inşaat alanında yaratılan istihdam ve ciro ile ilişkili olmadığı gösterilmiştir. YÖK`ün Ulusal Tez Merkezi verilerine göre inşaat mühendisliğinde 2001-2021 yılları arasında yaklaşık 8900 yüksek lisans ve 1600 doktora tezi onaylanmıştır ve bugün itibarıyla 963 yüksek lisans ve 169 da doktora tez hazırlığı devam etmektedir. Bu etkinliğin birincisi ve ikincisinde de ifade edildiği gibi bu tezlerin belirli bir amaç doğrultusunda hazırlanabilmesi için gerekli olduğuna inandığım bir koordinasyon merkezi hala bulunmamaktadır. Ülkemizde inşaat mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora yapanları bir araya getirerek fikir alışverişinde bulunabilecek bir platform niteliği de taşıyan bu etkinliği düzenleyen İMO Ankara ve İzmir Şubelerimizi kutluyorum ve katılımınız için teşekkür ediyor tekrar saygılar sunuyorum," dedi.

1-2 Ekim 2021 tarihlerinde 2 paralel oturum şeklinde gerçekleştirilen 3. Yüksek Lisans ve Doktora Günleri`nin birinci günü; A-1 oturumu çağrılı konuşmacı TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı`ndan Melih Güneş`in yapmış olduğu "TÜBİTAK Burs ve Destekleri" sunumuyla sona erdi. Prof. Dr. Özgür Avşar`ın ve Öğr. Üyesi Çağlar Yalçınkaya`nın oturum başkanlığını yaptıkları A-2 ve B-2 Oturumlarında toplamda 10 sunum yapıldı. A-3,A-4,B-3,B-4 Oturumları ise akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti. Bu oturumlarda sunum yapan akademisyenler: Dr. Öğr. Üyesi Kaan Kaatsız, Prof. Dr. İlker Kazaz, Prof. Dr. Özgür Avşar, Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Yalçınkaya ve Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Baykal. Başkanlığını Dr. Vesile Hatun Akansel`in yaptığı A-5 Oturumu "Tecrübe Paylaşımı: Uluslararası Araştırmalarda Yer Almak" paneliyle son buldu. Panele eşlik eden isimler ise Doç. Dr. Özkan Kale, Dr. Öğr. Üyesi Çağla Meral Akgül ve Öğr. Gör. Dr. Gülen Özkula oldu.

Etkinliğin ikinci günü; moderatörlüğünü Zafercan Atacan`ın yaptığı A-6 Oturumu " Tecrübe Paylaşımı: Yüksek Lisans/Doktora ve Özel Sektör" paneli ile devam etti. Bu oturumda panelist olarak yer alan isimler ise Dr. Taylan Ulaş Evcimen ve Dr. Ali Anıl Yunatcı oldu. Prof. Dr. Berna Unutmaz`ın ve Doç. Dr. Elif Oğuz`un oturum başkanlıklarını yaptığı A-7 ve B-7 Oturumunda toplamda yedi sunum yapıldı. A-8 ve B-8 Oturumları ise akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti. Bu oturumlarda Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Ünsal Oral, Prof. Dr. Yeliz Yükselen Aksoy, Prof. Dr. Aynur Şensoy Şorman, Prof. Dr. Mete Köken, Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Uysal, Dr. Öğr. Üyesi A. Arda Şorman yer aldı. Dr. Öğr. Üyesi Halit Cenan Mertol`un ve Prof. Dr. Özge Andiç Çakır`ın oturum başkanlıklarını yaptığı A-9 ve B-9 oturumlarında toplamda 10 sunum yapıldı. Başkanlığını Dr. Öğr. Üyesi Halit Cenan Mertol`un yaptığı ve Prof. Dr. Ayşegül Askan Gündoğan`ın da eşlik ettiği A-10 oturumu "Geleceğin Akademisyenleri" paneliyle son buldu. 

Etkinlik, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Proje Sorumlusu Ozan Yılmaz`ın yaptığı kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Etkinlik programına pdf formatında ulaşmak istiyorsanız lütfen tıklayınız.

Bildiri özetleri kitabına pdf formatında ulaşmak istiyorsanız lütfen tıklayınız.


 

 


 

Dosyalar

Etkinlik programı (1482 KB) (04.10.2021 15:58:40)

Bildiri Özetleri Kitabı (403 KB) (04.10.2021 15:59:10)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için
Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için

Okunma Sayısı: 134

Ankara Şube Kaynaklı Gündem »
Tüm Gündem »

Sayfayı Yazdır

   

Key Yazılım Çözümleri A.Ş.