TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ (TBDY-2018) EĞİTİM EL KİTABI-EĞİTİM SUNUMLARI (STOKTA)

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan ‘Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) Eğitim Elkitabı` basıldı. Kitap; Odamız tarafından düzenlenen, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan TBDY-2018 bölgesel "1. Genel Konular Uygulama Eğitimi Seminerleri" için kaynak olarak kullanılacak.‘Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Eğitim Elkitabı`, eğitim seminerleri bağlamında ‘Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği`nin daha iyi kavranması için hazırlandı. Kitabın ‘Genel Konular` başlıklı 1. kısmında ‘Deprem Yer Hareketi`, ‘Deprem Etkisi Altında Binaların Değerlendirilmesi ve Tasarımı için Genel Esaslar` ve ‘Dayanıma Göre Tasarım İçin Hesap Esasları` konuları açıklandıktan sonra; ‘Betonarme Binalar`, ‘Çelik Binalar‘ ve ‘Temel Zemini/Tasarımı` konuları ile ilgili olarak açıklamalar yapılmakta ve ayrıca her bölümü kapsayan ayrıntılı uygulama örneklerine yer verilmektedir.
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası