EVET`E SERBEST TMMOB`YE YASAK!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 30.03.2017 tarihinde Ankara Valiliği`nin TMMOB`nin referandum çalışmalarını yasaklamasına ve Birliğimizi hedef gösteren açıklamasına ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Eklenme Tarihi: 30/03/2017

 

EVET`E SERBEST TMMOB`YE YASAK!

 

Ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu, tüm yurttaşlarımızın olduğu gibi Birliğimizin de en önemli gündem maddesidir.

 

Ülkemizin dört bir yanında, üyelerimize ve halkımıza gerçekleri anlatarak aydınlık geleceğimiz için referandum çalışmalarını sürdürmekteyiz.

 

Ancak çalışmalarımız Ankara Valiliği tarafından engellenmektedir.

 

Tüm toplumu ilgilendiren Anayasa değişikliği konusunda, görüşlerin özgürce ortaya konulup tartışılması gerekirken OHAL ortamı buna izin vermemektedir. Açık havada yapılacak bütün faaliyetlerin Valiliğe bildirilmesi zorunluluğu Valiliklerce yetkilerini aşacak bir şekilde toplumun aleyhine kullanılmaktadır. TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından 27 Mart-8 Nisan 2017 tarihleri arasında Kuğulu Park ve Sakarya Caddesinde Birliğimizce üretilen görüşlerin toplumla paylaşılması için stand kurma talebimize olumsuz yanıt verilerek yasaklama kararı alınmıştır.

 

Ankara Valiliği`nin yasaklama yazısında;

 

Yüksek Seçim Kurulu`nun ilgisiz 92 ve 75 nolu kararları gösterilerek referandum konusunda çalışma yapacak kurumlar siyasi partilere indirgenmiş,

 

Samsun`da yapılan itiraz  üzerine Yüksek Seçim Kurulunun propaganda yasağını kaldırmasına rağmen, Yüksek Seçim Kurulu`nun 109 sayılı kararı ile siyasal partiler dışında propaganda çalışmasını yasakladığı belirtilmiş,

 

OHAL kanunun 11. Maddesine dayanarak da stand kurulması yasaklanmıştır.

 

Halkoylaması, yurttaşlara sunulan seçeneklerin saydam ve korkusuz bir biçimde tartışabildiği ve serbest tercihlerin ortaya çıktığı bir ortamda mümkün olabilir. Ancak Ankara Valiliğin yasaklama kararı buna engeldir.

 

Devletin imkan ve olanakları ile Anayasa değişikliği lehine faaliyetler yapılırken Hayır içerikli çalışmalar baskı altına alınmakta ve engellenmektedir.

 

Özgürlüklerin yasaklandığı ve fiilen kullandırılmadığı, medyanın Anayasa değişikliği lehine olan görüşlerin hizmetinde seferber edildiği bir ortamda Anayasal kamuoyu oluşamaz. Bu ortamda Anayasa yoluyla rejim değişikliği meşru ve demokratik olmadığı gibi toplumun bugünü ve gelecek kuşaklar açısında da tehlikelidir.

 

Referandumun içeriğinin tartışılması, kamuoyuna yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması en temel demokratik haktır.

 

Ayrıca, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulunun referandum içerikli çalışması yasaklanırken, Güvenpark`ta ve Ankara`nın birçok noktasında  "Türkiye Hukuk Platformu"nun "Hukukçular Referandumu Anlatıyor" içerikli Anayasa değişikliği lehine olan çalışmasına ve stand kurmasına izin verilmiştir.

 

Tüm bu gelişmeler 16 Nisan`da yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumu için "Evet" diyenlerin çalışmalarına serbestlik, "Hayır" diyenlerin çalışmalarına yasaklama olarak yansımaktadır.

 

TMMOB, Ankara Valiliğinin yasaklamasına karşı Yüksek Seçim Kurulu`na başvurmuş ve yasaklama işleminin iptali için hukuksal işlem başlatmıştır.

 

Başka bir husus da Ankara Valiliği tarafından 29 Mart 2017 tarihinde yapılan basın açıklaması ve sonrasından yaşanan gelişmelerdir. Söz konusu açıklamanın Ulus meydanında bir grubun bildiri dağıtımı sırasında çekilen bir görüntünün basında farklı şekilde yer alması üzerine yapıldığı ifade edilmektedir. Ancak hiç ilgimiz olmadığı halde açıklamada  TMMOB muhatap alınmıştır. Bahsi geçen bildiri dağıtımı TMMOB`nin bir organizasyonu olmamasına rağmen "..grupla birlikte hareket eden, TMMOB üyesi olduğu tespit edilen…" ifadesinin açıklamaya konulmasının Birliğimizi hedef göstermek dışında bir amacının olmadığı açıktır. Ankara Valiliği şunu çok iyi bilir ki, Anayasanın 135. Maddesi ve 6235 sayılı TMMOB yasası gereği Türkiye sınırları içerisinde mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı mesleklerini icra edebilmek için TMMOB`ye üye olunması yasal bir zorunluluktur. TMMOB`nin bugün itibarıyla 515 bini aşkın üyesi bulunmaktadır.

 

Ankara Valiliğinin hedef göstermesi ardından yandaş medya ve kişiler tarafından TMMOB`ye yönelik linç kampanyası başlatılmıştır. Ankara Valiliği eğer yaşanan her olayda TMMOB üyelerinin bulunup bulunmadığına bakacaksa hatırlatmak isteriz ki tüm mühendis, mimar, şehir plancılar gibi, Başbakan Binali Yıldırım da TMMOB üyesidir. Ankara Valiliğini, yaptığı sorumsuz açıklamadan dolayı kınıyor ve Birliğimizi hedef gösteren açıklamasını düzeltmeye davet ediyoruz.

 

TMMOB, ülkemizin geleceği için referandum çalışmalarına yönelik gelişen antidemokratik uygulamaların son bulması için tüm ilgili ve yetkililere çağrıda bulunmaktadır.

 

Ülkemizin geleceği için referandum sürecinin demokratik koşullar altında yürütülmesi sağlanmalıdır.

 

 

 

Emin KORAMAZ

 

TMMOB Yönetim Kurulu BaşkanıTMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası