RÜŞTÜ ÖZAL’I ÖZLEMLE ANIYORUZ

Odamız tarihinde yer edinmiş en önemli isimlerden birisidir Rüştü ÖZAL. Oda Başkanlığı, Genel Sekreterliği, Birlik Genel Sekreterliği, Birlik Yüksek Onur Kurulu üyeliği gibi pek çok görevi başarıyla yürüten Rüştü ÖZAL, İnşaat Mühendisleri Odasının kuruluş kongremiz başta olmak üzere pek çok kez Oda ve TMMOB Genel Kurulunda Divan Başkanlığı yapmıştır.

Eklenme Tarihi: 09/01/2020


RÜŞTÜ ÖZAL`I ÖZLEMLE ANIYORUZ

Odamız tarihinde yer edinmiş en önemli isimlerden birisidir Rüştü Özal. Oda Başkanlığı, Genel Sekreterliği, Birlik Genel Sekreterliği, Birlik Yüksek Onur Kuru­lu üyeliği gibi pek çok görevi başarıyla yürüten Rüştü Özal, İnşaat Mühendisleri Odasının kuruluş kongremiz başta olmak üzere pek çok kez Oda ve TMMOB Genel Ku­rulunda Divan Başkanlığı yapmıştır.

Tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Rüştü Özal, 1915 yılında Konya`da doğmuştur. 1933 yılında kaydolduğu Yüksek Mühendis Mektebi`nden 1939 yılında su dalında Yüksek Mühendis olarak mezun olmuştur.

Türkiye`nin ilk Mühendis Belediye Başkanı olan Özal, siyasetle arasındaki bağları koparttıktan sonra, İMO ve TMMOB Örgütlen­mesinin yaygınlaştırılması için daha yoğun bir şekilde mücadele vermeye başlamıştır. 26 Mayıs 1957 tarihinde yapılan İnşaat Mühendisleri Odası`nın Olağanüstü Genel Ku­rulunda, Odamızda yaşanan yönetsel sıkıntıları çözebilmek için Yönetim Kuruluna giren Özal, iki dönem Başkanlık görevini üstlenmiştir. Odamızın kurumsal kimliğinin gelişmesi yolunda başarılı bir dönem geçirilmiş, 1958 yılından itibaren TMMOB Genel Sekreterliği görevini yürütmeye başlamıştır.

Rüştü Özal, 27 Mayıs sonrası dönemde İmar ve İskân Bakanı olarak görev almış, 1961 yılında yapılan milletvekili seçimlerinde de milletvekili seçilmiştir. Rüştü Özal`ın İmar ve İskân Bakanı olduğu dönem, Odalar ile Hükümet arasında iyi ilişkilerin kurulmuş olması açısından tarihsel bir öneme sahiptir. Kamulaştırma işlerinde bilirkişilerin Odalar tarafından belirlenmesi ile ilgili yasa bu dönemde çıkarılmıştır. Özellikle pro­je denetimlerinin kurumsal bir nitelik kazanması bu yıllar içerisindeki eşgüdümlü çalışmaların eseri olmuştur. Milletvekilliği görevi sona erdikten sonra, 1967 yılında Odamızın Genel Sekreter­lik görevini üstlenen Özal, 1970 yılında yaşanan yönetim değişikliği döneminde, Odamızın geçmişi ile geleceği arasında adeta köprü vazifesi görmüştür. Rüştü Özal`ın Genel Sekreterliği, bu dönemde genç ve tecrübesiz durumdaki Yönetim Kuruluna büyük bir destek olarak ortaya çıkmıştır.

1971 yılı sonrası dönem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı baş müşavirliği görevi­ni üstlenen Özal`ın devlet bürokrasisindeki görevi, 1975 yılında kurulan 1. MC Hükümeti döneminde son bulmuştur. Özal 1976 yılında emekliye ayrılmıştır. Rüştü Özal`ın TMMOB tarihindeki en önemli görevlerinden birisi, 1973 yılında yapılan ve adeta TMMOB`nin ikinci kuruluşu olan 18. Genel Kurulun da Divan Başkanlığı yapmış olmasıdır. Gösterdiği olgun yönetimle büyük bir takdir toplayan Özal, bu kongreden sonra çeşitli aralıklarla 11 Dönem TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

İMO`nun ve TMMOB`nin tarihinde büyük bir emeği olan Rüştü Özal  13 Mart 2008 tari­hinde yaşamını yitirmiştir. Aramızdan ayrılışının 10. yılında Rüştü Özal`ı sevgi ve saygıyla anıyoruz.

İMO Ankara Şubesi Yönetim KuruluTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası