2011-2012 YILI SINIF VE ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLİK SEÇİMLERİ YAPILACAKTIR

İMO Öğrenci Üye Yönetmeliği çerçevesinde, 2011-2012 akademik yılı sınıf ve üniversite temsilcilik seçimleri 20 Ocak 2012 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Eklenme Tarihi: 07/03/2012

 - Erciyes Üniversitesi`nde görev yapacak sınıf temsilcileri ve üniversite temsilcileri seçimleri, 20 Ocak 2012 tarihinde İMO Kayseri Temsilciliği`nde, - Kırıkkale Üniversitesi`nde görev yapacak sınıf temsilcileri ve üniversite temsilcileri seçimleri, 20 Ocak 2012 tarihinde İMO Kırıkkale Temsilciliği`nde - Cumhuriyet Üniversitesi`nde görev yapacak sınıf temsilcileri ve üniversite temsilcileri seçimleri, 20 Ocak 2012 tarihinde İMO Sivas Temsilciliği`nde - Zonguldak Karaelmas Üniversitesi`nde görev yapacak sınıf temsilcileri ve üniversite temsilcileri seçimleri, 20 Ocak 2012 tarihinde İMO Zonguldak Temsilciliği`nde - Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi`nde görev yapacak sınıf temsilcileri ve üniversite temsilcileri seçimleri, 20 Ocak 2012 tarihinde İMO Ankara Şubesi`nde, gerçekleştirilecektir. Seçimler aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde yapılacaktır: - İkinci öğretimleri bulunan üniversitelerde, birinci öğretim ve ikinci öğretim için ayrı ayrı öğrenci üyeleri temsilen sınıf temsilcisi seçilir. - Sınıf temsilciliği seçimlerinde sadece kayıtlı bulunulan sınıf temsilciliğine aday olunabilecektir. Her sınıftan öğrenci üniversite temsilciliğine aday olabilir ancak sınıf temsilciliğine aday olan kişiler üniversite temsilciliğine aday olamaz. - Adaylık için istenen şartları sağlayan öğrenci üye, ilan edilen seçim gününden 1 gün öncesi mesai saati bitimine kadar aday olmak zorundadır. Adaylık başvurusu yazılı olarak adayın kendisi tarafından üniversitenin bağlı bulunduğu şube/temsilciliğe gelerek şahsi olarak yapılacak, e-posta, mektup, faks yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. - Seçimlerde herhangi bir temsilcilik için tek aday çıkması durumunda seçim yapılmayacak, aday Şube Yönetim Kurulu tarafından temsilci olarak atanacaktır. Diğer şartlar ve bilgilenme için İMO Ankara Şube Araştırma Görevlisi Hüseyin Bolat ile görüşebilirsiniz. Tel: 0312 294 30 53

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası