IV. YAPILARDA KİMYASAL KATKILAR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubeleri tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen uluslararası katılımlı ?Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu ve Sergisi? 24-25 Ekim 2013 tarihinde Milli Kütüphane?de gerçekleştirildi.

Eklenme Tarihi: 03/02/2014

IV. YAPILARDA KİMYASAL KATKILAR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ  

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ve Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubeleri tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen uluslararası katılımlı "Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu ve Sergisi" 24-25 Ekim 2013 tarihinde Milli Kütüphane`de gerçekleştirildi. 

Betonarme yapılarda yaygın olarak kullanılan kimyasal katkılar ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getirerek sektördeki gelişmelerin tanıtıldığı, sorunların tartışıldığı bir ortam oluşturulması ve kimyasal katkıların daha bilinçli kullanımının sağlanması amacıyla düzenlenen sempozyuma yaklaşık 200 kişi katıldı. 

"imo.org.tr" adresinden canlı olarak izlenebilen sempozyum açılış konuşmaları ile başladı. İlk Konuşmayı İMO Ankara Şube Başkanı Selim Tulumtaş yaptı. Konuşmasına Kemal Türkarslan ve Haluk İşözen`i anarak başlayan Tulumtaş, bu sempozyumun yapının en önemli bileşenlerinden betonun özelliklerinin geliştirilmesi ve her koşulda betonun istenen değerlere ulaştırılmasının bir aracı olarak kullanılması gereken kimyasal katkılara ilişkin olduğunu ve betonda kimyasal katkıların uygun standartlarda ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kullanılmasının yapıların buna bağlı olarak yapıyı kullansın kullanmasın tüm insanların sağlığı açısından özel önem arz ettiğini belirtti. 

Üreticisinden satıcısına, uygulayıcısından son kullanıcılarına kadar bu sürece dahil olan tüm özneler tarafından kimyasal katkıların özellikleri ve beton ile etkileşiminin bilinmesinin, sağlıklı ve güvenli yapılar inşa edebilmenin ve sağlıklı bir çevrede yaşayabilmenin ön koşulu olduğunu söyleyen Tulumtaş, sempozyumun bu anlamda, konu ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getirerek bu alandaki gelişmelerin, sorunların tartışıldığı ve çözümler üretildiği bir platform olmayı amaçladığını belirtti. 

TMMOB ve bağlı odalarınca meslek alanı ve ülkenin sorunları ile ilgili çok önemli etkinlikler düzenlendiğini söyleyen Tulumtaş konuşmasına "bu tür etkinliklerimizin daha görünür kılınması amacıyla öz gücümüzle kullanabileceğimiz her türlü aracın geliştirilmesi ve uygulamaya geçilmesi, bilgi ve birikimini ülkesi ve halkının yararı doğrultusunda kullanma iradesinde olan tüm mühendislerin görevi olarak önümüzde durmaktadır. Bu araçlardan biri olarak kullanılabileceğini düşündüğümüz İMOTV uygulamasını Eylül ayında Diyarbakır`da yaptığımız ?Yapı Denetim Sempozyumu`nda hayata geçirdik ve sempozyumu canlı olarak yayınladık. Canlı yayınımız 1200 farklı IP numaralı bilgisayarla farklı giriş ve çıkış zamanlarıyla 2 gün boyunca izlendi. Bu gün de bu sempozyumumuzu İMOTV`den canlı olarak yayınlıyoruz. Bu uygulamanın geliştirilmesi, yaşaması ve amaca uygun olarak kullanımı bu konuda hepimizin eleştirilerine ve geliştireceği önerilere bağlıdır" diye devam etti. 

Tulumtaş`ın ardından KMO Ankara Şube Başkanı İbrahim Akyürek konuştu. Konuşmasına yine Kemal Türkarslan ve Haluk İşözen`i anarak başlayan Akyürek, sempozyumun temelini oluşturan katkı maddelerinin ürün ve üreticilerinin gün geçtikçe arttığını, kimyasal katkı üretiminde kullanılan katkı çeşitliliğinin kullanılabilirliği göz önüne alındığında ürün çeşitliliğinde sadeleşmeye gidilmesinde fayda olacağını düşündüklerini söyledi. 

Yapı kimyasallarında kullanılan hammadde sorununun yerli kaynaklarla sağlanmasına yönelik araştırmaların da hızlandırılması gerektiğini belirten Akyürek, özellikle ülkemizdeki bor ve boraks üretimi sırasında ortaya çıkan endüstriyel atıkların çevresel etkilerini azaltmak için bu atıkların yapılarda kullanılmasına yönelik uygulama ve araştırmalara ağırlık verilmesi gerektiğini ve özellikle çimento alanında bor minerali bileşimli çimento çalışmaları yapıldığını söyledi. 

Ülkemizde birçok sektörde olduğu gibi yapı sektöründe de sorunlar olduğunu söyleyen Akyürek, ihtiyaç fazlası konutların her geçen gün kentlerimizin dokusunu değiştirmekte olduğunu, yeşil alan ve meralara bile imar izni verilebildiğini söyledi ve konuşmasına "Yapıların mimari, statik, elektrik proje kontrolleri ilgili Odalarımızdan alınıp tamamıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na devredilmekte, kontrol mekanizması saf dışı bırakılmaya çalışılmaktadır. Yerel Yönetimler Yasasındaki (5393) değişiklik ile yerel yönetimler mali özerkliğe kavuşturulmuş ve mali denetimler azaltılmıştır. Bütün bu sorunlar biz mühendis, mimar ve şehir plancılarını kaygılandırmakta ve rahatsız etmektedir. Çözüm açıktır planlı, alt yapısı güçlü, toplu ulaşım ağı yaygın, musluklarından su içilebilen havası temiz, yeşili yok edilmeyen kentler yaratmak ellerimizdedir. Yeter ki bizlere kulak verilsin. TMMOB`nin ülkemize, ülkemizin de TMMOB`ye ihtiyacı vardır" diye devam etti. 

İbrahim Akyürek`in ardından açılış konuşmaları Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Besleme, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Özgür Yaman, Beton ve Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Üreticileri Derneği (KÜB) Başkanı Bora Yıldırım ile devam etti. Bora Yıldırım`ın ardından KÜB`den Gökhan Yılmaz derneği ve faaliyetlerini tanıtan bir sunum yaptı. 

Açılış konuşmalarının ardından, ilk sempozyumun Düzenleme Kurulu`nda emek vermiş olan Ocak 2011`de kaybettiğimiz Haluk İşözen ve o dönem İMO Ankara Şube Başkanlığı`nı yürüten Ekim 2012`de kaybettiğimiz  Kemal Türkarslan anısına bir sunum izlendi ve sempozyum sergi açılışı gerçekleştirildi. 

Sempozyumun ilk günü başkanlığını Prof Dr. İsmail Özgür Yaman`ın yaptığı oturum çağrılı konuşmacı Prof. Paulo J. M. Monteiro`nun "Role of Chemical Admixtures in the Concrete Industry" sunumu ile başladı. Oturumda "Süperakışkanlaştırıcıların Kendiliğinden Yerleşen Betonun Taze Hal ve Sertleşmiş Özellikleri ile Maliyetine Etkisi", Akışkanlaştırıcı Dozajının ve Ortam Sıcaklığının Ultra Yüksek Performanslı Betonun Erken Yaş Otojen Deformasyonuna ve Mukavemet Gelişimine Etkisi" ile "Farklı Kökenli Süperakışkanlaştırıcıların Mühendislik Özellikleri Geliştirilmiş PVA Lifli Kompozitlerde Lif Dağılımına Etkileri" sunumları yapıldı. 

Başkanlığını Prof. Dr. Hulusi Özkul`un yaptığı ikinci oturumda ise "Süperakışkanlaştırıcı-Bağlayıcı Malzeme Oranının Yüksek Performanslı Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerin İşlenebilirlik ve Mekanik Özelliklerine Etkisi", "Hava Sürükleyici Katkının Kendiliğinden Yerleşen Çelik Lifli Betonun İşlenebilirliğine ve Basınç Dayanımına Etkisi", "Hava Sürükleyici Katkıların Donma-Çözülme Etkisindeki Çimento Harçlarına Etkisi", "Farklı Su Geçirimsizlik Katkılarının Betonun Basınç Dayanımı ve Geçirgenlik Özeliğine Etkisi",  "Çeşitli Su Yalıtımı Kimyasallarının Performanslarının Karşılaştırılması" sunumları yapıldı. 

Sempozyumun ilk günü başkanlığını Doç. Dr. Ömer Kuleli`nin yaptığı oturum ve arkasından gerçekleştirilen kokteyl ile son buldu. Oturumda "Yapı Kimyasallarına Çevresel Çerçeveden Bakış", "Çimento Esaslı Malzemelerde Fotokatalitik Aktivite Nasıl Ölçülür?", "Akıllı Binalar İçin Yeni Nesil Yapı Malzemeleri: Güneş Işığı ile Havadaki NOx Tipi Kirlilikleri Temizleyen Nano-Malzemeler" sunumları yapıldı. 

İkinci gün başkanlığını Doç. Dr. Mustafa Şahmaran`ın yaptığı il oturum çağrılı konuşmacı Prof. Halil Ceylan`ın "Use of Chemical Admixtures in Concrete Pavements" sunumu ile başladı. Oturumda "Yüksek Oranlı Akışkanlaştırıcı Kullanılan Bayburt Taşı ile Üretilmiş Hafif Betonların Mekanik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma", "Akışkanlaştırıcı Katkı Maddelerinin Cüruflu Çimento İle Uyumunun Araştırılması", "Hiper Akışkanlaştırıcı Oranının Kendiliğinden Yerleşen Betonun Taze Haldeki Özelliklerine Etkisi" sunumları yapıldı. 

Başkalığını Prof. Dr. Şakir Erdoğdu`nun yaptığı ikinci oturumda, "Süperakışkanlaştırıcı Kullanımının Betonun Aşınma Direncine Etkileri", "Farklı Zamanlarda Çözünen Kimyasal Katkıların Taze ve Sertleşmiş Harç Üzerindeki Etkileri", "Yüksek Oranda Akışkanlaştırıcı Kullanımının Beton Özeliklerine Etkisi", "Yeni Nesil Akışkanlaştırıcı Katkıların Kalsiyum Aluminat Çimentosu Esaslı Yüksek Dayanımlı Harçlarda Kullanımı" sunumları yapıldı. 

Başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Tokyay`ın yaptığı üçüncü oturumda ise "Termoset Furan Reçinesi ile Bitüm Modifikasyonu", "Farklı Kalıp Ayırıcılarının Beton Yüzey Özelliklerine Etkisi", "Yapı Kimyasalarının Depreme Karşı Güçlendirme Çalışmalarında Kullanılması", "Farklı Öğütücü Kolaylaştırıcı Katkılı Çimentoların Özelliklerinin Kıyaslanması" sunumları yapıldı. 

Sempozyum başkanlığını Yrd. Doç. Dr. Özlem Kasap Keski`nin yaptığı oturum ile son buldu. Oturumda "Antifriz Katkılı Betonların Basınç Dayanımına Yüksek Sıcaklık Etkisi",  "Mineral Katkılı Betonların Bazı Mekanik ve Kılcal Geçirimlilik Özellikleri" ve "Astana NPOEKT MOCT M1 Köprüsü İnşaatında Kullanılan  Öngermeli  Prekast Kirişlerdeki Beton Kalitesi" sunumları yapıldı.

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası