DEPREMİ UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!

19 yıl önce bugün Düzce 7,2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi verilerine göre 845 insanımızı yitirdiğimiz, 5 bin insanımızın yaralandığı depremde 12.939 bina, 2.450 iş yeri yıkıldı yada ağır hasar gördü, 3.395 binanın da yeni can kayıplarına neden olmamak için acilen yıkılması gerektiği belirlendi.

Eklenme Tarihi: 16/11/2018


19 yıl önce bugün Düzce 7,2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi verilerine göre 845 insanımızı yitirdiğimiz, 5 bin insanımızın yaralandığı depremde 12.939 bina, 2.450 iş yeri yıkıldı yada ağır hasar gördü, 3.395 binanın da yeni can kayıplarına neden olmamak için acilen yıkılması gerektiği belirlendi.

Doğa olayları bin yıllardır kayıplara, ölümlere, yıkımlara sebep olmayı sürdürüyor. Yapı üretim süreçlerinin tümü doğayı sınırsız sömürme perspektifinin yansımasını içeriyor. Tüm üretimler kâr, tüm planlamalar kazanç, tüm süreçler ve bileşenler meta olarak görülüyor. Bu toplamda ise doğa olaylarının afete dönüşmesi ve yitimler kaçınılmaz oluyor.

Erzincan`dan, Kocaeli`den, Bolu`dan, Van`dan bildiğimiz süreçlerin, acıların, kötü deneyimlerimizin yarınlar için bilinçli adımlara evrilmesi şöyle dursun, imar barışı kanunlarıyla yapı stoğunun daha da kontrolsüz, denetimsiz, plansız bir hal alması teşvik ediliyor, hazırlanan planlar raflarda unutulmaya terkedilir, yapılması gereken temel çalışmalar yerine getirilmezken inşaat mühendislerini günah keçisi ilan edebilecek üstyapı niteliğindeki yönetmelikler hayata geçirilmeye çalışılıyor.

Bilimi ve tekniği yok sayarak, akademiyi, meslek örgütlerini, konuya emek ve deneyimini katanları yok sayan, rantın ve talanın, kâr hesaplarının insan hayatının önüne geçtiği, inşaat işkolunun sadece sermaye aktarımının bir aracı olarak görüldüğü bir dönemde inatla bilimin ve tekniğin ışığında yürümeye devam edeceğimizi, depremin bir afet değil doğa olayı olduğunu, onu afet yapanın rant yaratma politikaları ve buna bağlı olarak işletilen yapı üretim süreci olduğunu bir kez daha yineliyoruz.  

Düzce Depreminin 19. yılı nedeniyle, depremde yaşamını yitiren tüm insanlarımızı saygıyla anıyor, yakınlarına bir kez daha başsağlığı ve sabır diliyoruz.

İnşaat Mühendisleri Odası

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

 

 

 TMMOB
İnşaat Mühendisleri Odası