Dinamik Yüklere Maruz Temellerin Tasarımına Giriş

Yazar: M. Yener Özkan

Yayın No   İMO/18/04
ISBN No   978-605-11232-0
Yayın Yeri   Ankara
Sayfa Sayısı   155
Fiyatı   60 ₺
 
Dinamik yüklere maruz temeller konusunda önemli bir başvuru kaynağı olarak kullanılabilecek yayında "Giriş, Temel Kavramlar, Basit Titreşim Sistemlerinin İncelenmesi, Temellerin Titreşim Probleminin Tarihsel Gelişimi, Dinamik Yük Üreten Makinelerin Temellerinin İncelenmesi, Titreşimlerin İzolasyonu" konuları ele alınmıştır.
TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası